Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Čedomir Tatalović PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/784 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2021. O BORBI PROTIV ŠIRENJA TERORISTIČKOG SADRŽAJA NA INTERNETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Pri kraju komentara je jasno da se već dovoljno zlorabi čl. 97 Kaznenog zakona. Iako EU uredba 2021/784 spominje borbu protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, te istodobnog poštovanja prava na zakonito primanje i prenošenje informacija, javnih rasprava, činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom, radi se o tome da postoji velika opasnost da će se donošenjem ovoga Zakona upravo to i dogoditi - neželjena cenzura , sprječavanje slobodnih misli i rasprava, što je uostalom već godinama vidljivo u medijima. Utvrditi „teroristički sadržaj“ je vrlo osjetljiva tema. Uredba općenito navodi teroristički sadržaj kao poticanje izravno ili neizravno na „veličanje terorističkih djela, zagovaranje počinjenja takvih djela, čime se stvara opasnost da će takvo djelo biti počinjeno“?! Uredba nadalje spominje: „Materijali koji se šire u javnosti u obrazovne, novinarske, umjetničke ili istraživačke svrhe ili u svrhu sprečavanja ili suzbijanja terorizma, uključujući materijal koji predstavlja izražavanje polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave, ne smatra se terorističkim sadržajem. Stvarna svrha tog širenja i širi li se materijal u javnosti u te svrhe utvrđuje se procjenom“?? Predloženim zakonom MUP je tijelo koje vrši tu procjenu, uz prethodno mišljenje Agencije za elektroničke medije. Predviđaju se velike kazne za „pružatelje usluga smještaja na poslužitelju“ ako ne reagiraju, tj. ne brišu nepoćudni sadržaj koji će se na kraju, iz predostrožnosti i straha od visokih kazni, sav svesti pod „teroristički“. Nema sumnje da će pod udar doći jedna strana koja u javnoj polemici oko pandemija, globalnih problema i sukoba ne bude zastupala vladajuće dogmatične proglase i obznane, njihovi komentari biti brisani, i autori biti kažnjeno gonjeni. Što da su EU Uredba i Zakon donijeti samim ulaskom Hrvatske u EU? Podrška naše vlade invaziji na pojedine arapske zemlje zbog toga što podržavaju terorizam i svrgavanju njihovih čelnika, da ne govorim o iskazivanju sumnjičavosti u postupke vladajućih oko trenutnog sukoba na istoku Europe, svatko tko posumnja u vladinu objavu, potkrijepivši ga kakvim - takvim argumentima, značilo bi da podržava terorizam, te da bude na kraju progonjen zbog toga?! Kako je kroz našu zemlju pravac Njemačka prošlo vjerojatno na tisuće sudionika bitaka na Bliskom istoku, koji se ne smiju vratiti u svoje zemlje zbog vjerojatne povezanosti sa raznim ekstremističkim grupama, a niti jednog nismo uhitili, ispitali i zadržali zbog toga, osim nešto sirotinje, nije bez razloga posumnjati u dobru namjeru donošenja toga zakona, naročito ako imamo na umu da je jedina osoba koja je u nas u zatvoru zbog terorizma Marko Frančišković, koji je pozivao na otpor masovnom testiranju i budućem prisilnom cijepljenju, zatvoren zbog članka 97 KZ-a. Nema sumnje znači, da će ubuduće čak i ljudi koji javno iskažu protivljenje cijepljenju i pozivaju druge na otpor, biti proglašeni teroristima i procesuirani, ako tako bude "procijenjeno"! Nije prihvaćen Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, predmet primjene Uredbe je teroristički sadržaj koji se dovodi u vezu s počinjenjem jednog od kaznenih djela iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP. Definicija „terorističkog sadržaja” iz Uredbe usklađena je s definicijama relevantnih kaznenih djela iz Direktive (EU) 2017/541, što znači da će Ministarstvo unutarnjih poslova, kao nadležno tijelo, biti ovlašteno izdati nalog za uklanjanje sadržaja kada postoji osnovana sumnja da je počinjeno neko od kaznenih djela iz Direktive (EU) 2017/541, koja je transponirana u Kazneni zakon RH. Ovlasti policije da poduzima određene radnje u u odnosu na ova kaznena djela već postoje sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, s obzirom da se radi o kaznenim djelima za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti. Upravo kako bi se osiguralo puno poštivanje slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu, propisano je ovlaštenje policije da zatraži prethodno mišljenje Agencije za elektroničke medije, s ciljem izbjegavanja uklanjanja materijala koji nije teroristički sadržaj. Konačno, Uredba osigurava svakom pružatelju sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog posebnih mjera da podnese pritužbu u odnosu na uklanjanje sadržaja ili onemogućavanje pristupa tom sadržaju, kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja ili ponovno omogućavanje pristupa istom (Mehanizmi za podnošenje pritužbi). Također, Uredba nalaže da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje mjere poduzete na temelju Uredbe koja može negativno utjecati na prava te osobe, što je i osigurano kroz odredbe o pravnim lijekovima prijedloga Zakona.