Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o načinu dokazivanja kriterija za utvrđivanje depozita koji predstavljaju privremeni visoki saldo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DEJAN RODIGER PRAVILNIK, Članak 1. A zašto se to ne podigne na puni iznos koji netko ima u banci? Taj novac ionako nije nestao. On je ionako samo broj u računalu. Nije prihvaćen Sukladno odredbi čl. 8. st. 2. Zakona o sustavu osiguranja depozita (NN 146/20, dalje: Zakon), depoziti koji predstavljaju privremeni visoki saldo zaštićeni su u dodatnom iznosu do 30.000,00 eura odnosno do uključivo ukupne razine do 130.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, tri mjeseca nakon datuma knjiženja iznosa ili tri mjeseca od trenutka kada takvi depoziti postanu pravno prenosivi, a odnose se na depozite: 1. od prodaje nekretnine u kojoj je deponent imao prebivalište ili boravište 2. od transakcija vezanih uz događaje sklapanja braka, razvoda, umirovljenja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti ili smrti ili 3. utemeljene na plaćanju naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve kaznenih djela ili žrtve pravosudnih pogrešaka. Navedenim Zakonom transponirana je u zakonodavstvo Republike Hrvatske Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita. S obzirom je Zakonom propisan odnosno određen iznos koji predstavlja privremeno visoki saldo to se nižim aktom, u konkretnom slučaju pravilnikom, ne može propisati neki drugi iznos od onoga koji je već propisan u Zakonu. Predmetnim Nacrtom Pravilnika se isključivo uređuje način dokazivanja kriterija za utvrđivanje depozita iz čl. 8. Zakona, odnosno pobliže se propisuju uvjeti i način dokazivanja prava na dodatno zaštićeni dio prihvatljivog depozita. Stoga se komentar ne prihvaća.