Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor