Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore psihoterapeuta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANKICA LONČAREVIĆ PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA, Članak 4. U članku 4., stavak 6. ukupnim ostvarenim sredstvima za rad Komore u godini za koju se podnosi Izvješće iz: – članarine – drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore tu bih dodala novu stavku "- donacije". Upoznata sam sa činjenicom da su Pravilnici o sadržaju godišnjeg izvješća o radu isti (ili jako slični) za sve Komore (psihološka, edukacijskih rehabilitatora...), te smatram da bi to trebalo dodati u Pravilnike svih Komora. Nije prihvaćen Članak 32. st. 1. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 18/22) propisuje da se sredstva za izvršavanje poslova koje Komora obavlja na temelju ovoga Zakona osiguravaju iz: članarine i drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore, te se, slijedom toga, Pravilnikom propisuje da se o istom izvještava i u Godišnjem izvješću o radu. U tom smislu, nije neophodno posebno navoditi druge prihode, pa tako ni donacije koje se također mogu smatrati drugim prihodima.