Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO KONTROLA UPORABE I ZAŠTITA OZNAKE, Članak 34. u članku 34. stavak 3. iza riječi fizička osoba brisati riječ obrtnik i napisati iz članka 6. stavak 2. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
2 HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO PRENOŠENJE PRAVA OZNAČAVANJA, Članak 30. u članku 30. stavak 1. iza riječi fizička osoba brisati riječ obrtnik i napisati iz članka 6. stavak 2. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
3 HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO PRENOŠENJE PRAVA OZNAČAVANJA, Članak 29. nastavno na obrazloženje iz članka 6. stavak 2., u članku 29. stavak 1. iza riječi fizička osoba brisati obrtnik i dodati iz članka 6. stavak 2. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
4 HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA, Članak 9. nastavno na komentar članka 6. stavak 2., fizičke osobe mogu osim navedenoga imati i registriranu domaću radinost i sporedno zanimanje, pa predlažemo u članku 9. stavak 1. a, iza upisnika polj.gospodarstava dodati odobrenje ili potvrdu ili drugi dokaz ureda državne uprave u županiji (vezano za domaću radinost i sporedno zanimanje) Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
5 HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO OTOČNI PROIZVOĐAČ, Članak 6. fizičke osobe mogu osim obrta imati registrirane i druge djelatnosti kao što je OPG, domaća radinost, sporedno zanimanje, pa predlažemo da se u članku 6. stavak 2. iza riječi fizičke osobe izbriše riječ obrtnike, a umjesto riječi obrtnike napiše - koje su registrirane za određenu djelatnost (npr. obrtnik, OPG, domaća radinost, sporedno zanimanje i sl.) Prihvaćen Primjedba se prihvaća te se članak 6. stavak 2. mijenja i glasi: "Pojam otočni proizvođač u smislu ovog Pravilnika odnosi se na pravne i fizičke osobe-koje su registrirane za određenu djelatnost (npr. obrtnik, OPG, domaća radinost, sporedno zanimanje i sl.) koje imaju sjedište na otocima i koje svoju djelatnost obavljaju na otocima."