Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i donacija zdravstvenih ustanova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zdenko Jukić Opće odredbe, Članak 1. Dopunitti prihodima koje ostvaruju i zavodi za javno zdravstvo, koji su također zdravstvene ustanove. Nije prihvaćen Članak 1. utvrđuje mjerila i način korištenja vlastitih prihoda zdravstvenih ustanova, a kako su zavodi za javno zdravstvo sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zdravstvene ustanove, to se ovaj Pravilnik odnosi i na sve prihode zdravstvenih ustanova kako su nabrojani u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika.
2 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA I DONACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, Ostali poslovi na tržištu i u tržišnim uvjetima Predlažem da se i u ovom slučaju koristi isti pristup kao u članku 2. odnosno da se omogući djelatnicima koji pružaju usluga na tržištu i u tržišnim uvjetima da budu također stimulirani kroz osobni dohodak. Upravo u okolnostima tržišnih uvjeta je presudna motivacija djelatnika za ispunjavanjem i premašivanjem očekivanja korisnika. Konkretno predlažem formulaciju: Zdravstvena ustanova obvezatna je 60% vlastitih prihoda ostvarenih od ostalih poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima usmjeriti na podmirenje rashoda zdravstvene ustanove u okviru: -podskupine 322 – Rashodi za materijal i energiju -podskupina 323 – Rashodi za usluge izuzev rashoda u okviru odjeljka 3237 – intelektualne i osobne usluge -razred 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Zdravstvena ustanova može 40% prihoda iz stavka 1. ovog članka namijeniti za: -povećanje redovne plaće zaposlenika za rad izvan normirane redovne djelatnosti, -isplatu naknada za rad vanjskim suradnicima. Prihvaćen Prihvaćen.