Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/317 o utvrđivanju programa performansi i sustava utvrđivanja naknada u okviru jedinstvenog europskog neba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska kontrola zračne plovidbe PRAVILNIK, Članak 15. Predlaže se izmjena roka dostave tražene dokumentacije iz Članka 15.(a) na barem 23. svibnja, s obzirom na visoki stupanj administrativnih resursa uposlenih na poslovima pripreme i produkcije brojnih i sveobuhvatnih HKZP izvješća, obračuna, pregleda i analiza povezanih završnim godišnjim financijskim izvještajima i zahtjevima tijela Društva, procesu „performance monitoring-a“ i pripremi sveobuhvatne dokumentacije i dodatnih informacija povezanih lipanjskoj sjednici Proširenog odbora Eurocontrola za rutne naknade Djelomično prihvaćen Prihvaća se produljenje roka do 20. svibnja kako bi HKZP-u imao dovoljno vremena za izradu svih potrebnih izvješća, a omogućio HACZ obavljanje potrebnih provjera i aktivnosti sukladno regulativi.