Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vigor d.o.o. NATJEČAJ Poštovani, na sredini kalendarske i ujedno vrlo izazovne godine, bez ikakve komunikacije sa proizvođačima, drastično mijenjati ovako značajnu i dobro prihvaćenu mjeru, stavlja proizvođače u vrlo nepovoljan položaj. Shodno tome smatramo da uvjeti, iznos potpore i iznos raspoloživih sredstava, trebaju biti istovjetni prethodnim godinama. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Ministarstvo poljoprivrede, prije objave Natječaja provodi e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, kako bi se zainteresirana javnost upoznala sa svim izmjenama odredbi natječaja u odnosu na prijašnje natječaje.
2 XL GLOBAL BROKERS d.o.o. NATJEČAJ Komentari u ime korisnika M 17.1: GALA d.o.o., PERFA – BIO d.o.o., PERFA d.o.o., BIO-VET d.o.o., FANON d.o.o., LUKAČ d.o.o., MOSTINA d.o.o., ALTILIA d.o.o., PERADARSTVO FUTIVIĆ d.o.o., PUREX d.o.o., BENKO-FARMA d.o.o., PERADARSTVO DRČIĆ vl.Tomislav i Željko Drčić, RO-MA, obrt za poljoprivrednu proizvodnju vl. Mato Rokić, OPG LOBORČEC Glavne primjedbe odnose se na retroaktivnu primjenu natječaja, nedostatnost i ograničavanje ukupnog iznosa raspoloživih sredstava, podlimitranje po vrstama proizvodnje, smanjenje visine maksimalne godišnje potpore po korisniku, primjenu proporcija koja prema svim pokazateljima jasno pokazuje da će svim korisnicima subvencija bit značajno umanjena. Svi navedeni korisnici M 17.1 predlažu da uvjeti Natječaja za 2022. godinu ostanu isti kao i za 2021. godinu. Primarni problem je donošenje i retroaktivna primjena natječaja i objava usred godine za godinu koju se odnosi, kršeći pri tom načela iz Programa ruralnog razvoja te informiranost potrošača. Agencija za plaćanja u poljoprivredi dostavila je na dan 15.6.2022. podatke o potrošenim sredstvima za 2021. godinu: „za mjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz 2021. godine ukupno je do sada obrađeno 10.236 zahtjeva u vrijednosti od 200.229.496,51 kuna. Trenutačno je u obradi 8 zahtjeva s traženim iznosom potpore od 1.777.750,28 HRK“. Iz navedenog je jasno da ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore Natječaja za 2022., podlimitiranje istog prema vrsti proizvodnje te maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za biljnu i stočarsku proizvodnju nikako nisu dostatni ni za trenutno ugovorene police korisnika podmjere 17.1. Temeljem javno objavljenih statističkih podataka HUO-a za 2021. o policiranoj premiji usjeva i životinja do sada policirana premije za usjeve i životinje pokazuje da planirana sredstva nisu dostatna ni u biljnoj ni u stočarskoj proizvodnji za premije/subvencije ugovorene do 31.5.2022. Prema podacima HUO-a za svibanj 2022. policirano je 221.407.535 kn biljne proizvodnje i 156.115.670 kn stočarske proizvodnje što pokazuje značajan rast u odnosu na svibanj 2021. koji će se direktno reflektirati na proporcionalno smanjenje subvencije i nedostatnost vrijednosti natječaja. Posebno naglašavamo nazavidnu situaciju u kojoj su se našli stočari - vrijednosti natječaja za stočarsku proizvodnju te smanjivanje maksimalne subvencije stočarima donosi značajan financijski problem za već ugovorene police. Za stočarsku proizvodnju vrijednost natječaja potkapacitirana je gotovo 60% te će maksimalne subvencije za stočarsku proizvodnju pasti ispod 20.000 EUR (pod uvjetom da nema novih korisnika). Simulacijom podataka 2021. te dodavanjem stope rasta prema podacima iz svibanja 2022., u biljnoj proizvodnji možemo očekivati policiranu premiju biljne proizvodnje cca 256.000.000 kn te stočarske proizvodnje 255.000.000 (pod uvjetom da ima hrabrih koji će obnoviti police u drugom dijelu godine). Deduciraju li se od navedenog police koje ne podliježu subvenciji i 30% koje korisnik mora platiti za podnošenje zahtjeva te uzme li se pri tom u obzir određena vrijednost Natječaja, maksimalna subvencija te odredba o proporciji, subvencije za cjelokupnu biljnu proizvodnju past će 15,42% (ako se korisnik bavi samo biljnom proizvodnjom), a za stočarsku 56,10 % te će maksimalna subvencija po korisniku za biljnu proizvodnju iznositi 63.439,00 EUR, a za stočarsku 17.561 EUR. Ovako propisan natječaj za podmjeru 17.1 stvorit će korisnicima dodatni financijski problem, umjesto da im bude na korist. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće se primjenjivati. Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna.
3 OSATINA GRUPA d.o.o. NATJEČAJ Poštovani, Mijenjanje iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje u tijeku godine, kada su police osiguranja već sklopljene smatramo nekorektnim, osobito u godini koja je prožeta negativnim trendovima u stočarstvu. Smanjenjem iznosa potpore ne opravdava se cilj mjere kojom se želi potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja proizvodnje radi umanjenja ekonomskih gubitaka prouzročenih nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Predlažemo da se ne radi podjela u iznosu potpore osiguranja između ratarske i stočarske proizvodnje te da se zadrži maksimalno ograničenje potpore po korisniku bez obzira na vrstu proizvodnje koja se osigurava te da se predviđeni iznos potpore od 40 000 eura za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju povisi na 75 000 eura kako je i bilo do sada. Sve buduće promjene koje planira uvesti Ministarstvo poljoprivrede potrebno je prethodno i na vrijeme komunicirati s proizvođačima, odnosno konkretno kada se radi o mjeri 17, izmjene najaviti prije početka godine za koju se sklapaju police osiguranja. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Ministarstvo poljoprivrede, prije objave Natječaja provodi e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, kako bi se zainteresirana javnost upoznala s izmjenama odredbi natječaja u odnosu na prijašnje natječaje.
4 Marko Dudjak NATJEČAJ Poštovani, Usvajanje Pravilnika u predloženom obliku će donijeti velike probleme ponajprije jer se pravila mjenjaju „usred utakmice". Ogroman broj poljoprivrednika je ugovorio police tijekom travnja i svibnja, misleći da je njihova obveza 30% premije osiguranja po polici M17. Ukoliko se potpora bude kao što piše u članku 5. proporcionalno smanjivala ako iznos prijava bude iznad ukupnog iznosa od 150 mil hrk, to će ugovarateljima (poljoprivrednim proizvođačima) donijeti nove troškove u doba nezabilježene inflacije. Ako ovakav pristup ostane i sljedeće godine pitanje je koliko će se proizvođača htjeti osigurati uz uvjete (obveze plaćanja) koji su skloni promjenama, tj. povećanju i onda će opet biti na milosti vremenskim uvjetima i volji i mogućnosti države ukoliko im se dogode katastrofalne vremenske nepogode kojima smo svjedoci zadnjih godina. To će nas vratiti 10 godina unatrag i opet će odštete za vremenske nepogode poljoprivrednicima postati državna briga. Suprotno ovim potezima, redovito od medija i državne vlasti čujemo da je hrana strateški interes u ovim turbulentnim vremenima zbog problema u logistici i rata u Ukrajini, a prema ovom potezu mi ne izgleda kao da je zaštita proizvodnje od strateškog interesa. Lp Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznate su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće se primjenjivati. Na osnovu provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura.
5 Siniša Klancir NATJEČAJ Poštovani, Mislim da je vrlo nepošteno i poslovno nedopustivo mijenjati uvijete osiguranja za police koje su ugovorene 2021.godine a vrijede za 2022. godinu.One su ugovarane po tada važećim uputama i zadovoljavale su uvijete za ostvarivanje potpore. Mijenjanje koncepta visine iznosa poticaja za vrijeme kada je većina polica ugovorena vrlo je nekorektno. Kod polica osiguranja peradi osim osnovnih pokrića uključene su i zarazne bolesti te se sa time rizik poslovanja kao i trošak kod štetnog događaja prebacuje direktno na osiguranje sa čime se anulira dodatan trošak za proizođača. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
6 Toni Raič - Stočarstvo Raič, obrt za uzgoj goveda NATJEČAJ Poštovani, smatramo neprihvatljivim uvjete Nacrta Natječaja s obzirom na iznos potpore, te je potrebno iste vratiti na dosadašnje vrijednosti. Djelomično prihvaćen Smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €, s obzirom da značajan rast premija u stočarskoj proizvodnji nema opravdanja u odnosu na neznatno isplaćene štete. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura.
7 RENATO ČEHULIĆ NATJEČAJ Poštovani, sa ovakvim prijedlogom izmjene uvjeta natječaja u potpunosti sam iznenađen da jedna ozbiljna institucija može i pomisliti o promjenama nakon što je bio raspisan natječaj sa konkrertnim uvjetima, koje smo mi osiguranici prihvatili i ugovorili police pod takvim uvjetima. Smatram da je retroaktivno mjenjanje uvjeta natječaja protuzakonito i da se to neče dogoditi. Svaka promjena koja nije napravljena prije raspisivanja natječaja stvorila bi problem u tako teškim uvjetima poslovanja u poljoprivredi. S poštovanjem u nadi da smo pravna država. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznate su kada se isti objavi na e-Savjetovanju.
8 OPG Manojlović Nebojša NATJEČAJ Poštovani, Kao zainteresirana strana želim uputiti jedan kratki komentar na ovaj prijedlog nacrta natječaja. Naime uz sve ove komentare na sadržinu prijedloga, ja se želim osvrnuti na jedan širi kontekst. Mi ponovno narušavamo pravnu sigurnost. Mijenjati uvjete kada su ugovori/police već sklopljeni na štetu bilo koje strane narušava temeljno načelo demokratskog društva, a to je načelo pravne sigurnosti. Kako mi da sklapamo bilo kakve ugovore, kako na bilo koji način da se upuštamo u bilo koje sljedeće natječaje, kada nemamo pravnu sigurnost, kada ne možemo da imamo vjere u našu agenciju, naše ministarstvo. Molim Vas kao poljoprivredni proizvođač, kao građanin i kao magistar politologije da nama, našem društvu ne činite ovo. Pravna sigurnost je temelj razvijenih zapadnih demokracija, izvjesnost u poslovanju je nešto što kada nestane nestaje ozbiljna država. S poštovanjem Nebojša Manojlović, nositelj OPG Manojlović, magistar politologije Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.
9 OPG Tonka Sviben NATJEČAJ Poštovani, mišljenja sam da je jedino pošteno i pravilno da mi sad komuniciramo na temu polica za iduće osiguravateljno razdoblje. Situacija u koju dovodite nas primarne poljoprivredne proizvođače koji dogovaramo uvjete osiguranja i ugovaramo police osiguranja životinja krajem 2021. g. po uvjetima koji su tad važeći prema uputama koje su vrijedila i zadovoljavala uvjete za ostvarivanje potpore, a iste mijenjate i umanjujete, rezultirati će s jedne strane povećanjem troškova , a posljedično i ponovnim neosiguravanjem životnja. U današnjim uvjetima porasta sveukupih troškova stočarske proizvodnje, preuzimanje potpunog rizika uginuća zbog pojave zaraznih bolesti ili uginuća uslijed klimatskih poremećaja dovesti će do smanjenja stočarske proizvodnje. Mišljenja sam da u današnjim turbulentnim uvjetima je trebalo još i dodatno poticati osiguranje poljoprivredne proizvodnje i poboljšati uvjete potpora, a nikako ih ograničavati i smanjivati. S poštovanjem Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
10 VLADIMIR KUREŠIĆ NATJEČAJ Poštovani, Kao dugogodišnji uzgajivač pilića, neugodno sam iznenađen novošću da se uvjeti osiguranja police za 2022. godinu, mijenjaju unutar razdoblja na koji se ugovorena polica odnosi, a koja je ugovorena po točno definiranim uvjetima, na koje sam pristao. Došlo bi do smanjenja iznosa osiguranja po nastalom štetnom događaju, što bi u ova teška vremena poljoprivrednim proizvođačima bio dodatni problem i teret. Iskreno se nadam da do promjena uvjeta osiguranja neće doći. S poštovanjem Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
11 Marina Bešlić NATJEČAJ Nacrt koji je predložen je prije svega zbunjujući jer državni  tajnik Tušek u zadnja dva dana na svim televizijama upućuje na osiguranje usjeva, a istovremeno Ministarstvo predlaže smanjenje svote u ovoj mjeri. Djelomično prihvaćen Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je spremno povećati iznos raspoloživih sredstava u slučaju da zatraženi iznos potpore bude veći od raspoloživih sredstava na natječaju.
12 Josip Bingula NATJEČAJ Promjena pravilnika u suprotnosti je sa ciljevima mjere. S obzirom na to da većina poljoprivrednika police ugovara početkom godine odnosno u slučaju ratarstva nakon sadnje poljoprivrednih kultura prema pravilniku važećem prije ovih promjena, upitno je da će ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima u slučaju retroaktivne primjene predloženog pravilnika biti umanjeni. Izvjesno je da bi umjesto smanjenja gubitaka retroaktivna primjena pravilnika za 2022. mogla izazvati dodatne gubitke poljoprivrednicima. Promjena pravilnika bila bi još jedna od nepogoda za poljoprivrednike. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €, s obzirom da značajan rast premija u stočarskoj proizvodnji nema opravdanja u odnosu na neznatno isplaćene štete. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore ostaje isti i iznosi 70% u oba sektora. Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je spremno i povećati iznos raspoloživih sredstava u slučaju da zatraženi iznos potpore bude veći od raspoloživih sredstava na natječaju.
13 Igor Fritz NATJEČAJ Mene zanima zašto ministarstvo: 1. ne da rok za zaključivanje polica, npr. 1.7. i onda od osiguravajućih kuća dobiju podatak na osnovu kojeg odrede točan iznos. 2. Najavi da nema isplate šteta onima koji nisu osigurali svoje usjeve Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 Mato Gašparović NATJEČAJ Ja ću dati jednostavni savjet: Bolje da se mjera ukine nego smanji poticaj, da nitko ništa ne plaća i da nam onda država svima plaća štete kao što radi ovih dana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 Ivan Lukić NATJEČAJ Ne razumijem kako je moguće nakon sklapanja polica postavljati uvjete? Nama je rečeno jedno a sada ministarstvo najavljuje drugo. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznate su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Na osnovu provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura.
16 Miroslav Božić NATJEČAJ Poštovani predlagatelji, Dozvolite da u ime hrvatskih proizvođača šećerne repe, koji su bez izuzetka kooperanti Hrvatske industrije šećera, kao jedinog preostalog otkupljivača i prerađivača šećerne repe, iznesem očitovanje na izneseni prijedlog. Upravo je domaća šećerna industrija odigrala pionirsku ulogu u podizanju svijesti proizvođača u Republici Hrvatskoj glede nužnosti osiguranja njihovih usjeva. To se zbilo i prije nego je formalno pokrenuta ova iznimno važna mjera unutar Programa ruralnog razvoja. Naši proizvođači šećerne repe su prvi prigrlili ovu mjeru, uz posredovanje industrije šećera, te financijsku potporu koju im je industrija osigurala kako bi njihovo opterećenje bilo što niže a motivacija za ulazak u shemu što veća. Pokazalo se kako je ta naša inicijativa, te komunikacija s osiguravajućim društvima bila potpuno na tragu onoga što će ubrzo postati službeno jedna od prioritetnih mjera ruralne politike. Potpuno je razumljivo da je proizvodnja šećerne repe, zbog približno trostruko većih jediničnih troškova ulaganja po jedinici površine u odnosu na druge ratarske kulture, vrlo brzo gotovo u cijelosti bila pokrivena ovim policama. Rastući negativni učinak klimatskih promjena, izazovi koji ovoj proizvodnji donosi borba s nametnicima i bolestima za koju je na razini EU sve manje raspoloživih i dozvoljenih aktivnih tvari zaštite, uz još uvijek jako nisku razinu navodnjavanja, razlozi su zbog kojeg je teško zamisliva odluka o sjetvi ove kulture bez odgovarajuće police osiguranja. Uvjereni smo, a kako je to iskazano i u većini pristiglih javnih komentara na ovaj nacrt natječaja za Mjeru 17, da će predlagatelj još jednom preispitati svoj prijedlog i prilagoditi tekst natječaja za tekuću 2022. godinu tako da u smislu najviše jedinične potpore na koju mogu računati poljoprivrednici ne bude promjena u odnosu na prethodnu godinu. Možemo razumjeti da uslijed kontinuiranog porasta potrebnih sredstava kako bi se sufinanciralo police osiguranja naših poljoprivrednika u mjeri u kojoj je to na razini cijele EU omogućeno, dolazi do poteškoća u planiranju potrebnih sredstava. Međutim, upravo u cilju postizanja predvidivosti poslovanja i planiranja, koje će u poljoprivredi uvijek donositi velike neizvjesnosti, posebice u proizvodnji na otvorenom gdje su rizici ipak razmjerno veći i češći, ne bi smjelo doći u ovoj iznimno izazovnoj tržišnoj godini do promjene u provedbi ove mjere, u smislu iznosa refundacije koji će se isplatiti poljoprivrednicima. Ta je potpora, može se reći već 'ukalkulirana' za ovu tržišnu godinu, tako da čvrsto vjerujemo kako će predlagatelj pravodobno poduzeti potrebne radnje kako bi bila osigurana dostatna sredstva, bez predloženih proporcionalnih umanjenja ove potpore za poljoprivrednike. Miroslav Božić, savjetnik Uprave HIŠ-a Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza je smanjen maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura. Proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće se primjenjivati. Ministarstvo je provelo analizu zahtjeva za potporu s natječaja za 2020. godinu u okviru koje je obrađen uzorak od 9.300 zahtjeva. Prema obrađenim policama osiguranja utvrđeno je da u navedenom uzorku osigurane površine pod šećernom repom iznose 3.316 ha.
17 BILODAR D.O.O. NATJEČAJ Poštovani, nacrt natječaja je neprihvatljiv s obzirom na vrijednost potpore. Mišljenja smo da je potrebno vratiti dosadašnje iznose potpore. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće se primjenjivati. Na osnovu provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura.
18 BILOFARM D.O.O. NATJEČAJ Poštovani, mišljenja smo da je nacrt natječaja neprihvatljiv s obzirom na vrijednost potpore te smatramo da je potrebno primijeniti dosadašnje iznose potpore. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Na osnovu provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura. Proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće se primjenjivati.
19 Udruga za tov i uzgoj junadi Baby Beef NATJEČAJ Poštovani, primjedba se odnosi na ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju od 150.000 000,00 HRK, iznos od 50.000 000,00 HRK za stočarsku proizvodnju, maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku 40 000 eura za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju. Obrazloženje primjedbi: Rizici koje nosi stočarska proizvodnja su cjelogodišnji. Zbog toga stočari ugovaraju police osiguranja početkom kalendarske godine. Poučeni dosadašnjim višegodišnjim običajem Ministarstva poljoprivrede u određivanju ukupnog i pojedinačnog iznosa potpora za osiguranje stočarske proizvodnje, stočari su sklapali police s osiguravateljskim kućama na temelju iskustva i kalkulacija iz prethodnih godina. Drastično smanjivanje iznosa potpore dovesti će do nemogućnosti ispunjenja ugovornih obveza iz ugovora o osiguranju rizika. Smanjenjem iznosa ne opravdava se cilj mjere kojim se želi potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja proizvodnje radi umanjenja ekonomskih gubitaka prouzročenih nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prijedlog: 1) Povećati iznos raspoloživih sredstava javne potpore na prosječan iznos isplaćene potpore koji je bio za mjeru 17 u zadnjih tri godine 2) Ne raditi podjelu u iznosu osiguranja između ratarske i stočarske proizvodnje 3) Iznos od 40 000 eura za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju povisiti na 75 000 eura kako je i bilo do sada 4) Sve buduće promjene koje planira uvesti Ministarstvo poljoprivrede prethodno na vrijeme iz komunicirati s proizvođačima 5) Pravilnike, izmjene pravilnika, natječaje, donositi s 01.01., a ne sredinom poslovne godine S poštovanjem, Udruga za tov i uzgoj junadi Baby Beef Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
20 ŠKRLEC, obrt za uzgoj pilića NATJEČAJ Police za 2022 godinu ugovaraju se od sredine 2021 godine te su kao takve napravljene u skladu sa osigurateljem kao i prema uputama koje su vrijedila i zadovoljavala uvjete za ostvarivanje potpore. Kod polica osiguranja peradi osim osnovnih pokrića uključene su i zarazne bolesti te se sa time rizik poslovanja kao i trošak kod štetnog događaja prebacuje direktno na osiguranje,a ne proizvođača što je bitno za stabilno poslovanje. Razdoblje za 2022 godinu nije bilo iskomunicirano na vrijeme te kao takvo ne može biti važeće. Prijedlog promjene koncepta ostvarivanja visine potpore promijenjen je sredinom tekuće godine i automatski obuhvaća retroaktivno sve ugovorene police što je protivno bilo čemu što je bilo komunicirano od strane ministarstva. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
21 Željko Tuđman NATJEČAJ Poštovani, dugogodišnji sam uzgajivač pilića i mogu slobodno reći da nikada nije bilo izazovnije vrijeme za poljoprivrednu djelatnost, ne želim sada ovdje nabrajati što nam je sve poskupilo i za koliko jer o tome slušamo svaki dan. Želim staviti komentar na Prijedlog nacrta natječaja za provedbu podmjere 17.1 "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka". Police za 2022.godinu ugovorene su sredinom 2021.godine temeljem dosadašnje prakse prateći upute Ministarstva poljoprivrede i osiguravajućih društava. Od strane Ministarstva poljoprivrede poticani smo na ugovaranje polica kako bismo zaštitili svoje poslovanje, a sada smo dovedeni u vrlo nepovoljan položaj gdje je neizvjesna visina poticaja (točka 5 pravilnika), stoga smatram da je neprihvatljivo sada mijenjati uvjete za ostvarivanje potpore za policu koje su već ugovorene te na taj način dovoditi nas proizvođače u dodatne probleme i stavrati nam dodatan trošak. Bilo kakva promjena trebala je biti komunicirana na vrijeme , nikako ne retroaktivno. S poštovanjem, Željko Tuđman Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznate su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
22 KOKO-HAJ obrt za uzgoj i prodaju peradi, vl. Marko Hajnić, Tugonica 51, 49246 Marija Bistrica NATJEČAJ Poštovani, kao peradar, obiteljski obrt za uzgoj peradi/brojlera, dostavljam vam slijedeći komentar: Police za 2022. godinu ugovaraju se od sredine 2021. godine te su kao takve napravljene u skladu sa osigurateljem kao i prema uputama koja su vrijedila i zadovoljavala uvjete za ostvarivanje potpore. Izmjena koncepta visine iznosa poticaja sa 75.000,00 EUR na 40.000,00 EUR za vrijeme kada su gotovo sve police ugovorene je nekorektno i stvara dodatan trošak proizvođačima. Kod polica osiguranja peradi osim osnovnih pokrića uključene su i zarazne bolesti te se s time rizik poslovanja kao i trošak kod štetnog događaja prebacuje direktno na osiguranje s čime se anulira dodatan trošak za proizođača. Prema objavljenom nacrtu natječaja nitko ne može znati visinu potpore koju će dobiti te s time ne može planirati troškove, koji se trenutno kreću prema povjesnim visinama. Ako se kreće u tome smjeru isto mora biti jasno definirano prije početka razdoblja 2023.-2027. godine te s jasnim parametrima. Razdoblje za 2022. godinu nije bilo iskomunicirano na vrijeme te kao takvo ne može i ne smije biti važeće. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
23 Rukljac NATJEČAJ smatram da su ti potezi neposteni prema nama osiguranicima posto su uvjeti polica dogovoreni ranije i pod tim uvjetima se pristalo na njih i osiguralo stoku! neposteno bi bilo ako ne i kaznjivo mjenjat uvjete za godinu za koju su police sklopljene i to na stetu osiguranika koji jedva krpaju kraj sa krajem i teskom mukom odvojili novce za police! nadam se da do izmjena nece doci i da cemo si i dalje moci priustiti police osiguranja ili cemo biti prisiljeni raditi bez njih! ljep pozdrav! Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza , smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura.
24 Hrvatska poljoprivredna komora NATJEČAJ Poštovani, Mišljenja smo kako o izmjenama u okviru podmjere 17.1. možemo raspravljati za sljedeću godinu. Retroaktivna primjena na već zaključene poslovne događaje (sklopljene police osiguranja po pravilima iz prošle godine) mogla bi proizvesti negativne pravne i financijske posljedice. Izmjene natječaja za 2022. koje se implementiraju u vrijeme kada je većina proizvođača ugovorila police osiguranja za vlastitu proizvodnju, mogu rezultirati povećanjem troškova u proizvodnji. Vremenske nepogode su sve intenzivnije i sve izvjesnije, a osiguranje je jedan od načina na koji su proizvođači bili u mogućnosti zaštiti svoje ulaganje i to samo u visini nastalog troška proizvodnje. Posebno nas zabrinjava što su postavljeni uvjeti kojima se ne garantira postotak subvencije nego je isti ovisan o broju zaprimljenih zahtjeva (točka 5.). Smatramo kako se na taj način stvara neizvjesnost i nesigurnost u cijelu podmjeru 17.1. jer proizvođači nisu sigurni hoće li uopće imati subvencioniranu policu ili koliko će ista biti subvencionirana te pod kojim uvjetima. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore ostaje isti i iznosi 70% u oba sektora.
25 MAJDAK PROMET doo NATJEČAJ Poštovani, Neprihvatljiva nam je promjena uvjeta u sredini godine pošto je veliki dio polica stočarske proizvodnje osiguran početkom godine. Štete u proizvodnji prisutne su tokom cijele godine i zbog toga se stoka osigurava na početku godine. Molimo vas da se eventualne promjene navedene u ovome nacrtu ne odnose na tekuću godinu baš zbog toga što je veliki dio polica napravljen i što će nam prouzročiti velike troškove. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju.
26 KREŠIMIR JOSIĆ NATJEČAJ Poštovane/i, Kao zainteresirana strana dajem komentare samo na najspornije odrednice predloženog Pravilnika te ih ukratko pojašnjavam. NAJSPORNIJI ELEMENTI PRIJEDLOGA PRAVILNIKA: 1. PREDLAGANJE PROMJENE PRAVILNIKA U LIPNJU 2022. GODINE S PRIMJENOM ZA 2022. GODINU / ODREDNICE PRIJEDLOGA PRAVILNIKA NE ISPUNJAVAJU ŽELJENE CILJEVE I SVRHU NATJEČAJA 2. SVRHA NATJEČAJA I CILJEVI MJERE SU U SUPROTNOSTI S PREDLOŽENIM PROMJENAMA 3. ODREĐIVANJE UKUPNE VISINE POTPORE NA NEDOVOLJNIH 150.000.000 HRK 4. OGRANIČAVANJE POTPORE ZA STOČARSKU PROIZVODNJU NA 40.000 € TE KOMBINIRANU NA 75.000 € OD ČEGA ZA STOČARSKU NA 40.000 € OBRAZLOŽENJE: 1. PROBLEM PROMJENE PRAVILNIKA S PRIMJENOM ZA 2022. GODINU Usvajanje izmijenjenog pravilnika s primjenom za 2022. godinu će uzrokovati velike probleme svim subjektima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su već ugovorili police osiguranja – proizvođači voća, povrća, šećerne repe, ratari, vinogradari te većina stočara (uzgoj peradi, tov junadi, proizvodnja mlijeka, …). Veliki dio ugovaratelja je podmirio i pripadajući dio premije (30% police) osiguravajućim kućama (koje su opet prijavile i podmirile reosigurateljnu premiju reosigurateljima – domaćim i stranim, platile zakonska davanja, poslala izvještaje nadležnim tijelima Ministarstva financija, HANFA-i, HUO-u, …). POSLJEDICE:  Ugovaratelji polica će biti dodatno financijski opterećeni nakon što su ispunili svoju obvezu bez ikakve prethodne najave,  Da su osiguranici čekali usvajanje pravilnika za 2022. godinu ne bi bili u mogućnosti zaštititi svoje interese kroz police osiguranja. 2. SVRHA NATJEČAJA - JE DODJELA POTPORE ZA FINANCIRANJE PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PREMIJE OSIGURANJA ZA POLICE OSIGURANJA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE IZ PODTOČKE 2.3. OVOGA NATJEČAJA / CILJEVI MJERE - CILJ JE POTAKNUTI POLJOPRIVREDNIKE NA UGOVARANJE OSIGURANJA NJIHOVE PROIZVODNJE KAKO BI SE UMANJILI EKONOMSKI GUBICI PROUZROČENI NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM PRILIKAMA I ŽIVOTINJSKIM BOLESTIMA Kriteriji utvrđivanja prihvatljivih troškova premije osiguranja su potpuno netransparentni od početka primjene pravilnika pa zaključno s ovim prijedlogom te ni u ovom slučaju nitko od zainteresirane javnosti nema točne informacije kao što su: tko odlučuje koliko iznose prihvatljivi troškovi premije osiguranja, kada se odlučuje, na osnovu kojih parametara se donose takve odluke, … Usvajanjem pravilnika u predloženom obliku poništiti će se osnovni cilj mjere – rezultat ovog pravilnika će biti:  smanjen broj ugovorenih polica i smanjenje osiguranih opasnosti,  smanjenje premije i smanjenje ukupnog iznosa potpora,  prebacivanje rizika na poljoprivrednog proizvođača zbog nemogućnosti financiranja polica,  vrlo je izvjesno propadanje poljoprivrednih proizvođača zbog prevelikog financijskog pritiska - sami snose najveći dio troška osiguranja, potpora će podmirivati manji dio, ne zna se kako će se kretati cijene što goriva, što plavog diesela, kako će se kretati cijene repromaterijala, kakve će biti otkupne cijene u vrijeme i nakon žetve, kako će se obaviti jesenska sjetva, cijene dijelova za strojeve, mehanizacije, …  općenito bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom će biti još manje ''atraktivno'' ako je ikada bilo atraktivno. 3. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju - 150.000.000,00 HRK od čega: - 100.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju i 50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju / Visina javne potpore - Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je: 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju i 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je prenizak i kao takav nije razvojno orijentiran, a dodatno limitiranje i povezivanje potpora za biljnu i stočarsku proizvodnju posebno komplicira korištenje mjere. U Pravilniku je navedeno da od ukupnog iznosa javne potpore EU sudjeluje s 85% udjela, a RH s 15% udjela, po tome teret RH iznosi 150.000.000 kn x 15% = 22.500.000 kn. Od svih mogućih potpora koje RH isplaćuje ovo je vrlo vjerojatno najniža potpora i predstavlja zanemarivo opterećenje. Koliko godišnje RH isplati potpora od kojih nema nikakvog financijskog interesa i one ostaju aktivne, a ova potpora koja u konačnici rezultira npr. milijardom kuna prihoda je gotovo pred gašenjem? Na uzorku od 60 polica osiguranja biljne proizvodnje s pokrićem osnovnih i dodatnih opasnosti očiti su slijedeći pokazatelji:  60 polica osiguranja usjeva i nasada po mjeri m17,  Prosječna osigurana svota po polici iznosi 2.045.496,31 kn,  Prosječna premija po polici iznosi 66.872,16 kn, ukupna premija iznosi 4.012.329,41 kn  Po starom pravilniku isplatilo bi se 2.808.630,59 kn potpore, po prijedlogu pravilnika do zaključka obrade svih zahtjeva za potporom nitko ne zna koliko bi iznosila potpora  Po starom Pravilniku i po ovom uzorku ukupno 2136 subjekata bi mogli biti korisnici potpore u punom intenzitetu, a svi ostali proizvođači koji zarađuju za život sebe i svoje obitelji od poljoprivredne proizvodnje bi ostali ''praznih ruku'' odnosno sve bi morali u potpunosti sami financirati, po prijedlogu Pravilnika se isto ne zna koliko bi subjekata ostvarilo potporu i u kojem iznosu/postotku. ZAKLJUČAK Koji god bili razlozi da se ovakav prijedlog Pravilnika pusti u savjetovanje s javnošću predložene mjere će smanjiti iznos potpore, što je sigurno jedan od željenih rezultata, ali će također rezultirati s mnogo poznatih (i nepoznatih) loših posljedica. OD OVOGA SIGURNO MOŽEMO I MORAMO BOLJE. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura. Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je spremno povećati iznos raspoloživih sredstava u slučaju da zatraženi iznos potpore bude veći od raspoloživih sredstava na natječaju.
27 Opg Marin Bešlić NATJEČAJ Poštovani, Mjera 17.1. kojoj je svrha, kako je i nazvana, upravljanje rizicima bila je jedna od mjera koju su baš svi OPG-i pozitivno ocijenili. Baš iz tog razloga nije jasno kako se to ne prepoznaje i iz Ministarstva pa će najava smanjenja iznosa potpora sigurno izazvati veliko nezadovoljstvo. Iz mog kuta gledanja koji uplaćujem značajni iznos polica, ukoliko dođe do smanjenja vjerojatno ću dobro razmisliti da li dalje osiguravati ili očekivati isplatu štete od države. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €, s obzirom da značajan rast premija u stočarskoj proizvodnji nema opravdanja u odnosu na neznatno isplaćene štete. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore ostaje isti i iznosi 70% u oba sektora.
28 Ivan Petričević NATJEČAJ Poštovani, Otkako je zaživjela Mjere 17 (reklamirana kao garancija "mirnog sna" i osigurane proizvodnje uz zajamčenu subvenciju u iznos od 70% EU police) ponovno osiguravam cjelokupnu svoju proizvodnju. Vodeći se činjenicom da elementarne nepogode, uzrokovane klimatskim promjenama, kao i "nepogode" u stočarstvu uzrokovane raznim poremećajima, ne možemo staviti u određene datumske i mjesečne okvire, policu sam osiguranja potpisao početkom godine, vjerujući da je potpisana po pravilima iz prethodnih godina. Stoga je donošenje Pravilnika s promijenjenim pravilima usred godine krajnje nekorektno, jer bi se time uvećali ionako veliki troškovi proizvodnje. Po ovom prijedlogu Pravilnika ne znam niti koliko bi to povećanje bilo jer moramo čekati obradu svih zahtjeva koka bi se odredili iznosi subvencija. Poljoprivredna proizvodnja je iznimno ozbiljna djelatnost, tim više ovakav prijedlog zvuči jako neozbiljno i destimulirajuće. Uvjeti za Mjeru 17, za ovu godinu trebaju ostati isti, a nova pravila jasno i precizno definirati za 2023. godinu. Tada će svaki poljoprivredni proizvođač (ratar i stočar), kao i osiguravajuća društva odlučiti da li je isplativo ugovoriti police osiguranja ili sve prepustiti na milost-nemilost Majci prirodi. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €, s obzirom da značajan rast premija u stočarskoj proizvodnji nema opravdanja u odnosu na neznatno isplaćene štete. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore ostaje isti i iznosi 70% u oba sektora. Obzirom da se proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, ipak neće primjenjivati, obrada Zahtjeva za isplatu potpore će ići sukcesivno kao i u prethodnim natječajima.
29 Ranč d.o.o. NATJEČAJ Poštovani, ovaj pravilnik je neprihvatljiv jer s njim nismo bili upoznati prilikom sklapanja polica. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju.
30 Martin Zrinščak NATJEČAJ Poštovani, 80% polica osiguranja usjeva, nasada i stočarske proizvodnje je sklopljeno do ovog trenutka za 2022.godinu. Dakle, ljudi su ugovarali police osiguranja prema uvjetima i Pravilniku kakav je bio proteklih godina, te im je na taj način to bilo prihvatljivo. Da je isti donesen u jesen 2021. za 2022., onda bi se poljoprivrednici i osiguravajuća Društva pripremili za to i znali bi na što računati. Ovakav način objave Pravilnika usred osigurateljne godine/razdoblja je krajnje neprihvatljiv i nekorektan. Na kraju krajeva, na radio i tv postajama su se emitirale reklame koje potiču poljoprivrednike na osiguranje sa zajamčenim subvencijama do 75000EUR, odnosno fiksno 70% EU police osiguranja. Sa ovakvim pravilnikom za ovu godinu baca se na koljena već ionako posrnula poljoprivreda u HR, a isto tako u nezavidnu situaciju se stavljaju osiguravajuća Društva, koje godinama grade korektan odnos sa klijentima, da bi se ovim prijedlogom zapravo kompromitiralo sve ugovoreno za ovu godinu. Također, takav prijedlog je nemoguć i za razdoblje 2023.-2027., jer tko bi zdravog razuma ugovarao policu osiguranja na početku godine, a da ne zna koliki iznos/postotak police osiguranja će mu biti subvencioniran. Jedino je realno i pošteno da ova godina bude kao i do sada, a za iduće godine ako je i planirano umanjenje subvencije kao u ovom prijedlogu, ona mora biti fiksna u postotku/iznosu. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznate su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza , smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura.
31 Mato Miličić NATJEČAJ Znam puno ljudi koji su kao i ja zahvaljujući ovoj mjeri počeli osiguravati svoje usjeve. Isto tako, znam da će ukoliko budemo morali više plaćati police osiguranja većina njih odustati. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. Međutim, Ministarstvo poljoprivrede ima pravo i preispitati opravdanost povećanih iznosa premija osiguranja. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Kako bi se osiguralo da mjera bude prihvatljiva što većem broju poljoprivrednika, posebno malima, te da što veći broj ha i UG bude obuhvaćen osiguranjem kroz mjeru 17 ministarstvo je u dosadašnjem razdoblju poduzelo sljedeće: 1) promijenio se način podnošenja zahtjeva za isplatu potpore i obaveza korisnika da prije podnošenja zahtjeva plati cjelokupnu premiju osiguranja. Korisnik po ugovaranju osiguranja plaća 30 % premije osiguranja i nakon toga dostavlja zahtjev za isplatu potpore u APPRRR. APPRRR potom provodi administrativnu obradu i kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za prihvaćanje zahtjeva za isplatu potpore isplaćuje iznos potpore na račun društva za osiguranje čime se zatvara obaveza korisnika 2) smanjio se prag gubitka poljoprivredne proizvodnje sa 30 % na 20 % 3) intenzitet potpore se povećao sa 65 % prihvatljive premije osiguranja na 70 %. Potpora se dodjeljuje za ugovore o osiguranju koji pokrivaju gubitke prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednika. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura.
32 AGRO - VET d.o.o. NATJEČAJ Poštovani, Ministarstvo poljoprivrede godinama je poticalo poljoprivrednike da apliciraju na Mjeru 17.1. kako bi osigurali svoju proizvodnju. Tov junadi je proizvodnja u kojoj su štete prisutne tokom cijele godine te se polica osiguranja mora sklopiti s početkom godine. Takav je primjer bio i do sada. Neprihvatljiva je promjena uvjeta na sredini godine kada su police već sklopljene. Promjenjeni uvjeti, smanjenje sa 75.000 eura na 40.000 eura za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju, i proporcionalno umanjenje potpore od 50.000.000 eura ovisno o broju zaprimljenih zahtjeva (točka 5.), ni na koji način ne pogoduju stočarskoj proizvodnji i uzrokuju dodatne troškove. Držimo da se uvjeti za tekuću godinu ne mogu i ne smiju mijenjati, te da se eventulane promjene navedene u ovom nacrtu prolongiraju tek na predstojeću 2023. godinu, odnosno na novo programsko razdoblje jer ovakve izmjene idu na štetu stočarima. Neprihvatljiv je trošak uzrokovan promjenom ove mjere, pogotovo u sadašnje vrijeme gdje je proizvodnja tovne junadi ugrožena nezapamćeno visokim cijenama. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ima obvezu osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
33 Ivo Rešić NATJEČAJ Poštovani, Ovo smanjenje iznosa raspoloživih sredstava koje se predlaže u nacrtu je ogroman korak unazad od svega dobroga što je po pitanju osiguranja Ministarstvo poljoprivrede do sada uradilo. Ne znam da li Ministarstvo ima podatke koliko je značajno povećanje osiguranih površina od uvođenja ove mjere, i da li će netko prihvatiti odgovornost značajnog smanjenja, do kojeg će sigurno doći ako ne bude osiguran dovoljan iznos sredstava javne potpore za natječaj? Drugo pitanje je da li ovo smanjenje znači da je državi lakše isplaćivati iz proračuna ogromna sredstva za saniranje šteta elementarnih nepogoda, u vrijeme kada su tuča, suša ili poplava postale neizostavni dio svake sezone proizvodnje ratarskih usjeva, nego uz ovakve subvencije teret naknade štete prebaciti na osiguravajuća društva (što država još nije iskoristila). Treće pitanje je da li je ovo smanjenje znači još jednu od mjera smanjenja broja malih OPG-a na račun velikih (što je u suprotnosti sa ZPP-om), jer zbog uvjeta natječaja do sada su upravo mali OPG-i imali najveću korist od nje, a odustajanje od osiguranja i nastalih šteta će ih sigurno prije ili kasnije dovesti u težak položaj u odnosu na velika poduzeća. I na kraju, indirektne posljedice ovog smanjenja se odnose i na opstanak pojedinih kultura u RH, gdje je najočitiji primjer šećerne repe, koja je i sada na minimalnim potrebnim površinama, a jedan od razloga još uvijek opstanka proizvodnje je i što je gotovo u cijelosti osigurana pa su velika ulaganja u njenoj proizvodnji time zaštićena. Bez osiguranja (s nedovoljnim iznosom potpore), mnogi proizvođači će odustati i iz tog razloga dovesti u pitanje cjelokupnu proizvodnju šećera u RH. U današnjem trenutku ovisnosti o svim proizvodnjama treba i o tome misliti i imati puno širu sliku od samog određivanja brojčanog iznosa. Lp Djelomično prihvaćen U Programu ruralnog razvoja 2014. – 2022 ukupna alokacija za M17 iznosi 90.732.197 EUR. Početna alokacija za razdoblje od šest godina, od 2015. do 2020. godine iznosila je 43,7 milijuna EUR, a za prijelazno razdoblje od dvije godine (2021. do 2022.), dodatno je osigurano 47 milijuna EUR. Napominjemo da je obzirom na ograničena sredstva za financiranje mjera iz Programa ruralnog razvoja kod utvrđivanja alokacija za pojedine mjere potrebno voditi računa o potrebama i financijskoj održivosti sustava. Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna. Ministarstvo je provelo analizu zahtjeva za potporu s natječaja za 2020. godinu u okviru koje je obrađen uzorak od 9.300 zahtjeva. Prema obrađenim policama osiguranja utvrđeno je da je u navedenom uzorku osigurano ukupno 257.027 ha poljoprivrednih površina. Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Kako bi se osiguralo da mjera bude prihvatljiva što većem broju poljoprivrednika, posebno malima, te da što veći broj ha i UG bude obuhvaćen osiguranjem kroz mjeru 17, ministarstvo je u dosadašnjem razdoblju poduzelo sljedeće: 1) promijenio se način podnošenja zahtjeva za isplatu potpore i obaveza korisnika da prije podnošenja zahtjeva plati cjelokupnu premiju osiguranja. Korisnik po ugovaranju osiguranja plaća 30 % premije osiguranja i nakon toga dostavlja zahtjev za isplatu potpore u APPRRR. APPRRR potom provodi administrativnu obradu i kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za prihvaćanje zahtjeva za isplatu potpore isplaćuje iznos potpore na račun društva za osiguranje čime se zatvara obaveza korisnika 2) smanjio se prag gubitka poljoprivredne proizvodnje sa 30 % na 20 % 3) intenzitet potpore se povećao sa 65 % prihvatljive premije osiguranja na 70 %. Potpora se dodjeljuje za ugovore o osiguranju koji pokrivaju gubitke prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednika. Teret osiguranja poljoprivredne proizvodnje ne može se prebaciti isključivo na financiranje iz mjere 17, već je to i odgovornost svakog proizvođača. Provedba mjere 17 nema za cilj smanjiti broj malih OPG-a, upravo suprotno. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju ostaje na 75.000 eura, dok je broj korisnika čije su police preko 40.000 eura svega 15%.Ukupno je od početka provedbe mjere 17 „Upravljanje rizicima“, za osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. odobreno preko 40.200 zahtjeva korisnika u ukupnom iznosu odobrene potpore od 615.089.394,54 HRK. Do sada je isplaćeno više od 39.000 zahtjeva korisnika u ukupnom iznosu isplaćene potpore od 614.207.134,22 HRK. Ministarstvo poljoprivrede je spremno povećati iznos raspoloživih sredstava u slučaju da zatraženi iznos potpore bude veći od raspoloživih sredstava na natječaju.
34 Sebastian Budicin NATJEČAJ Poštovani, iz pozicije zainteresirane strane šaljemo naš osvrt na nacrt natječaja; "V. natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ Molimo odgovor i pojašnjenje na sljedeća pitanja; 1. Prihvaćanjem uvjeta ovog nacrta natječaja dolazi do značajnih promjena uvjeta usred tekuće godine, odnosno u periodu kada je većina polica već ugovorena. Glavnina problema bi prihvaćanjem istog, rezultirala prvenstveno u značajnom povećanju troškova osiguranja kod proizvođača u poljoprivredi s posebnim naglaskom na stočarstvo. U potpunosti je nejasno na koji način bi se primjena istog reflektirala na police osiguranja koje su već ugovorene na platformi uvjeta iz prethodnog natječaja. Kolika će biti subvencija u apsolutnom smislu na već ugovorene police i na koji način to uopće izračunati? Na koji način retroaktivno djelovati na police osiguranja koje bi po novim uvjetima bile preskupe proizvođačima? Ovdje se radi na način da isključivo osiguranici snose teret po novim uvjetima natječaja i to još za mjeru koja se financira europskim novcem. 2. Limitiranje potpore i srazmjerno smanjenje ovisno o ukupnom broju zahtjeva i zatraženoj potpori pogoditi će jednako i stočare, kao i ratare, voćare, vinogradare...u nikad neizvjesnijoj godini takva odluka direktno će utjecati na povećanje troškova poljoprivrednih proizvođača. Nemoguće je procijeniti koja bi bila razmjerna stopa umanjenja subvencije kada je logično da se ne može predvidjeti niti iznos premije koji bi prelazio propisane ukupno predviđene iznose. Da li Ministarstvo poljoprivrede misli uvesti neku novu politiku poslovanja, sličniju politici Hrvatske lutrije?! Ovaj težak posao nije igra na sreću. Bilo bi korisno dobiti konkretan savjet od Ministarstva na koji način da proizvođači planiraju svoje troškove vezano uz globalnu krizu i nedostatak sirovine. Ministarstvo poljoprivrede očito želi ovaj izazovan period za poljoprivrednike i stočare učiniti još izazovnijim. Potpuno je izvjesno da su prirodne prilike vezane uz poljoprivrednu proizvodnje i stočarstvo u potpunosti nepredvidive te se rizik istih donekle mogao amortizirati uz prihvatljiv model osiguranja, ali uz nove uvjete cijela računica postaje neisplativa. Valjda svi trebaju početi živjeti u gradovima jer je ovo ubijanje sela. 3. Čekanje da se obrade svi zahtjevi da bi se znalo koju razinu potpore je proizvođač ostvario, unosi veliku neizvjesnost i nepovjerenje u cijeli proces i mjeru. Ovakav koncept je u potpunosti neprihvatljiv, a ideja isključivo na štetu poljoprivrednika i stočara. Pitanje za čiju korist, pogotovo gledajući dugoročno. 4. Vremenske nepogode su sve intenzivnije, a država smanjuje potporu za učinkovitu mjeru zaštite poljoprivrednih gospodarstava. To je vrlo upitna politika kojoj je, čini se, za cilj i dalje osiromašivanje ruralnih dijelova RH s ciljem jačanja uvoza. Vrlo interesantno u vremenu pandemije, potresa i aktualnog rata koji značajno utječe na dostupnost osnovnih prirodnih resursa. Ministarstvo poljoprivrede bi svakako trebalo kvalitetnije alocirati svoje resurse od predloženog načina u nacrtu ovog Natječaja. S poštovanjem Djelomično prihvaćen U skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 o zaštiti financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare, Ministarstvo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kad analiza rizika to pokaže, imaju pravo i obvezu u svakom trenutku, pokrenuti dodatne kontrole i obvezu poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i predložiti unaprjeđenja sustava. S obzirom na provedene analize provedbe mjere u dosadašnjem razdoblju kao i na raspoloživa sredstva za provedbu mjere za 2022. godinu predlaže se da maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju i 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju. U slučaju da korisnik podnese zahtjev za isplatu potpore koji sadrži police osiguranja koje pokrivaju štete i na stočarskoj proizvodnji i na biljnoj proizvodnji prvo će se utvrditi iznos prihvatljive potpore temeljem polica osiguranja za biljnu proizvodnju (do maksimalno 75.000 EUR), a tek onda će se utvrđivati iznos prihvatljive potpore temeljem polica osiguranja za stočarsku proizvodnju (do najviše 40.000 EUR pod uvjetom da zajedno s prihvatljivim iznosom potpore za police koje pokrivaju štete na biljnoj proizvodnji ne prelaze 75.000 EUR). Napominjemo da se proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće primjenjivati. Prirodne nepogode u Hrvatskoj su sve učestalije, a razmjeri štetnih posljedica su sve veći i stvaraju veliko opterećenje za poljoprivrednike. Stoga Ministarstvo poljoprivrede kroz novi Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027., planira u budućem razdoblju provedbu dviju intervencija za upravljanje rizicima u poljoprivredi. Intervencije 76.01. - Osiguranje poljoprivredne proizvodnje i 73.02. - Obnova poljoprivrednog potencijala. Planirana ukupna alokacija za ove dvije intervenciju iznositi će preko 115.000.000,00 eura.
35 Krešimir Kuterovac NATJEČAJ MPS je kao obrazloženje natječaja navelo slijedeće "Nepovoljne klimatske prilike i životinjske bolesti su u 2022. godini na području cijele Republike Hrvatske prouzročile značajne ekonomske gubitke poljoprivrednicima. Cilj podmjere je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Kako bi se čim prije dodijelila potpora za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja, uslijed gubitka u biljnoj i stočarskoj poljoprivrednoj proizvodnji, vrijeme trajanja savjetovanja sa javnošću se skraćuje na rok od 15 dana." U tekstu natječaja promjenjene su neki ključni iznosi potpora i uvjeti prihvatljivosti police koji će doprinjeti upravo suprotno a to je smanjenje obima osiguranja odnosno smanjenje ispunjenja ciljeva zbog kojih se natječaj raspisuje. Nije mi jasno da li su u MPS svjesni problema koji će nastati pa samo zbog javnosti ovako obrazlažu natječaj ili u opće nisu svjesni problema koji će proizaći iz ovakvoga natječaja: Generalni problem je donošenje i primjena natječaja usred kalendarske godine na koju se odnosi , odnosno natječajem se propisuju uvjeti police koje su sklapane od početka godine ili čak i police iz 2021. Kako će sada Osiguravajuća društva ako je potrebno usklađivanje polica sa odredbama natječaja to napraviti za ugovorene police i hoće li ti novi uvjeti biti prihvatljivi poljoprivrednicima ? Ovakvim se natječajem krše osnovna načela Pravilnika o provedbi mjera RR ,načela jednakog postupanja i načelo razmjernosti ,prvo zbog toga što će korisnici sa policama iz 2021 biti zakinuti za ukupna ili dio prava u odnosu na one koji su ostvarili potporu u 2021, a drugi jer se pravilnik koji koji donosimo i primjenjujemo od 1.7. odnosi na već sklopljene police osiguranja po pravilima iz prošle godine što je klasična retroaktivna primjena propisa što nije dozvoljeno. Ovakvi promjenjeni uvjeti trebaju se unaprijed odrediti i da se početi primjenjivati za slijedeću godinu recimo 1.1.2023 bilo bi sasvim razumljivo jer bi svi imali vremena za prilagodbu. Ostao bi samo problem koji će natječaj proizvesti a to je smanjenje osiguranja u stočarstvu , što trenutno i neije problem MPS jer su očito odlučili smanjiti omotnicu M17 i sredstva negdje prebaciti. Ovaj problem doći će MPS na naplatu kada budu morali iz Državnog proračuna isplatiti štetu po štetnim događajima iz priloga osiguranih bolesti za domaće životinje. Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore ostaje isti i iznosi 70% u oba sektora. Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna.
36 HGK NATJEČAJ, 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Udruženje osiguravatelja i Udruženje distributera osiguranja i reosiguranja HGK predlažu da uvjeti Natječaja za provedbu podmjere 17.1. za 2022. godinu ostanu isti kao i za 2021. godinu. Ključne primjedbe odnose se na ograničavanje ukupnog iznosa raspoloživih sredstava, smanjenje visine maksimalne godišnje potpore po korisniku, primjenu proporcija koja prema pokazateljima ukazuje da će svim korisnicima subvencija bit značajno umanjena te retroaktivnu primjenu Natječaja. Predloženim nacrtom Natječaja mijenjaju se uvjeti usred kalendarske godine na koju se odnosi, odnosno uvjeti Natječaja primjenjuju se retroaktivno na police koje su sklopljene u 2022. godini, ali i police sklopljene krajem 2021. godine. Time se krše osnovna načela Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja - načelo jednakog postupanja i načelo razmjernosti. Do sada je ugovoreno 80% polica pod određenim uvjetima koji bi se ovim natječajem retroaktivno mijenjali te bi potrošačima bilo uskraćeno temeljno pravo donošenja informirane odluke sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN19/22). Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Uvjeti za dodjelu potpore iz ove mjere definiraju se natječajem i poznati su kada se isti objavi na e-Savjetovanju. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura. Proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće se primjenjivati. Ministarstvo je uočilo značajan porast premija osiguranja životinja u 2021. godini. Naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 75%, dok je broj zahtjeva za osiguranje stočarske proizvodnje povećan za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Ministarstvo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kad analiza rizika to pokaže, imaju pravo i obvezu u svakom trenutku, pokrenuti dodatne kontrole i obvezu poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i predložiti unaprjeđenja sustava. Na temelju prethodno navedenih podataka i utvrđenog značajnog rasta, potrebno je provesti kontrolu razumnosti troškova ugovorenih polica. U skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezni smo osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga je smanjen maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €, s obzirom da značajan rast premija u stočarskoj proizvodnji nema opravdanja u odnosu na neznatno isplaćene štete. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore ostaje isti i iznosi 70% u oba sektora.
37 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE NATJEČAJ, 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Mišljenja smo da predloženi model nije odgovarajući iz sljedećih razloga: 1) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 150.000.000,00 HRK od čega:  100.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju  50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju Obzirom na iznos ostvarenih javnih potpora za 2021. godinu i činjenicu da premija osiguranja u oba segmenta značajno raste i ove godine (za prva 4 mjeseca osiguranje usjeva i nasada 56%, a osiguranje životinja 20%) za očekivati je da će biti potrebni značajno veći iznosi sredstava javne potpore. 2) Visina javne potpore - maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je:  75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju  40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju  u slučaju da korisnik ima ugovoreno osiguranje u biljnoj proizvodnji i u stočarskoj proizvodnji, maksimalni iznos godišnje potpore iznosi 75.000 € uz poštivanje maksimalnog iznosa od 40.000 € za stočarsku proizvodnju (40.000 € za stočarsku proizvodnju i 35.000 € za biljnu proizvodnju). Visina javne potpore za stočarsku proizvodnju značajno se mijenja i primjenjuje se na već sklopljene ugovore o osiguranju za što nije bilo najava prije sezone sklapanja tih vrsta osiguranja. 3) Maksimalni iznosi potpore  u slučaju kada se za sve zaprimljene zahtjeve za isplatu potpore koje sadrže police osiguranja za biljnu proizvodnju utvrdi da prihvatljivi iznos potpore prelazi odobrenu alokaciju za biljnu proizvodnju u sklopu ovog Natječaja (100.000.000,00 HRK), iznos potpore proporcionalno će se umanjiti  nakon utvrđivanja iznosa prihvatljive potpore za sve Zahtjeve koji sadrže police osiguranja biljne proizvodnje utvrdit će se prihvatljivost iznosa za Zahtjeve za isplatu potpore koji sadrže police osiguranja stočarske proizvodnje  u slučaju kada se za sve zaprimljene zahtjeve za isplatu potpore koje sadrže police osiguranja za stočarsku proizvodnju utvrdi da prihvatljivi iznos potpore prelazi odobrenu alokaciju za stočarsku proizvodnju u sklopu ovog Natječaja (50.000.000,00 HRK), iznos potpore proporcionalno će se umanjiti Obzirom na rast premije osiguranja za biljnu proizvodnju i osiguranje životinja u 2022. godini, izgledno je da će iznosi potpore prelaziti odobrenu alokaciju te ukoliko ostane ova odredba, visina javne potpore iz točke 2 će se značajno umanjiti (projekcije su 30% do 50%). Ovako značajno smanjenje potpore, pogotovo kod osiguranja biljne proizvodnje moglo bi izazvati velike probleme poljoprivrednicima koji će početkom slijedeće godine (kada se očekuje obrada svih zahtjeva) imati dodatno veliki trošak koji će sami morati platiti u vrijeme kada i imaju najviše troškova prije sjetve za 2023 godinu. S ovako definiranim natječajem uopće se ne zna koji će na kraju biti iznos poticaja što stvara prilično veliku nesigurnost kod poljoprivrednika, ali i kod društava za osiguranje zbog velikog premijskog volumena koji bi mogao ostati nenaplaćen skoro godinu dana nakon sklapanja polica osiguranja. Imajući u vidu velike vremenske nepogode koje sve češće i u sve jačim intenzitetima pogađaju razne dijelove RH, u što smo se mogli nedavno osvjedočiti u nekoliko županija, ovim izmjenama u modelu ugrožava se odlična mjera koja je omogućila tisućama poljoprivrednika da adekvatno zaštite svoju proizvodnju i na taj način u slučaju ovakvih nepogoda na brzi način dobiju isplatu odštete. Budući da je proračun države za saniranje posljedica ovakvih elementarnih nepogoda (20 mil.kn) vidljivo je da ne postoji dovoljno sredstava na strani države za pokriće svih šteta, a sada bi se dovelo u pitanje mjere po kojoj poljoprivrednici jedino mogu zaštititi svoju proizvodnju i imovinu. S druge strane sve su češće pojave ptičje gripe u našim krajevima, kao i svinjske kuge u okruženju i pitanje je vremena kada ćemo i u tom segmentu osiguranja životinja imati velike štete od prisilnog klanja životinja kako bi se spriječile zarazne bolesti. Izmjene u natječaju ovakvog tipa se moraju jasno definirati prije sklapanja polica osiguranja za narednu sezonu kako bi svi bili svjesni što mogu očekivati od ovakve mjere, a ne provoditi ovakve retroaktivne izmjene kao što je sada slučaj. Djelomično prihvaćen 1. Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je spremno povećati iznos raspoloživih sredstava u slučaju da zatraženi iznos potpore bude veći od raspoloživih sredstava na natječaju. 2. Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere tijela u sustavu analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od za 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. 3. Proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće se primjenjivati. U skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Prirodne nepogode u Hrvatskoj su sve učestalije, a razmjeri štetnih posljedica su sve veći i stvaraju veliko opterećenje za poljoprivrednike. Ministarstvo poljoprivrede kroz novi Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027., planira provedbu dviju intervencija za upravljanje rizicima u poljoprivredi. Intervencije 76.01. - Osiguranje poljoprivredne proizvodnje i 73.02. - Obnova poljoprivrednog potencijala. Planirana ukupna alokacija za ove dvije intervenciju iznositi će preko 115.000.000,00 eura.
38 Krešimir Kuterovac NATJEČAJ, 1.PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ključni iznosi koji se mjenjaju su za stočarstvo , smanjenje sa 75 000 Eura na 40 000 Eura Molim odgovorne za objašnjenje jer iz teksta se ne vidi zbog čega je nastalo ovo smanjenje. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja imaju pravo i obvezu praćenja provedbe pojedine mjere sa svrhom unaprijeđena istih kako bi se mjerom obuhvatio što veći broj poljoprivrednika te osigurao visoki stupanj učinkovitog iskorištenja financijskih sredstava. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €.
39 Krešimir Kuterovac 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.3Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja Uvjeti prihvatljivosti police promjenjeni su i odnose se i na do sada sklopljene police. Promjenjeni uvjeti moraju biti navedeni u polici koja je već sklopljena što znači da se sve police moraju usklađivati sa novim uvjetima. Koliko će oni biti prihvatljivi za Osiguravajuće društvo i osiguranike ? Cijena police mora biti u skladu sa pravilima struke kako je uređeno Zakonom kažu u natječaju ,Što to znači da do sada nisu bile po zakonu? Agencija za plaćanje koje je inače usko grlo u provedbi mjera RR dobila je novi posao utvrđivanja cijene polica direktno ili preko HANFE i drugih tijela državne uprave. U praksi ovo će značiti da se do sada Mjera koja je obrađivana i isplaćivana relativno brzo pola do godine dana od prijave, obrađivanje će se produljiti na 1-2 godine od prijave i time će sa bitno narušiti likvidnost samih poljoprivrednih proizvođača i to danas u ova krizna vremena . Djelomično prihvaćen Izračun cijena polica osiguranja mora se temeljiti na aktualnim i vjerodostojnim informacijama te realnim pretpostavkama. Agencija za plaćanja, može u slučaju potrebe, od nadležnih tijela zatražiti nadzor radi utvrđivanja cijene polica za koje ocijeni da postoji rizik da nisu utvrđene na aktualnim i vjerodostojnim informacijama te realnim pretpostavkama. Ako se utvrdi da je cijena na polici koja je predmetom prijave na Natječaj neopravdano uvećana, Agencija za plaćanja umanjiti će potporu na način da se neopravdani iznos isključi iz izračuna potpore. Obzirom da se proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa e savjetovanja, ipak neće primjenjivati, obrada Zahtjeva za isplatu potpore će ići sukcesivno kao i u prethodnim natječajima.
40 HGK NATJEČAJ, 5.BROJ ZAHTJEVA PO KORISNIKUI MAKSIMALNI IZNOSI POTPORE Udruženje osiguravatelja i Udruženje distributera osiguranja i reosiguranja HGK smatraju kako ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore Natječaja i maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za biljnu i stočarsku proizvodnju nisu dostatni za potrebe korisnika podmjere 17.1. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi za mjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz 2021. godine ukupno je do sada obrađeno 10.236 zahtjeva u vrijednosti od 200.229.496,51 kuna. Trenutačno je u obradi 8 zahtjeva s traženim iznosom potpore od 1.777.750,28 kuna. Temeljem statističkih podataka o policiranoj premiji usjeva i životinja do sada policirana premije za navedene vrste osiguranja pokazuje da planirana sredstva nisu dostatna ni u biljnoj ni u stočarskoj proizvodnji za premije/subvencije ugovorene do 31.5.2022., a smanjivanje vrijednosti Natječaja za stočarsku proizvodnju te smanjivanje maksimalne subvencije stočarima donosi dodatni financijski problem. Bez organskog rasta (koji bi trebao proizlaziti iz broja neosiguranih u odnosu na osigurane poljoprivrednike i značajnog rasta cijena hektarske vrijednosti za sve usjeve koji se prelijeva u premiju osiguranja), za stočarsku proizvodnju vrijednost Natječaja potkapacitirana je gotovo 60% te će maksimalne subvencije za stočarsku proizvodnju pasti ispod 20.000 EUR. Statističko izvješće za svibanj pokazuje još značajnije promjene u kojima je vidljiv navedeni trend uzrokovan povećanjem broja korisnika i rasta vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Na 31.5.2022. policirano je 221.407.535 kn biljne proizvodnje i 156.115.670 kn stočarske proizvodnje te je evidentan rast od 78,87 % u odnosu na 2021. u biljnoj proizvodnji i 13,15% u stočarskoj. Projekcijom podataka 2021. i rasta 5/2022 u odnosu na 2021. u biljnoj biljnoj proizvodnji možemo očekivati policiranu premiju biljne proizvodnje oko 256.000.000 kn te stočarske proizvodnje 255.000.000. Kad se od navedenog izuzmu police koje ne podliježu subvenciji i 30% koje korisnik mora platiti za podnošenje zahtjeva te uzme li se pri tom u obzir određena vrijednost Natječaja i maksimalna subvencija i odredba o proporciji, subvencije za cjelokupnu biljnu proizvodnju past će 15%, a za stočarsku preko 55% dok će maksimalna subvencija po korisniku za biljnu proizvodnju iznositi ispod 63.000. EUR, a za stočarsku ispod 18.000 EUR. Nadalje, proporcionalno smanjenje subvencije, ako će zahtjevi prelaziti planirane iznose za biljnu i stočarsku proizvodnju, a prema javno dostupnim statističkim podacima već značajno prelaze, dovodi korisnike u nepovoljnu i nesigurnu financijsku poziciju s kojom nisu bili upoznati u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju. Djelomično prihvaćen U Programu ruralnog razvoja 2014. – 2022 ukupna alokacija za M17 iznosi ukupno 90.732.197 EUR. Početna alokacija za razdoblje od šest godina, od 2015. do 2020. godine iznosila je 43,7 milijuna EUR, a za prijelazno razdoblje od dvije godine (2021. do 2022.), dodatno je osigurano 47 milijuna EUR. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Nastavno na navedeno, naše dodatne kontrole su pokazale da je u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu došlo do značajnog porasta zatraženog iznosa potpore za osiguranje stočarske proizvodnje od 38.166.096 kuna ili 75% (sa 50.724.248 kuna na 88.890.343 kune), dok je broj zahtjeva za potporu za osiguranje stočarske proizvodnje povećan sa 620 zahtjeva na 934 što čini rast od 50,6%. Pri tome su analize pokazale da su štete u stočarskoj proizvodnji koje premašuju 30%, što je uvjet za ovu policu, iznimna rijetkost. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Intenzitet potpore se neće mijenjati, a maksimalni iznos potpore za usjeve i nasade ostaje na 75.000 eura. Proporcionalno smanjenje potpore, koje je predloženo u nacrtu Natječaja sa eSavjetovanja, neće se primjenjivati. Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je spremno povećati iznos raspoloživih sredstava u slučaju da zatraženi iznos potpore bude veći od raspoloživih sredstava na natječaju.
41 Hrvatska voćarska zajednica NATJEČAJ, 5.BROJ ZAHTJEVA PO KORISNIKUI MAKSIMALNI IZNOSI POTPORE Ovaj prijedlog Pravilnika koji je objavljen usred godine odnosno razdoblja kad je osiguranje već ugovoreno je krajnje neprihvatljiv, neshvatljiv i nekorektan jer su voćari police osiguranja napravili početkom kalendarske godine za ovu sezonu. Police su ugovorene pod uvjetima koji su vrijedili u tom trenutku, dakle poljoprivrednici su računali sa 70% subvencije u premiji osiguranja i na temelju toga su donijeli odluku o ugovaranju police osiguranja te su temeljili svoje projekcije rashoda. Ovakvim natječajem ide se u retroaktivnu primjenu na već zaključene poslovne događaje, a što je sigurno i pravno vrlo problematično. Kako će se sada realizirati osigurani slučaj u pokriću premije osiguranja između Osiguranika, Osiguravajućeg društva i Ministarstva ako se ne zna koliko je svota subvencije (ista će se saznati tek po zaključenju natječaja, a obraditi vjerojatno tek sljedeće godine). Nikome nije jasno zbog čega i s kojim ciljem se išlo u prijedlog ovakvog natječaja koji se donosi usred sezone, mijenjaju se ustaljene prakse i uopće se ne sagledavaju problemi koji će proizaći iz ovakvoga natječaja, a gotovo svakodnevno smo svjedoci elementarnih nepogoda diljem Hrvatske . Ministarstvo poljoprivrede godinama je poticalo poljoprivrednike da apliciraju na Mjeru 17.1. kako bi osigurali svoju proizvodnju jer su tehničke zaštite skupe i ponekad neizvedive i sada je, zbog tko zna kojih razloga, Ministarstvo odlučilo predložiti limitiranje subvencije za police osiguranja. Limitiranja iznosa raspoloživih sredstava koje se predlaže u nacrtu je ogroman korak unazad od svega dobroga što je po pitanju osiguranja Ministarstvo poljoprivrede do sada uradilo u promociji osiguranja, odnosno Mjere 17. Ovako postavljeni uvjeti kojima se ne garantira postotak subvencije nego je isti ovisan o broju zaprimljenih zahtjeva (točka 5.), stvaraju neizvjesnost i nesigurnost u cijelu logiku Mjere 17 jer proizvođač nije siguran da će uopće imati i koliko subvencioniranu policu i jasno pod kojim uvjetima. Uvjeti pod kojima je zaključeno osiguranje voćarske proizvodnje od elementarnih nepogoda mraza tuče i oluje za tekuću godinu ne mogu se i ne smiju mijenjati! Da li se u Ministarstvu analiziraju podaci o količini osiguranih površina od uvođenja ove mjere u kontekstu situacije ograničenja svote subvencija za premije osiguranja (koje se pokrivaju 85 % iz EU sredstava ) ako ne bude osiguran dovoljan iznos sredstava za natječaj? Vremenske nepogode su sve intenzivnije i sve izvjesnije i osiguranje je jedan od načina na koji je proizvođač bar nekako bio u situaciji da zaštiti svoje ulaganje samo u visini nastalog troška proizvodnje (ne osigurava se dobit, vrlo su visoke integralne franšize), a država smanjuje potporu za učinkovitu mjeru zaštite poljoprivrednih gospodarstava. To je vrlo upitna politika koja nema sustavnosti niti jasnog cilja u traženju rješenja. Poljoprivredna politika ne podnosi improvizacije nego treba sustavna rješenja, a ograničavanje potpore osiguranja trajnih nasada to sigurno nije. Prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. U procesu praćenja i analiziranja provedbe pojedine mjere analiziraju se svi elementi koji su važni za održivost sustava. Analizirajući provedbu ove mjere od početka do 2021. godine uočeni su trendovi rasta premija osiguranja u stočarstvu, a koji ne odgovaraju isplaćenim štetama pa se postavlja pitanje opravdanosti rasta premija osiguranja za proizvodnju u kojoj je rizik pojave šteta iznimno mali. Želimo naglasiti da je RH u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 obvezna osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara. Iz tog razloga te u skladu s rezultatima provedenih analiza, smanjen je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju na 40.000 €. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore ostaje isti i iznosi 70% u oba sektora. Obzirom na trend rasta broja zahtjeva i vrijednosti zatražene potpore u odnosu na verziju nacrta natječaja s eSavjetovanja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj u 2022. godini biti će povećan i iznositi će 200.000.000,00 kuna od čega za biljnu proizvodnju 150.000.000,00 kuna, dok je za stočarsku proizvodnju 50.000.000,00 kuna. Ministarstvo poljoprivrede je spremno i povećati iznos raspoloživih sredstava u slučaju da zatraženi iznos potpore bude veći od raspoloživih sredstava na natječaju.
42 Fragaria doo NATJEČAJ, 5.BROJ ZAHTJEVA PO KORISNIKUI MAKSIMALNI IZNOSI POTPORE Ovakva promjena uvjeta natječaja je neprihvatljiva. Pogotovo tijekom sezone kada je većina polica osiguranja za biljnu proizvodnju već ugovorena. Gdje su svi osiguranici računali na poptoru u punom iznosu i u skladu s tim napravili svoje kalkulacije. Prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ima u svakom trenutku pravo i obvezu preispitati provedbu ove mjere s ciljem održivosti sustava i financijske opravdanosti. Maksimalni iznos godišnje potpore za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju je ostao isti i iznosi 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore se neće mijenjati.