Izvješće o provedenom savjetovanju - Dopuna Liste zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MIRTA ĐIDARA DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU Kratko: Ne podržavam, ne uz ovakav paušalan i ishitren pristup. Obrazloženje: Na osnovu čega se došlo do zaključka da ono što se naziva "majmunskim boginjama" zaslužuje doći na navedenu listu? Koji sve točno čimbenici su uzeti u obzir? Koji su točno koraci znanstvenog istraživanja provedeni? Koje studije i empirijski dokazi, kao i ostali čimbenici? Imamo li nultog pacijenta i valjani uzorak? Ako je na osnovu određenih simptoma, na osnovu kojih, na osnovu kakvog vida dijagnostike i jesu li razmotrene i druge mogućnosti kao uzrok, i ako jesu, koje? Za COVID-19 se pokazalo da ima smrtnost manju od 99,98%, dakle, nije ni trebalo stavljati to na listu, a 'mjere' su bile daleko neproporcionalne, zabranjivalo se propitivanje službeno odabranog narativa i istraživanje drugih mogućih načina liječenja (posebno već dostupnih preparata) osim onih odobrenih IHR-om (International Health Regulations), te značaj prirodnog imuniteta, mijenjale su se definicije pandemije, epidemije, cjepiva, imuniteta, i drugoga, a sve kako bi se otvorio put odobrenju za hitnu upotrebu (EUA - Emergency Use Authorization) eksperimentalnim injekcijama Pfizera i drugih proizvođača te sklapanju štetnih ugovora s istima, posljedice čega još osjećamo i dugo ćemo osjećati. Za "majmunske boginje" se ide još više naprijed u tom pravcu time što ih se već unaprijed stavlja na listu, premda ono što se trenutno naziva 'majmunskim boginjama' ima još manju zaraznost i poznati su načini liječenja. Drugim riječima, jedan od učinaka kojemu sada svjedočimo i koji možemo očekivati ovakvim pristupom je kao kada u vicu Mujo maljem udari Hasu po glavi kako bi ubio komarca koji je sletio ovome na glavu, ubije tako i komarca i Hasu, a potom zadovoljno konstatira: "Jedan njihov, jedan naš." Također, za bolesti tipa "boginje" postoje već oprobani načini liječenja, kao što se u međuvremenu pokazalo i za COVID-19, respektivno. Stoga ne samo da ne vidim opravdanost stavljanja "majmunskih boginja" na navedeni popis, već je potrebno s njega ukloniti i COVID-19 kao i ostatke još prisutnih mjera (između ostaloga). Pristup u COVID-19 spominjem premda se ne spominje izrijekom u prijedlogu, no situacija oko COVID-19 poslužila je za oblikovanje vrlo širokog i nedefiniranog okvira koji je i sada prisutan. Umjesto da se prepoznaju mogućnosti zloupotrebe krize u pravcu narušavanja slobode izražavanja, istraživanja, propitivanja i ljudskog integriteta, te da se u regulativu ugrade mehanizmi koji će to onemogućiti i sankcionirati a pojačati poštivanje pozitivnih okvira slijedom naučenog iz dosadašnjih svjetskih ratova i kasnije, poput Nurnberskog kodeksa, Oviedo deklaracije i drugih, Zakon o zastiti pucanstva je noveliran s ciljem pravnog pokrivanja mjera uvođenih ili namjeravanih tijekom COVID-19 (pa i širih), slijedom kojega se i donosi ovaj prijedlog. Po trenutku i načinu prijedloga Dopune liste zaraznih bolesti - na brzinu, u vrijeme godišnjih, predočenom bez ikakvog obrazloženja, otprilike 4 tjedna nakon što je 'iskrsnulo' u široj javnosti, vidljivo je da se ništa nije značajnije promijenilo u usporedbi s pristupom COVID-19, u smislu načina uviđanja i uvažavanja stvarne opasnosti COVID-19 u odnosu na prezentiranu i projiciranu i nerazmjernosti poduzetoga. Obzirom da praksa uvijek iznova potvrđuje kako do drukčijih rezultata ne možemo doći ponavljanjem istog pristupa ili neučenjem iz prethodnih poteza, ovaj prijedlog djeluje kao da se nisu izvukli poučci koji će omogućiti primjereniji pristup i odgovor, već da se priprema teren za suštinsko ponavljanje iste priče (bez obzira na to kako bi to ovaj puta izgledalo u stvarnosti) i izostanak korektnog istraživačkog, praktičnog, znanstvenog i ljudskog pristupa i kada je riječ o onome što se trenutno karakterizira kao "majmunske boginje", moguće u još neproporcionalnijoj i neprimjerenijoj mjeri u odnosu na stvarnu prijetnju široj populaciji (ukupno i pojedinačno). O eventualnim dopunama liste moglo bi se razgovarati tek kada bi se *ponajprije* regulativa promijenila na način koji će na najmanju moguću mjeru svesti mogućnost stvaranja krizne situacije ni iz čega, pretvaranja iste u trenutnu ili perpetuiranu zdravstvenu diktaturu, uz vraćanje nekorektno izmijenjenih definicija na postavke prije izmijene radi pogodovanja, kada bi se primjenjivali u praksi dokazani postulati, povelje itd., i kada bi se doista primijenio znanstveni pristup (o kojemu vam može reći svaki pravi student koji je imao barem kolegij vezan uz metodologiju stručnog i znanstvenog istraživanja i/ili istraživanja tržišta) i prema najboljim praksama eksperimentalnog pristupa i sagledavanja omogućilo širinu razmatranja i argumentacije problematike, kroz različitost mišljenja i pristupa, multidisciplinarnost i interdiscliplinarnost (umjesto podobnog "jednoglasnog" i dogmatskog pristupa "pravovjernih"). Primjerice (kompletan proces se može naći u relevantnoj literaturi): - kroz pravilno postavljanje i testiranje hipoteze, skupa s odabirom varijabli, - pravilnim formiranje veličine i obilježja uzorka, kontrolnih i drugih skupina, - kroz pravilno vođenje procesa i izvlačenje zaključaka u iteracijama, te - valjano praćenje i analizu stanja prije, za vrijeme i nakon (post-mortem) iteracije, te - kada bi se prikupljanje podataka i iz toga proizlazeća statistika formirali korektno a ne namjenski i kao "točan zbroj netočnih podataka". Umjesto žurnog povlačenja poteza, valjalo bi prvo prethodno detaljno, neovisno i objektivno istražiti sve okolnosti vezane uz COVID-19 dijagnostiku i poduzete mjere, uključujući i eksperimentalni proizvod brandiran kao "cjepivo protiv COVID-19", obzirom da zapravo empirijski nisu do kraja poznati svi kratkoročni, srednjoročni i dugoročni učinci, obzirom na brzinu donošenja svih tih mjera (metodom "preko noći" i "preko koljena") i njihovo puštanje u javnost. Stoga bi pri sagledavanju svega što se pojavi u razdoblju nakon početka primjene istog valjalo prvo uzeti u obzir taj novouvedeni element kao mogući uzrok ili čimbenik, kao što se i inače radi kod uvođenja nekog novog pripravka ili faktora u priču. U ovom slučaju bi prvo valjalo ispitati moguće poveznice mjera suzbijanja proglašene pandemije coronavirusa i pojave simptoma koji se pripisuju "majmunskim boginjama", i sukladno postavkama prije 2020., obratiti pozornost na sve moguće nuspojave (pa makar i samo sumnjali na iste), kao što se radi kod lijekova (bilo kod puštanja u širu upotrebu ili primjene u terapiji na individualnoj razini), i kao što se i dalje (pravilno) radi kod ostalih proizvoda za širu upotrebu, i sukladno najboljim praksama povući iz upotrebe taj proizvod upitne kvalitete odnosno neželjenih posljedica, u cilju zaštite potrošača. Isto tako, nemam dojam da je valjano, barem svakih 1-3 mjeseca, ako ne i češće, kao i za dulji raspon (6-12-18 mjeseci) provođena revizija procjene situacije, povučenih poteza i njihovih posljedica i sukladno tome poduzete korektivne akcije, izuzev korektivnih akcija u vidu pojačanog PR-a i uvjeravanja javnosti u ispravnost prethodnih koraka. Nemam dojam niti da je doista primijenjen već spomenuti istraživački pristup u vidu postavljanja hipoteze i testiranja iste te da su uzeta u razmatranje i testiranje i drukčija viđenja od službeno proklamiranog narativa, niti da je povećan interes zakonodavca za moguće negativne posljedice donesenih mjera, čime se ne pojačava već umanjuje povjerenje u predlagatelja i njegovu dobronamjernost. Ukoliko vam je doista stalo do zdravlja ljudi, primarni interes će biti utvrditi ono što stvarno jest istina i povući ono što dokazano šteti, čak i kada takav ishod ne pogoduje postojećim ugovorima i dogovorima. Što se tiče ovoga što se trenutno karakterizira kao simptomi "majmunskih boginja", prije ikakvih drugih poteza, u interesu javnosti je da se neovisno, pošteno, pouzdano, temeljito, i nedvojbeno utvrdi stvarno porijeklo, prethodno preispita i validira dijagnostika, kao i sličnosti i razlike u odnosu na već druge poznate bolesti ospica, vodenih kozica, herpes zostera i sličnih. Isto tako, u interesu javnosti je i da se pored poštenog i podrobno utvrđivanja simptoma na osnovu kojih se sumnja na navedenu bolest, obuhvate moguće poveznice i uzroci, krećući od onoga što se smatra vjerojatnim prema manje vjerojatnima. Primjerice, moguća poveznica između simptoma okarakteriziranih kao "majmunske boginje" ili drugih simptoma kojima sve više svjedočimo i jednog ili više čimbenika, poput - primanja jedne ili više doza pripravka brandiranog kao cjepivo protiv koronavirusa, bilo da je rađeno na mRNA tehnologiji, na bazi adenovirusa iz čimpanze, na bazi cjepiva protiv ospica, ili kojoj drugoj. Primjerice, primatelji već i jedne doze Pfizera gotovo od samog početka dostupnosti doza prijavljuju simptome koji odgovaraju onima koji se sada pripisuju "majmunskim boginjama". Pri tome, oslanjati se na to da je baza umrtvljeni adenovirus čimpanze (kao kod proizvoda AstraZenece) ili neki drugi virus, uz pretpostavku da se do sada eliminiralo sve što može poći po zlu, polazi od pretpostavke da smo upoznati sa svim mehanizmima djelovanja virusa i organizma, što ne stoji, jer ne možemo do kraja predvidjeti ni ponašanje proizvoda koje sami kreiramo a kamoli nečega čega nismo tvorci (poput ljudskog i drugih organizama) i njihove interakcije (bilo između dva ili više živih organizama, ili živih i umrtvljenih i navodno neaktivnih organizama, ili živih organizama i metala, primjerice). Ako je donor baze virusa majmun, ne treba isključiti mogućnost da će primatelj takvog pripravka biti podložan nekim oboljenjima koja se povezuju s tom vrstom. Isto tako, kao što primatelj cjepiva na bazi proteina iz kokošjeg jajeta može razviti alergiju na jaja, sa sličnim razvojem situacije i kod nekih drugih baza, za očekivati je odgovarajući autoimuni odgovor organizma primatelja i za pripravke bazirane na mRNA, adenovirusu ili kakvom drugom virusu, posebice ako je taj pripravak injektiran u organizam. - Neke varijante farmaceutskog proizvoda nazvanog "cjepivo protiv COVID-19" rađene su na bazi cjepiva protiv boginja i srodnih bolesti ("pox"), uključujući i "majmunske boginje". Obzirom da se pokazalo da se kod primatelja cjepiva protiv ospica ili kozica zna razviti herpes zoster (slično su prijavili i neki primatelji "cjepiva protiv COVID-19"), te da cijepljeni znaju oboliti upravo od bolesti protiv koje bi trebali biti imunizirani, ako je neko cjepivo baza, za očekivati je mogućnost sličnog tijeka stvari i kod njegovih derivata. - Pfizerova dokumentacija dostupna javnosti nakon obvezujućeg naloga, otkriva moguće autoimune plikove i gotovo 1300 drugih nuspojava slijedom upotrebe njihovog proizvoda, genske terapije brandirane kao "100% sigurno i učinkovito mRNA cjepivo protiv COVID-19". - Pad imuniteta uslijed reakcije organizma na tvari u primljenom injektiranom pripravku - Povećana osjetljivost na infekcije uslijed oštećenja slijedom primjene PCR testova putem uzimanja brisa iz nosne šupljine - Pad prirodnog imuniteta uslijed zbivanja u prethodne 2 i pol godine (zaključavanja, maske, kontinuirani stres, manjak druženja, socijalna distanca, neizvjesnost, egzistencijalna pitanja, nedovoljni boravak na svježem zraku…). - Izlaganje zračenju određene valne duljine, npr. sve prisutnijih 5G, 6G, mmWave i drugih frekvencija i zračenja, posebice obzirom na sve veću prisutnost tih tehnologija u našim uređajima i okolini. Interes javnosti je da se pomno istraži djelovanje tehnologije na okoliš, posebno na živa bića, kako bismo bili sigurni da radi pretpostavljenih koristi ne činimo zapravo dugoročnu štetu. - Postojanje potencijalnih aktera (svojevrsnih "ratnih profitera") kojima u nekom smislu može ići na ruku pojava "majmunskih boginja" u značajnijoj mjeri ili prikazivanje situacije kao takve. "Follow the money (or power)." - Još neki drugi mogući uzroci. Bez obzira u kojoj će se mjeri predloženi i drugi čimbenici doista i potvrditi kao krivci, svaki od gorenavedenih je dovoljno važan da izazove opravdanu sumnju i zasluži biti uzet u obzir pri (individualiziranoj, a ne šablonskoj) dijagnostici, uz uvjet da je i sama dijagnostika koja se primjenjuje valjana i doista i može dati relevantne informacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Katarina Ocelić DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU Da su majmunske boginje opasne, odavno bi bile na Listi zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku jer se ne radi o nepoznatoj bolesti. Ako do sada majmunske boginje nisu bile na Listi zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku, ne bi trebale biti ni ubuduće ili da ne vjerujemo domaćim i svjetskim epidemiolozima koji su nas do sada tješili vezano za bolest majmunske boginje? Sumnjam da pripremate teren za skoro maltretiranje i ucjenjivanje stanovništva, pogotovo radi izuzetno kratkog roka za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 26. rujna. 2018. nam je objašnjeno sve što trebamo znati vezano za majmunske boginje, ima još starih primjera, a i posljednjih mjeseci i dana se jako puno piše o toj bolesti u medijima: "O kakvoj se bolesti radi i postoji li opasnost od zaraze u Hrvatskoj, za DNEVNIK.hr objasnio je specijalist epidemiolog dr. sc. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. O kakvoj se bolesti radi? To je bolest koja je prvenstveno bolest životinja. Rijetko prelazi na ljude. Potreban je bliski kontakt s bolesnim životinjama, njihovim ostacima ili izlučevinama. Prenosi se slično kao ebola, samo što je prijenos između ljudi puno teži, nije efikasan. Godišnje ima na stotine slučajeva te bolesti u Africi i od toga je, kad nastane epidemija, smrtnost kod oboljelih od jedan do 10 posto. Rizične su skupine lovci u tropskim prašumama zapadne i centralne Afrike i njihovi članovi obitelji, laboratorijski radnici i drugi koji su zarazi izloženi direktnim putem ili u izlučevinama glodavaca. Ali toga je u Africi uvijek bilo, uvijek je bilo putnika i uvijek je bilo unosa u Europu i drugih zemalja izvan Afrike, no vjerojatno takvi slučajevi nisu uvijek otkriveni. Evo, sada su u Velikoj Britaniji dvoje detektirali. Prije 15 godina je u Americi bilo nekoliko desetaka oboljelih, zaraženih preko prerijskih pasa koji su bili uvezeni iz Afrike. Kako se majmunske boginje liječe? Liječe se simptomatski, poput vodenih kozica ili velikih boginja. Mora se paziti da se ne inficiraju mjehuri na koži i snižavati temperatura uz unos tekućine. S obzirom na dva slučaja oboljenja od majmunskih boginja u Velikoj Britaniji, postoji li opasnost da se bolest pojavi i u Hrvatskoj? Mislim da zbog toga što su se pojavile u Velikoj Britaniji opasnost od toga da se pojave u Hrvatskoj nije ništa veća od one koja je bila prije jednu, dvije ili tri godine. Majmunske boginje sigurno neće doći iz Velike Britanije u Hrvatsku. Bolest može netko donijeti u Hrvatsku iz Afrike, isto kao što se to moglo dogoditi i posljednjih godina. Dakle, rizik nije povećan ni u kojem slučaju. Razloga za paniku nema, bolest je uvijek postojala u Africi i uvijek je postojao rizik za unos, ali s obzirom na slab potencijal za prijenos među ljudima, nikada nije postojala zabrinutost zbog te bolesti. Ja ne vidim da je ona sada nešto češća u Africi nego što je bila prije i da se promijenilo ponašanje virusa. Dva izolirana slučaja koja su se dogodila u Velikoj Britaniji koji su došli iz Afrike nije pojava bolesti u zapadnoj Europi. Bolest je slična velikim boginjama, postoji li mogućnost da su zaštićeni oni koji su cijepljeni protiv velikih boginja? Stvar je u tome da čak ni protiv velikih boginja cjepivo ne štiti duže od 20-ak godina. Nakon toga opada zaštita, no kako više nema velikih boginja na svijetu, nitko o tome ne razmišlja. Smatra se da cjepivo protiv velikih boginja štiti i od majmunskih boginja, no tu zaštitu najvjerojatnije više nitko nema. Cijepljenja protiv velikih boginja nema od sredine 70-ih godina prošlog stoljeća. Cijepljenje se provodilo još nekoliko godina nakon velike epidemije velikih boginja koja se dogodila na Kosovu u bivšoj Jugoslaviji 1972. godine i to je to. Smatra se da zaštita od oboljevanja traje otprilike dvadesetak godina, a nakon toga pomalo nestaje. Kod velikog dijela ljudi ona nestane u potpunosti. Nakon koliko godina zaštita kod cijepljenih ljudi u potpunosti nestaje - teško je reći. No ja ne bih računao na to da je itko, od nas koji smo cijepljeni u 70-im godinama, imalo zaštićen ni od velikih ni od majmunskih boginja. Kad već spominjemo velike boginje - postoji li taj virus još igdje na svijetu? Da, postoji. U laboratorijima. U američkom Centru za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti (CDC) i u ruskom laboratoriju." https://dnevnik.hr/vijesti/svijet/virusna-bolest-za-koju-nema-cjepiva-pojavila-se-u-europi-doznali-smo-moze-li-stici-u-hrvatsku---531998.html Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Žana Žalac DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU Molimo da nas prestanete praviti budalama. Ne dopunjujete vi tu Listu majmunskim boginjama zato što postoji prijetnja, već po nalogu globalističke elite koja vas za to plaća i koja je sebi umislila da su vlasnici planete Zemlje i da se mogu poigravati sa životima ostalih ljudi i to samo zato što su se obogatili pljačkanjem tih istih ljudi i otimanjem tuđih resursa pa si umišljaju da su bogovi. Stoga, PROTIVIM SE DOPUNI PREDMETNE LISTE S BOLEŠĆU MAJMUNSKE BOGINJE jer to služi samo da se narod može maltretirat, ucjenjivat i prisiljavat na unošenje u krv kemikalija čiji je sastav sumnjiv i neprihvatljiv i ne može se u svako doba prekontrolirati (nisam primijetila da je propisan monitoring formulacija cjepiva i tko ga provodi te izvješćivanje o nesukladnostima). Osim toga, molim očitovanje zašto je savjetovanje otvoreno samo 5 dana kada se već godinama zna da bolest majmunske boginje postoji (pa npr. 2018. godine npr. Jutarnji list je pisao o njima), a period za odgovor koji će biti „Primljeno na znanje.“ je dva mjeseca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Marijana Kušen DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU Edukacija Za Vilija: https://www.logicno.com/hrana-zdravlje/neprofitna-organizacija-koju-je-osnovao-suosnivac-cnn-a-spremala-se-za-izbijanje-majmunskih-boginja-2021.html Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 DEJAN RODIGER DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU Predlažem da se bolest "Majmunskih boginja" i Covid-19 obrišu s liste. Nije prihvaćen Na Listu zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku uvrštene su zarazne bolesti od javnozdravstvenog interesa koje se pravovremenim prijavljivanjem od zdravstvenih djelatnika mogu nadzirati te se sustavnim prikupljanjem prijava dobiva mogućnost analize epidemiološke situacije specifično za određenu bolest i na temelju te analize predlažu se prikladne mjere sprečavanja daljnjeg širenja infekcije i suzbijanja. Majmunske boginje pokazuju potencijal epidemijskog širenja u neendemskim zemljama: u Europi, Australiji, SAD-u, Kanadi. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti od zemalja članica zahtijeva prikupljanje podataka o bolesti kako bismo je bolje razumjeli i predložili prikladne mjere. Kao i druge zarazne bolesti ova bolest ne poznaje granice i zajednički je interes zemalja prikupiti saznanja o kliničkoj slici, njenom širenju i mogućnostima suzbijanja.
6 Snježana Mikac DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU Protiv sam dopune liste zaraznih bolesti majmunskim boginjama zato što su majmunske boginje vrlo rijetka i neopasna pojava koja prolazi uz simptomatsku terapiju. Nejasno je, je li kontrolirana pojava izbijanja majmunskih boginja izlika da se prvenstveno uvedu nadzor i izolacije, nove restrikcije i ograničenja, ograničenja sloboda i humanog sudjelovanja čovjeka u društvu te prisila građana na testiranja i injektiranje eksperimentalnih tvari, kućni pritvor? I način nametanja nedemokratske autoritarne kontrole građana? Nejasno je i pitanje hitnosti ograničenja savjetovanja na samo pet/ 5 dana oglašeno u petak prije tjedna u kojem su mnogi građani radi blagdana tijekom tjedna na odmoru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Krešimir Grgić DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU Ne postoji nikakvo opravdanje za ovo kao što nije postojalo niti opravdanje za mjere protiv tkz "kovida". Nije bilo nikakvog povećanja smrtnosti u RH do kraja 2020, kada je počelo cjepljenje prvo protiv gripe, a zatim i protiv "kovida". Dovoljna su dva statistička podatka da oni koji su uveli mjere dobiju maksimalnu zatvorsku kaznu - 1. podaci o ukupnoj smrtnosti u RH od DZS-a i 2. podaci o zauzetosti bolničkih kapaciteta i zauzetosti kapaciteta na respiratornom odjelu od HZJZ u 2019, 2020.g i 2021.g.. Budući da ste mi na prethodne primjedbe odgovorili sa "prima se na znanje" - primite sljedeće na znanje: "Ovakvi zakoni i mjere kojima se suzbijaju navodne opasne zarazne bolesti čin su zločina i veleizdaje"! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 MIRTA ĐIDARA DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, I. Umjesto navedenog teksta, prijedlog treba glasiti (za izmjenu liste): (1) U Listi zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 60/14) u točki I. BRIŠE se podtočka 7. koja glasi: 7 Bolest COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 Također, sukladno tome izmijeniti (brisati) sve instance u kojima se pojavljuje sintagma iz podtočke 7 kao dio novele Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Nije prihvaćen Na Listu zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku uvrštene su zarazne bolesti od javnozdravstvenog interesa koje se pravovremenim prijavljivanjem od zdravstvenih djelatnika mogu nadzirati te se sustavnim prikupljanjem prijava dobiva mogućnost analize epidemiološke situacije specifično za određenu bolest i na temelju te analize predlažu se prikladne mjere sprečavanja daljnjeg širenja infekcije i suzbijanja. Bolest COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 ne poznaje granice i zajednički je interes zemalja prikupiti saznanja o kliničkoj slici, njenom širenju i mogućnostima suzbijanja. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti od zemalja članica zahtijeva prikupljanje podataka o bolesti kako bismo je bolje razumjeli i predložili prikladne mjere.
9 Marijana Kušen DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, I. Vidljivo je da g. Beroš nalaže i uvodi nove bolesti jer mu fale u opisu posla! U suradnji s bolesnom globalnom elitom provodi, izmišlja i definira bolesti koje nemaju veze sa zdravom pameti. Bilo bi bolje da se ministar i njemu slični educiraju i moralno odgoje a ne da iskaču sa novim izmišljenim i njima pogodnim i prigodnim "bolešćurama" kako bi nametnuli svoje perfidne ideje. Tko imalo proučava svjestan je svih vaših Agendi. Trujete nas iz zraka, kroz prehranu, eksperimentalna cjepiva (...) i o tome šutite. ZAŠTO? Vaša bolesna Agenda treba "liječenje", a Vaše odluke i DOPUNE treba privesti pred lice pravde. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Marija Delić DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, I. Protiv sam dodatka za majmunske boginje jer je još sve to nedefinirano i neistraženo ,morali bismo se pozabavit prevencijom svraba i pojave ušljivosti u nekim sredinama i na aktivnoj prevenciji i prosvječivanju TBC jer ima naznaka da se u nekim sredinama pojavljuje bolest . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Dominik Tomić DOPUNU LISTE ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU, I. Prije svega, trebao bi biti Popis, a ne „Lista” Kao što je navedeno i u ostalim komentarima, nema nikakve, pravne ili epidemiološke, osnove za dodavanje ove bolesti, koja nije endemska niti prisutna u Hrvatskoj, na Popis zaraznih bolesti. Kao što je već viđeno i tzv. „korona-scenarijem” i „korona krizom”, ponovno se žele kvazidemokratskim putem ograničiti ljudske slobode na neutemeljenim postavkama. Jasno je kako je ovo dio nastavka „pandemijskoga marketinga” i zastrašivanja ljudi dok se, sitvoremeno, ne provode programi ranoga otkrivanja raka, CT-ovi, rendgeni i sve druge nasušno potrebne terapije odsudne za javno zdravstvo i opće zdravlje hrvatskoga stanovništva. Povijest će zapamtiti, i ovi zapisi ostaju kao dokaz tomu, da možete zavarati neke i neko vrijeme, ali ne možete varati sve ljude cijelo vrijeme. Povijest će zapamtiti vaše „majmuniranje”. Radije se bavite održivošću i unaprjeđenjem zdravstvenoga sustava, nabavom potrebnih uređaja, zadržavanjem i zapošljavanjem medicinskoga osoblja, a ne sijanjem straha i pripremanjem terena za novo ograničavanje ljudskih prava. Upamtite kako narod, struka i povijest pamte! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.