Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA Iz obraćanja roditelja te praćenjem pojedinačnih slučajeva Ured pravobraniteljice za djecu stječe uvid u poteškoće s kojima se neka djeca nose tijekom i nakon ostavinskih postupaka koji se vode pred javnim bilježnicima kao povjerenicima suda, a u kojim postupcima djeca sudjeluju kao nasljednici /sunasljednici. Saznajemo tako da se u praksi događaju različite situacije u kojima interesi djece mogu biti ugroženi, što je posebno karakteristično za slučajeve u kojima roditelj u ime djeteta prihvati nasljedstvo koje je opterećeno dugovima te na taj način optereti dijete i dugoročno našteti djetetu. Stoga smatramo nužnim razmotriti mogućnosti zaštite interesa djece kroz dopunu odredbi Zakona o javnobilježničkim pristojbama, kako bi se djecu u ostavinskim postupcima oslobodilo plaćanja javnobilježničke pristojbe. Naime djeca u najvećem broju slučajeva nemaju vlastite prihode niti mogućnosti zarade. Također, može se sa sigurnošću reći da se u poziciji nasljednika najčešće nađu iza smrti roditelja čime ostaju i bez doprinosa toga roditelja za uzdržavanje. U slučaju kada je ostavina opterećena dugovima plaćanje javnobilježničkih pristojbi dodatno opterećuje njihov kućni budžet i sredstva nužna za uzdržavanje. Stoga temeljem odredbi čl. 9. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) dostavljamo prijedlog za dopunu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama na način da se dopuni čl. 10. Zakona o javnobilježničkim pristojbama predmetnim oslobođenjem. Posredno, predlažemo predvidjeti odgovarajuće olakšice kada dijete nema novčanih sredstava za plaćanje pristojbe, a nasljeđuje imovinu, posebice kada je korisnik prava iz sustava socijalne skrbi. Nije prihvaćen U provedbi ostavinskih postupaka stranke ne plaćaju javnobilježničke pristojbe.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, Članak 3. Zahvaljujemo nadležnom Ministarstvu pravosuđa i uprave na razmatranju i prepoznavanju ranije upućenih preporuka o ovoj temi. Naime, odredbom čl. 10. st. 1. toč. 3. važećeg Zakona o javnobilježničkim pristojbama (Narodne novine, br. 72/94, 74/95, 87/96, 112/12 i 110/15) do sada je bilo propisano da su od plaćanja pristojbi oslobođeni invalidi domovinskog rata na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status. S obzirom da su među svim osobama s invaliditetom kao posebna skupina za oslobođenje od plaćanja javnobilježničkih pristojbi prepoznati i priznati samo invalidi domovinskog rata, navedenom odredbom je učinjena razlika među osobama s invaliditetom, ne na primjer po osnovi težine invaliditeta, nego s obzirom na uzrok nastanka invaliditeta. Zbog navedenog pozdravljamo i podržavamo ovaj prijedlog izmjena kojim se uspostavlja jednakost i pravednost zakonodavnog okvira za sve osobe s invaliditetom. Primljeno na znanje Inicijativa Pravobranitelja za osobe s invaliditetom bila je i povod izmjenama ovoga Zakona.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, Članak 3. Iako se do dana unosa ovog prijedloga Pravobranitelja za osobe s invaliditetom nije oglasio Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) iz opreza predlažemo predlagatelju prije donošenja konačnog teksta i upućivanja prijedloga u postupak donošenja potvrditi mogućnost izdavanja valjanje isprave sa ZOSI. Primljeno na znanje Predložene izmjene Zakona o javnobilježničkim pristojbama u ovom su dijelu ujednačene s rješenjem Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine", broj 118/08) te u njegovoj provedbi do 1. siječnja 2019. do danas nisu utvrđeni nikakvi posebni problemi. Komentar se prima na znanje te će se Nacrt konačnog prijedloga ovoga Zakona dodatno dostaviti na mišljenje nadležnom Zavodu.