Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARKO BEŠLIĆ II. PLAN RASVJETE, Članak 12. Prema ovome, plan rasvjete mogu raditi osobe koje su završile studij strojarstva, matematike, farmaceutsko biokemijski fakultet, prehrambeno-biotehnološki fakultet i sl. , a koje realno nemaju nikakva znanja vezana uz rasvjetu. Nije prihvaćen Namjera stručnog nositelja izrade ovoga Pravilnika je pružiti mogućnost povjere pojedinih poslova u izradi Plana rasvjete širem krugu znanstvenih struka kako bi se sagledali svi aspekti zaštite okoliša i smanjenja onečišćenja uzrokovanih svjetlosnim onečišćenjem.
2 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. PLAN RASVJETE, Članak 12. U članku 12. predlažemo izmjenu stavka 3. na sljedeći način: (3) Nositelj izrade Plana može određene poslove izrade povjeriti stručnom izrađivaču koji posjeduje znanja iz znanstvenog područja elektrotehničkih znanosti.“ Obrazloženje: Naime, poslove projektiranja rasvjete, poslove izvođenja i nadzora rasvjete provode osobe elektrotehničke struke i to je jedna od zadaća elektrotehničke struke gdje su osobe elektrotehničke struke jedine osposobljene stručno kroz visokoškolske ustanove za predmetnu instalaciju. Niti jedna druga visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj ne radi obučavanje osoba za ovu vrstu instalacije (vanjska rasvjeta) osim Elektrotehničkih fakulteta. Slijedom navedenoga ne slažemo se da Planove mogu izrađivati osobe koje nisu elektrotehničke struke jer nisu stekle potrebnu naobrazbu. Nije prihvaćen Namjera stručnog nositelja izrade ovoga Pravilnika je pružiti mogućnost povjere pojedinih poslova u izradi Plana rasvjete širem krugu znanstvenih struka kako bi se sagledali svi aspekti zaštite okoliša i smanjenja onečišćenja uzrokovanih svjetlosnim onečišćenjem.
3 MARKO BEŠLIĆ PRAVILNIK O SADRŽAJU, FORMATU I NAČINU IZRADE PLANA RASVJETE I AKCIJSKOG  PLANA GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE, III. AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE Potrebno je definirati tko je ovlašten za izradu Akcijskog plana. S obzirom da to nije definirano, može ga izrađivati i maloljetna ili poslovno nesposobna osoba Prihvaćen Prihvaća se.