Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vindon d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA Poštovani, Nastavno na „Nacrt prijedloga Programa izvanredne potpore proizvođačima iz sektora mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva“ ovim putem želimo potencirati činjenicu da navedenim nacrtom nisu predviđene potpore za puransku proizvodnju. Kako je puranska proizvodnja sastavni dio peradarske proizvodnje i u Republici Hrvatskoj predstavlja značajnu granu stočarske proizvodnje, a isto tako je suočena sa značajnim poremećajima kroz rast cijena svih komponenti stočne hrane, energenata i svih ostalih sirovina i repromaterijala, smatramo da se i ova proizvodnja obavezno mora uključiti u program izvanrednih potpora. Osim toga, zbog specifičnosti i složenosti puranske proizvodnje, ona je gotovo u cijelosti organizirana preko velikih proizvođača, pa bi se u program potpora morali uključiti i veliki proizvođači. S poštovanjem, Vidnon d.o.o. Damjan Tomšić, direktor Primljeno na znanje Predloženim Programom u podmjeri 3.1. Potpora za proizvodnju peradi prihvatljivi su kljunovi peradi za proizvodnju mesa koji su isporučeni s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi u razdoblju od 1.3.2022. do 31.7.2022. godine. Navedeno ne isključuje kljunove pura koji udovoljavaju uvjetima Programa. Potpora je usmjerena na mikro, mala i srednja poduzeća obzirom na činjenicu da prevladavaju u strukturi predloženih sektora, te su ista manje otporna na tržišne poremećaje velikih razmjera i u trenutnim uvjetima prijeti im prestanak proizvodnje.
2 KOKA d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA Poštovani, nastavno na e-savjetovanje vezano za Program izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva, ovim putem želimo predložiti da se u program potpore uz mikro, mala i srednja poduzeća uključe i velika poduzeća. Naime, i velika poduzeća suočavaju se sa značajnim promjenama u poslovanju uzrokovanih povećanjem proizvodnih troškova, posebice tvrtke sa integriranom proizvodnjom gdje je došlo do značajnog rasta inputa-žitarica i uljarica za proizvodnju stočne hrane, a koje imaju značajno učešće u proizvodnji. Povećanje troškova utječe na više cijene stočne hrane za proizvodnju matičnih jata kao i brojlerskih smjesa za tov pilića te samim time dolazi i do vrlo velikog porasta same cijene koštanja kile proizvoda u proizvodnji. Zbog svega navedenog, potpora države zbog navedenih poremećeja je neophodna, a kako bi donekle utjecala, na ionako, teške uvjete poslovanja u ovim kriznim vremenima. Molimo da se i velika poduzeća uključe u Program izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva. S poštovanjem, Nije prihvaćen Predloženim Programom potpora je usmjerena na mikro, mala i srednja poduzeća obzirom na činjenicu da prevladavaju u strukturi predloženih sektora, te su ista manje otporna na tržišne poremećaje velikih razmjera i u trenutnim uvjetima prijeti im prestanak proizvodnje.
3 Toni Raič - Stočarstvo Raič, obrt za uzgoj goveda PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA Poštovani, Vaš prijedlog nije obuhvatio tovno govedarstvo koje se također nalazi u spomenutim problemima, svi inputi u proizvodnji su enormno porasli dok su cijene našeg proizvoda u svakodnevnom padu. Smatramo da je potrebno tovno govedarstvo uključiti u program potpore za prilagodbu proizvođačima. S poštovanjem. Toni Raič Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano prati stanje na tržištu kao i u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu. Slažemo se da je sektor tovnog govedarstva pogođen kretanjima na tržištu cijena stočne hrane, a jednako i finalnih proizvoda ovog sustava. Međutim, sektori predloženi za potporu u ovom programu pokazuju najveću izloženost tržišnim nestabilnostima, a koje se očituje i smanjenjem proizvodnje.
4 BILOFARM D.O.O. PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA Poštovani, Kao što je spomenuto u Vašem prijedlogu u ovoj krizi posebno su osjetljivi sektori stočarstva, a tov junadi to i je, te smatramo neophodnim da se uvrsti u spomenutu potporu. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano prati stanje na tržištu kao i u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu. Slažemo se da je sektor tovnog govedarstva pogođen kretanjima na tržištu cijena stočne hrane, a jednako i finalnih proizvoda ovog sustava. Međutim, sektori predloženi za potporu u ovom programu pokazuju najveću izloženost tržišnim nestabilnostima, a koje se očituje i smanjenjem proizvodnje.
5 BILODAR D.O.O. PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA Poštovani, Mišljenja smo da je potrebno uvrstiti tovno govedarstvo u Vaš prijedlog programa izvanredne potpore koje je također obuhvaćeno spomenutim problemima, što je neophodno za naš opstanak. Nadamo se da će te ipak prepoznati probleme u kojima smo se našli i uvrstiti nas u program kojem mi i pripadamo. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano prati stanje na tržištu kao i u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu. Slažemo se da je sektor tovnog govedarstva pogođen kretanjima na tržištu cijena stočne hrane, a jednako i finalnih proizvoda ovog sustava. Međutim, sektori predloženi za potporu u ovom programu pokazuju najveću izloženost tržišnim nestabilnostima, a koje se očituje i smanjenjem proizvodnje.
6 Udruga za tov i uzgoj junadi Baby Beef PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA Poštovani, u prijedlogu programa izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva, iz nekog razloga je izostavljeno tovno govedarstvo. U argumentaciji razloga dodjeljivanja izvanredne potpore nalaze se svi parametri koji se odnose i na tovno stočarstvo. Struktura troškova hranidbenog dana nam egzaktno govori da udio troškova hrane za stoku u hranidbenom danu za junad čini 78-80 % (zavisno o vrsti obroka). Pri tome najveća komponenta tog obroka čini kukuruz čija je cijena na tržištu najviše rasla. Proizvođači junadi na raspolaganju imaju nedovoljne poljoprivredne površine za proizvodnju vlastite hrane, te su nedostajuće količine prinuđeni nabavljati po tim, nikad višim cijenama. Cijena goriva i radne snage je također drastično porasla. Isto se odnosi i na cijenu teladi koje u Hrvatskoj nema dovoljno, a u okruženju sve manje, dočim je cijena utovljene junadi nakon trenda određenog rasta, već nakon par mjeseci ponovo spuštena i za više od 0,5 € /kg. Pri tome je u posljednjih mjesec i pol dana prisutan i značajan pad potražnje na europskom i bliskoistočnom tržištu. Dakle, sve su to argumenti da se u program izvanredne potpore uključi i tovno govedarstvo, koje generira znatnu dodanu vrijednost. Ne vidimo niti jedan razlog ili argument kojim bi predlagač mogao argumentirati izostanak tovnog govedarstva iz programa. S poštovanjem, Udruga za tov i uzgoj junadi Baby Beef Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano prati stanje na tržištu kao i u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu. Slažemo se da je sektor tovnog govedarstva pogođen kretanjima na tržištu cijena stočne hrane, a jednako i finalnih proizvoda ovog sustava. Međutim, sektori predloženi za potporu u ovom programu pokazuju najveću izloženost tržišnim nestabilnostima, a koje se očituje i smanjenjem proizvodnje.
7 Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. Antunovac PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA Poštovani, Žao mi je što još jednom Ministarstvo poljoprivrede nije prepoznalo značaj muške rasplodne životinje, pa tako i u ovom nacrtu prijedloga Programa izvanredne potpore za sektore mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva, nama potpora za rasplodne bikove i rasplodne nerastove. S poštovanjem Primljeno na znanje Predloženim Programom uređuje se dodjela izvanredne potpore na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/467 od 23. ožujka 2022. o pružanju izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u poljoprivrednim sektorima (SL L 96/4, 24.3.2022.), sukladno kojoj mjere koje se poduzimaju pridonose sigurnosti opskrbe hranom ili rješavanju problema tržišne neravnoteže. Sektori mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva opskrbljuju stanovništvo s proizvodima stočarstva koji se najviše konzumiraju. Mliječne krave i krmače najosjetljiviji su segmenti stočarske proizvodnje u kojima se bilježe smanjenja broja grla što posljedično negativno utječe na cjelokupnu proizvodnju.
8 Galivet d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA, 4. MJERE U PROVEDBI PROGRAMA Poštovani, molim Vas da uzmete i obzir i kategoriju proizvodnje rasplodnih jaja peradi u Mjeri 3. Potpora sektoru peradarstva. S obzirom da nam je samo hrana kao najvažnijeg inputa porasla do sada 50% (a bit će i više), a cijena visokovrijednog proizvoda rasplodnog jajeta tek 15-20% (zbog trenutne situacije na tržištu u Europe), molimo da nas kao proizvođača rasplodnih jaja teške linije peradi, također stavite kao prihvatljivog korisnika. Galivet d.o.o. Prelog Primljeno na znanje Predloženim Programom uređuje se dodjela izvanredne potpore na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/467 od 23. ožujka 2022. o pružanju izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u poljoprivrednim sektorima (SL L 96/4, 24.3.2022.), sukladno kojoj mjere koje se poduzimaju pridonose sigurnosti opskrbe hranom ili rješavanju problema tržišne neravnoteže. Temeljem navedenih odredbi u sektoru peradarstva potpora je usmjerena prema sektorima koji su direktno uključeni u opskrbu stanovništva s proizvodima koji se najviše konzumiraju, a uzimajući u obzir raspoloživa financijska sredstva.
9 OSATINA GRUPA d.o.o. PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI Poštovani, u prijedlogu programa izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva, prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća. Smatramo kako programom izvanredne potpore trebaju biti obuhvaćena i velika poduzeća, jer porast cijena stočne hrane i energenata utjecao je kako na male tako i velike proizvođače. Svaki prestanak proizvodnje prijeti narušavanju sigurnosti u opskrbi hranom, uzimajući u obzir nisku razinu samodostatnosti u stočarskoj proizvodnji. Nije prihvaćen Predloženim Programom potpora je usmjerena na mikro, mala i srednja poduzeća obzirom na činjenicu da prevladavaju u strukturi predloženih sektora, te su ista manje otporna na tržišne poremećaje velikih razmjera i u trenutnim uvjetima prijeti im prestanak proizvodnje.
10 Grad Novska PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI Predlažemo da stavak 5.2. Dodatni uvjeti prihvatljivosti postane stavak 5.1. Osnovni uvjeti prihvatljivosti Stavak 5.1. Osnovni uvjeti prihvatljivosti da postane stavak 5.2. Dodatni uvjeti prihvatljivosti uz mogućnost ostvarivanja prava prvenstva po istima Nije prihvaćen Predloženim Programom uređuje se dodjela izvanredne potpore na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/467 od 23. ožujka 2022. o pružanju izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u poljoprivrednim sektorima (SL L 96/4, 24.3.2022.), osnovni uvjeti prihvatljivosti određeni su u članku 1. stavku 3. iste te ih sukladno regulativi nije moguće definirati na predloženi način.
11 Tomislav P. PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA, 6. PRIHVATLJIVA GRLA Poštovani, bilo bi dobro da se kod definiranja prihvatljivog grla potpora veže na izračun uvjetnog grla (UG) po jednom poduzetniku, kako bi bilo podjednako definirano neovisno o vrsti životinje o kojoj govorimo. Ujedno za jednog poduzetnika, kod peradi je premala potpora za 150.000 peradi tj. 375 UG. Potrebno je tu potporu povisiti do 300.000 peradi tj. 750 UG Primljeno na znanje Ograničenja u broju prihvatljivih grla/kljunova formirana su zasebno uvažavajući specifičnosti pojedinog sektora, njegove izloženosti tržišnim poremećajima te razinama samodostatnosti, a u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/467 od 23. ožujka 2022. o pružanju izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u poljoprivrednim sektorima (SL L 96/4, 24.3.2022.).
12 Grad Novska PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA, 6. PRIHVATLJIVA GRLA Predlažemo u Javnom pozivu točno definirati "jednog poduzetnika" sukladno Uredbi EU br. 702/2014) u smislu povezanih poduzeća i s tim u svezi broj prihvatljivih grla. Prihvaćen Predloženo je definirano u poglavlju 12. Izbjegavanje narušavanja tržišnog natjecanja.
13 Tomislav P. PRIJEDLOG PROGRAMA IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČIMA U SEKTORIMA MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, SVINJOGOJSTVA I PERADARSTVA, 7. OBLIK I NAČIN DODJELE POTPORE Ovdje definirati visinu potpore prema uvjetnom grlu (UG) neovisno o vrsti životinja i podmjeri. Primljeno na znanje Iznosi potpore prema broju prihvatljivih grla/kljunova formirani su zasebno uvažavajući specifičnosti pojedinog sektora, njegove izloženosti tržišnim poremećajima te razinama samodostatnosti, a u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/467 od 23. ožujka 2022. o pružanju izvanredne potpore za prilagodbu proizvođačima u poljoprivrednim sektorima (SL L 96/4, 24.3.2022.).