Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nina Hrenić PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE Smatram potrebnim u članku 6. stavak 2 koji propisuje zdravstvene preglede vozača koji upravljaju vozilima AM,A1,A2,A3,B,BE,F i G prilikom produljenja vozačke dozvole, ako je obaveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana vratiti i nastavak "KAO I PRILIKOM PRODULJENJA VOZAČKE DOZVOLE NAKON 65. GODINE ŽIVOTA VOZAČA" Kognitivne i psihomotorne sposobnosti kod velike većine ljudi opadaju s dobi, naročito nakon 65. godine života, što može utjecati na sposobnost sigurnog upravljanja motornim vozilima, te smatram potrebnim da se njihovo zdravstveno i psihološko stanje provjeri, tim više što je u RH propisana obaveza tehničkog pregleda za sva vozila prilikom registracije vozila, dakle jednom godišnje, nije li onda suludo da se sposobnost onog tko upravljanje vozilima ne provjerava nakon 65. godine, osim po indikaciji, ako je ranije utvrđena?! Nije prihvaćen Predložena formulacija nije sukladna Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.).
2 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 1. Sukladno nazivu uvjerenja iz priloga III Nacrta ovog Pravilnika predlažemo da i u ovom članku piše da se izdaje uvjerenje i izvještaj o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače. Nije prihvaćen U Zakonu o sigurnosti na cestama, u poglavlju 5., definiraju se zdravstveni pregledi vozača (članci 230. - 235.).
3 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 4. U t. 3 ovog članka iza riječi test-audiometar treba dodati "te nalaz i mišljenje ovlaštenog psihologa o sposobnosti vozača i kandidata za vozače za upravljanje vozilima F,G i AM kategorije. Objašnjenje: pregled psihologa uključen je u minimalni opseg pregleda za tu skupinu vozila (u skladu sa člankom 7 točka 4 ). Nije prihvaćen Predloženi stavak 3. navodi koje instrumente izabrani doktori moraju posjedovati.
4 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 6. U t.4 ovog članka nije definirano kako i tko će prilikom produljenja vozačke dozvole utvrditi da vozač svoju vozačku dozvolu B kategorije koristi u profesionalne svrhe. Nadalje, što je s vozačima koji svoju vozačku dozvolu ostalih kategorija iz prve skupine koriste u profesionalne svrhe? Nije prihvaćen Sukladno propisima o vozačkim dozvolama, ukoliko u zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole vozač navede da mu je upravljanje vozilom B kategorije zanimanje, uz zahtjev se obavezno prilaže novo zdravstveno uvjerenje.
5 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 6. U t.2 treba dodati novi stavaka koji glasi :Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima A M , A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije obavljaju se i prilikom produljenja vozačke dozvole vozača nakon 70. godine života vozača. Obrazloženje: U toj dobi kod većine ljudi dolazi do promjena zdravstvenog stanja koje mogu bitno umanjiti sigurnost u prometu. Nije prihvaćen Predložena formulacija nije sukladna Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.).
6 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 7. Tekst u t.4 ovog članka zamijeniti sa sljedećim:pregled psihologa s posebnom dopusnicom za područje medicine rada koji obavlja psihološku obradu u svrhu utvrđivanja kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i po potrebi senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti. Nije prihvaćen Zdravstvene preglede za pojedine kategorije obavljaju doktori opće/obiteljske medicine radi bolje dostupnosti u manjim sredinama (prema članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika). Prijedlogom koji korisnik predlaže smanjila bi se dostupnost psihološke obrade koja je nužna da bi se dobilo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili u dužem vremenskom periodu onemogućila (npr. otoci).
7 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 8. T 1. treba glasiti: Hrvatska psihološka komora propisuje izgled i sadržaj psihologijskog testiranja kojim se dokazuje da vozač ili kandidat za vozača posjeduje propisane kognitivne sposobnosti, osobine ličnosti i ostale potrebne psihičke sposobnosti za sigurno upravljanje vozilom. U t.2 umjesto "sadržaj testa" treba staviti "sadržaj psihologijskog testiranja". U t.5 umjesto "na potvrdi" treba pisati "u mišljenju", umjesto "ne posjeduje intelektualne sposobnosti i osobnosti" treba pisati "ne posjeduje propisane psihičke sposobnosti". Prihvaćen Prihvaćen.
8 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 9. Mišljenja smo da je kod redovitog nadzornog zdravstvenog pregleda potrebna i obavezna psihologijska obrada jer se izdaje novo uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti. Osim toga na vozačkoj dozvoli nije naveden razlog zbog kojeg vozač dolazi na redovni zdravstveni pregled.Stoga predlažemo da se t.2 ovog članka briše, a u t. 1 treba dodati "pregled psihologa s posebnom dopusnicom za područje medicine rada koji obavlja psihološku obradu u svrhu utvrđivanja kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i po potrebi senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti". Nije prihvaćen Uvođenje obveze psihologijskog testiranja u toku redovnog nadzornog zdravstvenog pregleda dovelo bi vozača u nepovoljniji položaj, ukoliko nije iz navedenih razloga upućen na redovni nadzorni zdravstveni pregled.
9 Sekcija psihologa u Medicini rada PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 9. U ČLANKU 9- dodati u redovni nadzorni zdravstveni pregled i pregled psihologa (kao što je bilo u Pravilniku od 03.01.2011.) jer smatramo da se ništa nije promijenilo, da je pojam zdravlja i dalje kategorija u kojoj je nemoguće odvojiti psihičko od fizičkog zdravlja jer je njhova interakcija tj.korelacija izuzetno visoka, stoga ih je za sigurno upravljanje vozilom u prometu neophodno promatrati kao cjelinu. Također za vozače starije od 70 godina -PREGLED PSIHOLOGA- s posebnom dopusnicom za područje medicine rada, koji obavlja psihologijsko testiranje psihičkih sposobnosti ;kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i po potrebi senzomotornih i psihomotornih sposobnosti. Ovo smatramo neophodnim jer je poznato,a i iskustva u praksi su potvrdila da su u toj dobi često prisutna blaža organska oštećenja CNS-a,sa posljedičnim sniženjem kognitivnih sposobnosti i promjenama ličnosti,koje nije moguće dijagnosticirati medicinskim tehnikama,već isključivo psihologijskim testiranjem,a značajno utječu na vozačke sposobnosti . -Definirati maksimalni vremenski rok od 3 do 5 godina. Nije prihvaćen Predložena formulacija nije sukladna Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.).
10 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 13. Na kraju teksta t.1 dodati "ili psiholog". Tekst u t.2 zamijeniti sa "intelektualna insuficijencija-intelektualne sposobnosti u kategoriji nižoj od ispodprosječnih, neovisno o etiologiji". U t. 11 nakon "dokazanog razdoblja" dodati "medicinski kontrolirane apstinencije u trajanju od najmanje 6 mjeseci". Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog dopune točke 11. Odredba članka 13. Poglavlja a) bolesti i stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije, točka 11) sukladna je Direktivi 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. godine o vozačkim dozvolama.
11 Sekcija psihologa u Medicini rada PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 13. 13 a)t.11)...definirati dokazano vrijeme apstinencije (kao u starom Pravilniku) na najmanje 6 mjeseci Nije prihvaćen Odredba članka 13. Poglavlje a) bolesti i stanja iz područja psihologije , psihijatrije i neurologije, točka 11) sukladna je Direktivi 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. godine o vozačkim dozvolama.
12 Sekcija psihologa u Medicini rada PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 14. pod 1) ispraviti umjesto... odnosno... napisati... i..jer ova formulacija može isključivati jedan od pregleda,a smatramo kao što smo naveli pod čl.9. da je pojam zdravlja kategorija u kojoj je nemoguće odvojiti psihičko od fizičkog zdravlja jer je njhova interakcija tj.korelacija izuzetno visoka, stoga ih je za sigurno upravljanje vozilom u prometu neophodno promatrati kao cjelinu. Nije prihvaćen Prijedlog korisnika nije u skladu sa zakonskim odredbama. Predložene Izmjene i dopune Pravilnika sukladne su zahtjevima Europske komisije.
13 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 14. Upravo zbog odredbi i t.1 ovog članka i svaki redovni nadzorni zdravstveni pregled treba obavezno sadržavati i psihološku obradu. Nije prihvaćen Uvođenje obveze psihologijskog testiranja u toku redovnog nadzornog zdravstvenog pregleda dovelo bi vozača u nepovoljniji položaj, ukoliko nije iz navedenih razloga upućen na redovni nadzorni zdravstveni pregled.
14 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 17. U t.3 umjesto "psihologijskog testiranja" treba staviti "pregleda psihologa s posebnom dopusnicom za područje medicine rada koji obavlja psihološku obradu u svrhu utvrđivanja kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i po potrebi senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti " (sukladno predoloženoj izmjeni čl.7, t.4 i čl.9,t.1). Nije prihvaćen Članak se odnosi na - Izvanredne nadzorne zdravstvene preglede koji se obavljaju u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama prema rješenju ministra zdravlja sukladno Zakonu o sigurnosti prometa ne cestama čl.231.(7).
15 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 19. Umjesto "psihologijsko testiranje" treba staviti "psihologijska obrada". Nije prihvaćen Izričaj „testiranje“ koristi se u cijelom tekstu Pravilnika.
16 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 20. Tekst t.4 zamijeniti sa "pregleda psihologa s posebnom dopusnicom za područje medicine rada koji obavlja psihološku obradu u svrhu utvrđivanja kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti" . U t.7 treba se tražiti obavezan izvadak iz liječničkog kartona izabranog doktora, a ne po potrebi. Prihvaćen Prihvaćen.
17 Sekcija psihologa u Medicini rada PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 20. U stavku 4) Pregled psihologa- s posebnom dopusnicom za područje medicine rada, koji obavlja psihologijsko testiranje psihičkih sposobnosti: kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i senzomotornih i psihomotornih sposobnosti Prihvaćen Prihvaćen.
18 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, Članak 21. Tekst u t.5 zamijeniti sa "pregleda psihologa s posebnom dopusnicom za područje medicine rada koji obavlja psihološku obradu u svrhu utvrđivanja kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti". Prihvaćen Prihvaćen.
19 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE, PRILOG I. Sukladno nazivu uvjerenja iz priloga III Nacrta ovog Pravilnika predlažemo da i naziv ovog uvjerenja bude Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima. Nije prihvaćen U Zakonu o sigurnosti na cestama, u poglavlju 5., definiraju se zdravstveni pregledi vozača (članci 230. - 235.).