Izvješće o provedenom savjetovanju - JAVNO SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O NAČINU VOĐENJA POPISA TURISTA TE O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA PRIJAVE TURISTA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andrej Šimunić IV. SADRŽAJ OBRASCA PRIJAVE TURISTA, Članak 5. Podaci o mjestu, državi i datumu rođenja te prebivalište i adresa NE trebaju biti obavezni. Mogu biti predviđeni za opcionalni unos. Ti podaci ne postoje na većini ID isprava stranaca. Iako bi ti podaci mogli biti dragocjeni za kasnije analize (..prosječna dob, emitivna tržišta...), u slučaju da ostanu obavezni velika je vjerojatnost da će se upisivati smeće, pa će na taj način postati neupotrebljivi za daljnju obradu. Za ozbiljno prikupljanje te vrste podataka treba napraviti drugačiji pristup. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Datum rođenja je bitan radi oslobođenja od plaćanja boravišne pristojbe.
2 Andrej Šimunić II. POPIS TURISTA, Članak 3. Podaci o mjestu, državi i datumu rođenja te prebivalište i adresa NE trebaju biti obavezni. Mogu biti predviđeni za opcionalni unos. Ti podaci ne postoje na većini ID isprava stranaca. Iako bi ti podaci mogli biti dragocjeni za kasnije analize (..prosječna dob, emitivna tržišta...), u slučaju da ostanu obavezni velika je vjerojatnost da će se upisivati smeće, pa će na taj način postati neupotrebljivi za daljnju obradu. Za ozbiljno prikupljanje te vrste podataka treba napraviti drugačiji pristup. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Datum rođenja je bitan radi oslobođenja od plaćanja boravišne pristojbe.
3 Barbara Viskić PRAVILNIK, III. OBVEZNICI PRIJAVE I ODJAVE TURISTA Koliko terminala eVisitor sustava i koliko zaposlenika koji ce obveznicima prijave i odjave turista pruzati strucnu pomoc ce biti potrebno u turistickoj zajednici u kojoj vise od 70 % iznajmljivaca i dalje prijavljuje turiste putem obrazaca za prijavu i odjavu? Prihvaćen Ne prihvaća se. To će se rješavati u lokalnim turističkim zajednicama. Poticat će se direktna prijava u eVisitor. Svaki iznajmljivač će moći preuzeti pristupne podatke i sam prijavljivati turiste izravno u sustav, odnosno, ovlastiti neku treću osobu da to učini umjesto njega, što će uvelike smanjiti dolazak iznajmljivača u turističku zajednicu.
4 Danka Krajcar Vlatković Članak 11., O b r a z l o ž e n j e Slažem se sa prethodnim komentarima - čemu upisivati podatke koji se NE nalaze u ispravama stranaca? Ja sam primjetila da baš ne žele davati podatke koji im nisu u ispravama. Zar ne bi prijavljivanje trebalo biti što jednostavnije - upisivati podatke koji se nalaze u putovnici ili osobnoj, kao do sada, ime, prezime, rođenje, broj isprave, nacionalnost i država gdje žive. Ja svojim turistima maksimalno olakšavam: snimim fotku isprave te doma na miru ispišem što je potrebno. A sada bih ih trebala ispitivati za adresu, gdje su rođeni, gdje žive...po meni totalno nepotrebno. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Datum rođenja je bitan radi oslobođenja od plaćanja boravišne pristojbe.
5 dubravka marčan II. POPIS TURISTA, Članak 3. Molim uzmite u obzir da na nekim osobnim dokumentima ne pišu podaci o državi rođenja niti o prebivalištu kada određujete obavezna polja upisa. Također ukoliko je moguće kod odabira države odnosno državljanstva ponudite i znakove pisma te države posebno njemačkog ili poljskog jezika kako bi imena i prezimena stvarno bila napisana kao i u osobnim dokumentima. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Posebni znakovi nisu predmet ovog Pravilnika, nego ovise o tehničkim specifikacijama sustava.
6 Dubravko Mišetić PRAVILNIK Poštovani, umjesto da se postupak pojednostavljuje i da se liste prijava gostiju povežu i s MUP-om, postupak prijave gostiju dodatno se komplicira, a vrlo je vjerojatno kako će liste biti prepune šaljivih-lažnih podataka i to u slučaju da imate sreću da gost bude raspoložen za dodatno propitivanje i davanje podataka. Naime, podaci o mjestu pa i državi rođenja kao i adresa gotovo nikada nisu dostupni u identifikacijskim ispravama. Stavite se u ulogu turista koji u Zagreb stiže iz Japana, Koreje, Kine.....nakon dugotrajnog iscrpljujućeg putovanja, s lošim znanjem engleskog i to na jedan dan, a onda vas još netko gnjavi s takvim glupostima!? Zašto mijenjati uslugu npr. najam apartmana u noćenje??? Stvarno nepotrebno kao i dvostruka odjava gostiju, osim u slučaju izmjene rezervacije! Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prijava/odjava turista MUP-u obavljat će se putem eVisitora i neće se ispunjavati neka druga prijava za MUP. Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Najam apartmana i noćenje nije isto. Noćenje je vezano uz plaćanje boravišne pristojbe, a najam se veže uz najam nekretnina u neturističkom smislu.
7 elen bambić PRAVILNIK Zašto za chartere uopće moramo slati prijave, ako to već činimo drugom ministarstvu putem crew lista. Ne biste li se mogli povezati i na taj način pojednostaviti svima dokumentaciju. Ukoliko se radi o državljanima trećih zemalja onda to radimo 3 puta, jer šaljemo još i u MUP. Prihvaćen Upisivanje podataka u Popis turista za pravnu ili fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing) obavlja se putem elektroničke razmjene podataka, na način da se upisuju oni podaci koji se vode u elektroničkom sustavu evidencije prijava popisa posade i putnika na plovilima za iznajmljivanje odnosno drugim odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo. Povezivanje elektroničkih sustava izvršit će se čim se za to osiguraju tehnički uvjeti, a najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.
8 Filip Donadić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je nebulozno da se upisuju adresa i mjesto rođenja zbog svih već navedenih razloga. Iskreno se nadam da ovaj pravilnik neće stupiti na snagu. Na ovakav način samo usporavamo sustav a etiketiramo se kao turistička zemlja. Lp. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni.
9 Hotel Central, Zagreb PRAVILNIK Poštovani, Država rođenja i grad-naselje rođenja su podaci koje ne nalazimo u svim osobnim dokumentima koji su propisani od strane MUP-a ( u domaćoj osobnoj nemamo mjesto rođenja ni države rođenja, a u domaćoj putovnici nema države rođenja ). Predlažemo da ovi podaci ne budu obavezni niti za domaće, niti za strane goste. Mjesto i adresa prebivališta nisu uobičajeni podaci koji se unose za strane goste, nema ih u svakom dokumentu, za MUP nisu obavezni. Granični prijelaz je nepoznat podatak ukoliko gost ne koristi putovnicu. Ako gost i koristi osobnu putovnicu traženje graničnog prijelaza i datuma prijelaza zahtijeva interakciju gosta i recepcije, što produžava vrijeme prijave gosta. Predlažemo da svi podaci koji se ne nalaze na propisanim ispravama ( mjesto i država rođenja, država i adresa prebivališta, granični prijelaz , datum ulaska u zemlju ) tretiraju kao opcionalni. Smatramo da je vrijeme za promjenu podataka od 24 sata premalo, jer se neke pogreške otkriju tek kod odjave gosta ( npr. kategorija boravišne pristojbe ). ZAKLJUČAK Obzirom da podaci : - država rođenja - naziv grada-naselja rođenja - adresa - država prebivališta - mjesto prebivališta nisu obavezni podaci za MUP i nisu upisani na svim osobnim dokumentima gostiju, držimo da se ne može zatijevati da su ti podaci obavezni za TZ. Napominjemo da značajan broj hotela, za prijavu gostiju, koristi skenere osobnih dokumenata gostiju te je u današnje vrijeme besmisleno napravati tehnološki korak unatrag i zahtjevati ručnu nadopunu podataka. Ukoliko se inzistira na obaveznom unosu navedenih podataka, recepcioner ima ozbiljan problem , jer mora upisati podatke o gostu, koje jednostavno nema. To može rezultirati da se u praksi dobiju uredno popunjeni, ali netočni podaci . Srdačan pozdrav, Mate Bagić Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni.
10 IGOR MARTEK II. POPIS TURISTA, Članak 3. Na većini stranih dokumenata ne postoji informacija o državljanstvu, prebivalištu i adresi, tako da je nemoguće od nas iznajmljivača tražiti da upisujemo te podatke kada se ti podatci ne nalaze na ispravama izdanima od strane drugih državnih tijela. Kao i do sada samo je potrebno da bude upisano Ime, Prezime, Država, Vrsta Isprave, Broj Isprave, Datum rođenja, jer to su svi podatci koji su potrebni da se osoba identificira. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni.
11 KOR d.o.o. IV. SADRŽAJ OBRASCA PRIJAVE TURISTA, Članak 5. Podatke koji su navedeni u članku 5. st. 1 ne nalazimo u svim identifikacijskim ispravama s kojima gosti dolaze u hotel. Zbog toga oni ne mogu biti obavezni za unos ( naziv i mjesto rođenja, država rođenja, država i adresa prebivališta, adresa boravka, datum ulaska u zemlju i granični prijelaz ). Pored toga , Informacijski sustav e-Visitor predviđa rok za ispravak podatak o gostu samo 24 sata. To je prekratak rok, jer se podaci vrlo često ispravljaju kod odlaska gosta iz hotela. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Datum rođenja je bitan radi oslobođenja od plaćanja boravišne pristojbe. Rok od 24 sata je zakonski rok za prijavu/odjavu turista, koji je određen kako bi se spriječile eventualne zlouporabe i izbjegavanje plaćanja boravišne pristojbe.
12 Kresimir Tonkovic II. POPIS TURISTA, Članak 3. Podaci o rodjenju (mjesto, drzava, datum) te adresa su irelevantni za turizam i za prijavu u turisticku zajednicu. Turizam nije policija i nema potrebe apsolutno identificirati osobe. Dovoljno je upisati podatke za izradu statistika. Prihvaćen Ne prihvaća se. Ne traže se nikakvi novi podaci koji se nisu tražili i do sada. Obveznici prijave neće ispunjavati posebne obrasce za MUP. Zakonom o strancima (čl. 147.), turističke zajednice se obvezuju na prijavu stranaca nadležnoj policijskoj postaji, pa je prikupljanje ostalih podataka potrebno kako bi turističke zajednice mogle ispuniti svoju obvezu.
13 Maja Novak PRAVILNIK Također smatram da nije potrebno upisivati adresu i boravište gosta jer oni nisu nigdje navedeni u identifikacijskim ispravama. To znači da pri svakom check in-u iznajmljivač treba posebno pitati svakog gosta za adresu i zapisati ju. Vrlo komplicirano i nespretno, pogotovo ako su gosti stigli kasno navečer, umorni su, žele da im iznajmljivač što prije uzme podatke i ode. Ako primjerice imamo četvero gostiju koji nisu obitelj nego grupa prijatelja, oni ne žive na istoj adresi, znači treba zapisati četiri različite adrese. Osim toga, ljudi se sele, adrese se mijenjaju i više puta godišnje. Čemu onda taj podatak? Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a).
14 MARJANA MARASOVIĆ II. POPIS TURISTA, Članak 3. Mjesto i država rođenja, prebivalište te predviđeni datum odlaska iz objekta ne bi trebali biti obavezni jer najčešće nisu poznati prilikom prijave. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Datum rođenja je bitan radi oslobođenja od plaćanja boravišne pristojbe. Upisivanje predviđenog datuma odlaska je samo „međufaza“ i pomoć kako bi sustav mogao obveznika obavijestiti ukoliko je taj datum „preskočio“, odnosno „zaboravio“ odjaviti turiste. Kad završi boravak turista u tom objektu i turist bude propisno odjavljen, predviđeni datum odlaska je podatak koji se neće službeno voditi.
15 nenad anić kaliger PRAVILNIK Moje mišljenje iz osobnog iskusta i preko 200 izmjena gostiju u Zagrebu je da apsolutno nepotrebno upisivati bilo kakve podatke osim: Ime i prezime, M/Ž Državljanstvo Datum dolaska i odlaska iz smjestane jedinice i to bez sata i minuta kao do sada. i ništa viiše. Razumijem da datum rođenja treba zbog boravišne pristojbe ali to je nepristojno pitati jer nemamo na to prava (to je osobna stvar). Mnogi ne žele upisati broj putovnice a EU turisti je i nemaju. Smatram da ja kao domaćin nemam zakonskih prava tražiti te podatke (to može samo policija ili carina). Razumljivo da tur. zajednici treba statistika ali razumijete da smo mi samo obični domaćini koji ne žele gnjaviti svoje goste . U svakom slučaju ostavite mogućnost u aplikaciji da neka polja ostanu nepopunjena i da takva nepotpuna ima valjanost prijave. Ako to ne bude moguće morat ćemo izmišljati podatke koji nisu istiniti kako bi mogli prijaviti goste. , a mislim da to nije dobar podatak ni za koga. Nadam se da će vam koristiti moje iskustvo Srdačan pozdrav Nenad Anić Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni.
16 Romana Dujmović IV. SADRŽAJ OBRASCA PRIJAVE TURISTA, Članak 5. Ni u kojem slučaju podatak o mjestu i državi rodjenja kao ni o adresi prebivališta gosta ne bi smio biti obvezan za prikupljanje domaćinu obzirom da nije dostupan na svim identifikacijskim dokumentima već samo opcionalan u slučajevima kada je moguće doći do ovih podataka Domaćin koji pruža uslugu smještaja u apartmanu ili uslugu noćenja u Zagrebu(izbor naziva usluge bi također trebalo prepustiti domaćinu obzirom da se sadržajno radi o istoj usluzi) u pravilu dočekuje goste u apartmanu, umorne od puta i cilj mu je što brže preuzeti podatke za registraciju od gosta kako bi im osigurao mir i odmor nakon puta, te dao informacije o turističkim atrakcijama u mjestu. Često gosti, a i neki domaćini, slabo poznaju engleski jezik, a pojedini gosti čak i latinično pismo da bi mogli iskomunicirati ili ispisati sve tražene podatke. Ako se želi ići u tako detaljne analize životnih okolnosti gostiju, a čemu svrha zbilja nije sasvim jasna, ministarstvo turizma bi trebalo izdati za to posebno pripremljene formulare na različitim jezicima, a koje bi gosti sami popunjavali. Nadalje, bilo bi dobro odjeljak Napomena ostaviti slobodnim za upisivanje domaćinu, a za informacije o zakonskom statusu gosta kao temelj za obračun boravišne pristojbe ponuditi opcije slično kao u aplikaciji TZGZ-a. On se, naime, pokazao u aplikaciji TZGZ vrlo korisnim u slučajevima kada npr.s domaćim gostima/roditeljima putuje malo dijete koje često i nema vlastite identifikacijske dokumente, pa ga navodimo u rubrici napomena. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Datum rođenja je bitan radi oslobođenja od plaćanja boravišne pristojbe. Djeca imaju isti status prilikom prijave/odjave kao i odrasle osobe, pa se podaci o djeci ne mogu upisivati u rubriku „napomena“. Također, podatak o djeci je bitan i radi oslobođenja od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno umanjenog plaćanja boravišne pristojbe.
17 svjetlana petrić PRAVILNIK Nije potrebno upisivati adresu i boravište gosta jer oni nisu nigdje navedeni u identifikacijskim ispravama. To znači da pri svakom check in-u iznajmljivač treba posebno pitati svakog gosta za adresu i zapisati ju, što znači da je netko može i izmisliti. Zašto komplicirati? Za rubriku napomena - bolje da je moguće ostaviti je i praznu ( da si skratimo posao) uostalom kako je bilo i dosad. Datum i mjesto prelaska granice - je teška komplikacija, ljudi se ne sjećaju toga, u putovnicama za Europljane nema pečata, dakle opet pišemo nešto što se može i izmisliti. Usluga - zašto je noćenje, neki od nas su dosad imali Smještaj u apartmanu kao napisanu uslugu - to se mora i slagati s računom koji izdajemo - dakle opet nešto što ne treba moramo mijenjati, zašto komplicirati. Zašto uopće mijenjati nešto što već odlično funkcionira???? Odjava - ako smo jednom napisali kad gost dlazi, zašto još jednom to moramo potvrđivati, vidim da u drugim mjestima u Hrvatskoj nije potrebno ponovo odjavljivati, samo u slučaju neke promjene. I u zagrebačkom software u bi se isto tako to moglo napraviti. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Plaćanje boravišne pristojbe vezano je uz noćenje (Zakon o boravišnoj pristojbi). Gosti se ne odjavljuju „ponovno“. Planirani ostanak u nekom smještajnom objektu ne mora se poklapati sa stvarnim odlaskom iz smještajnom objekta.
18 Tanja Božičević PRAVILNIK Poštovani, u članku 3. propisani su podaci koji se trebaju upisati u novu aplikaciju za vođenje evidencije o turistima. S obzirom da radim u uredu javnog bilježnika iz iskustava znam da dosta država u putovnicama nema navedene podatke o prebivalištu, tako da ne znam na koji bi drugi način mogli saznati prebivalište za goste. Isto tako, u putovnicama nije navedeno država rođenja, pa me zanima da li ćemo uopće moći prijaviti goste bez upisa navedenih podataka u aplikaciju. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a).Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni.
19 TZG Crikvenice IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Tko prijavljuje u mup? TZ ili sami korisnici eVisitora? Ukoliko sami korisnici eVisitora: HTZ mora na višoj razini dogovoriti sa Ministarstvom unutarnjih poslova da se obveznicima eVisitora dodijele šifre za prijavu na mup. U Gradu Crikvenici obveznici nemaju te šifre. Prihvaćen Prihvaća se. MUP će dodjeljivati šifru smještajnog objekta. eVisitor je središnji elektronički sustav prijave i odjave turista. Obveznici prijave neće ispunjavati posebne obrasce za MUP. Upisivanje predviđenog datuma odlaska je samo „međufaza“ i pomoć kako bi sustav mogao obveznika obavijestiti ukoliko je taj datum „preskočio“, odnosno „zaboravio“ odjaviti turiste. Kad završi boravak turista u tom objektu i turist bude propisno odjavljen, predviđeni datum odlaska je podatak koji se neće službeno voditi.
20 TZG Crikvenice IV. SADRŽAJ OBRASCA PRIJAVE TURISTA, Članak 6. Što u slučaju pada sistema, koja je back up opcija, ako u pravilniku nema predloženog (tiskanog) obrasca za prijavu u tim slučajevima? Prihvaćen Ukoliko dođe do nekog ispada sustava zbog prekida rada interneta ili bilo kojeg drugog tehničkog problema, omogućit ćemo retrogradnu prijavu u duljini sati/dana koliko je sustav bio nedostupan. Također, za vrijeme nedostupnosti, na stranicama će pisati da je sustav nedostupan iz određenog razloga.
21 TZG Crikvenice IV. SADRŽAJ OBRASCA PRIJAVE TURISTA, Članak 5. Osim OIB-a potrebno je prvenstveno imati podatak o prezimenu i adresi iznajmljivača/pravne osobe. Neke osobe s istim oib-om imaju objekte na više adresa. Kao i u čanku 3., mjesto rođenja - nemoguće saznati iz dokumenata. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća
22 TZG Crikvenice II. POPIS TURISTA, Članak 3. Mjesto rođenja je nebitan podatak, a i teško ga je saznati. Naime na većini osobnih ili putovnica taj podatak ne postoji. U samom pilot projektu eVisitor smo imali jako puno negodovanja vezano uz taj podatak. Ako to budu obvezni podaci, a dokument ih nema, sluzbenici i iznajmljivaci ce izmisljati podatke i time poslati netocne podatke. Smatramo da je adresa nepotrebna i također na nekim dokumentima ne piše. Svi ti, po nama nepotrebni podaci, oduzimaju puno vremena u samoj prijavi, koja bi se trebala pojednostaviti a ne zakomplicirati. Mjesto prebivališta je sasvim dovoljno. Konkretizirati koji su to drugi odgovarajući dokumenti, koje ćemo uzimati kao važeće. Prihvaćen Djelomično se prihvaća. Mjesto i adresa prebivališta odnose se na adresu smještajnog objekta (tako je i sada prema Zakonu o strancima i obrascu 8a). Neki podaci u aplikaciji će biti opcionalni. Datum rođenja je bitan radi oslobođenja od plaćanja boravišne pristojbe. Neki osobni dokumenti (Njemačka, Francuska Italija) sadrže sve tražene podatke, uključujući i mjesto rođenja, dok neke osobe iskaznice sadrže većinu traženih podataka (Slovenija, Austrija, Švicarska).
23 TZG Crikvenice PRAVILNIK U članku 2., stavak 4.: Zašto se naglašava KOJI ima obvezu prijave? A koji nema? Zašto se ističe, kada se zna da bilo koji stanovnik kod kojeg borave osobe koje tamo nemaju prebivalište trebaju biti prijavljene? Bila bi jasnija formulacija: - stanovnike turističke općine ili grada u čijoj kući ili stanu noće osobe koje nemaju prebivalište na tom području. Prihvaćen Ne prihvaća se. Plaćanje boravišne pristojbe za osobe koje noće u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište,propisano je čl. 3. Zakona o boravišnoj pristojbi.