Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nezavisni hrvatski sindikati PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, Članak 1. U odnosu na izmjenu točke 4. članka 3. stavka 1. Zakona, predlažemo da se u definiciji radnika u smislu produljenja razdoblja sa sadašnjih 6 na 10 mjeseci razmotri mogućnost produljenja sa 6 na 12 mjeseci. U odnosu na točku 5. članka 3. stavka 1.Zakona u pogledu zaštićenog razdoblja u smislu njegovog produljenja sa sadašnjih 3 na 5 mjeseci, predlažemo da se razmotri mogućnost produljenja s 3 na 6 mjeseci. Mišljenja smo kako bi s ovakvim prijedlozima radnicima bila pružena bolja zaštita, jer se i danas događa da radnici ne primaju plaću po godinu i pol dana. Nije prihvaćen Cilj je obuhvatiti najveći dio radnika koji do sada nisu mogli ostvariti prava u slučaju stečaja poslodavca, a to su upravo radnici kojima je radni odnos prestao unutar 10 mjeseci prije otvaranja stečaja, a koji nisu primili plaću za razdoblje od 5 mjeseci. U skladu s tim, predložene su definicije radnika i zaštićenog razdoblja.