Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu plana normativnih aktivnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za 2016. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU (na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa, Narodne novine, broj 90/2011) Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske (dalje: UPKH) u ime sva tri mobilna operatora (Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o., Tele2 d.o.o.) ovim putem podnosi Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, komentare i prijedloge za Javnu raspravu o Prijedlogu plana normativnih aktivnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za 2016. godinu Nastavno na otvaranje javne rasprave Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: MPPI) o Prijedlogu plana normativnih aktivnosti za 2016. (u daljnjem tekstu: Plan), ovim putem dostavlja se prijedlog izmjene istog na način da se predvidi ranije upućivanje u proceduru Vlade RH Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, a koje je Planom predviđeno za četvrto tromjesečje 2016.godine i to u sljedećem dijelu. Naime, s obzirom na veliki broj slučajeva zlouporaba, prijevarnih postupanja korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga te veliki broj neplatiša i prisilnih naplata od korisnika, potreba za uvođenjem kontrolnih mehanizama u cilju sprječavanja istih, a istovremeno i zaštite krajnjih korisnika te smanjenje njihove zaduženosti, se već duže vrijeme javlja kao nužnost i to ona koja se mora provesti u najkraćem mogućem roku. Navedeno se može vrlo učinkovito ostvariti na način da se stvori zakonska osnova za razmjenu svih potrebnih podataka među operatorima u bitnom na način kako je to predviđeno posebnim propisima u bankarskom sektoru. Budući da je Zakon o elektroničkim komunikacijama krovni zakon industrije smatramo kako je nužno u istome predvidjeti odredbu kojim se navedena razmjena omogućava. Očekivani efekti uvođenja spomenute dopune u Zakon o elektroničkim komunikacijama: • Smanjenje broja ovršnih postupaka i blokiranih računa korisnika; • Zaštita korisnika od loših financijskih odluka u smislu pretjeranog zaduživanja; • Sprječavanje prijevarnih postupanja protiv operatora; • Sprječavanje prijevarnih postupanja protiv korisnika poput krađa identiteta, iskorištavanja korisnika mlađe i starije populacije te osoba s ograničenom radnom sposobnošću ili bez iste u svrhu počinjenje prijevarnih postupanja; • Povećanje zadovoljstva korisnika uslijed smanjenja prijevarnih postupanja protiv njih te smanjenje prijava i pritužbi o prijevarnim postupcima raznim državnim tijelima i institucijama. Slijedom svega navedenog, a posebno slijedom očito nužne potrebe za ovakvim mehanizmom zaštite predlažemo da MPPI razmotri promjene Plana na način da se uvođenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama u zakonodavnu proceduru prebaci na početak 2016.godine, odnosno prvo tromjesečje 2016.godine. S poštovanjem, Sandro Baričević, Predsjednik UPKH Djelomično prihvaćen Vezano na komentar UPKH zaprimljen tijekom javnog savjetovanja o Prijedlogu Plana normativnih aktivnosti MPPI za 2016. godinu, a koji se odnosio na rok za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, obavještavamo Vas da je komentar djelomično prihvaćen. Naime, prijedlog je Sektora elektroničkih komunikacija u čiji djelokrug spada navedeni Zakon da se upućivanje u proceduru VRH planira u 2. tromjesečju 2016. godine, umjesto u 4. kako je to bilo navedeno u Prijedlogu Plana normativnih aktivnosti. Naime, budući da je navedeni Zakon ujedno i zakonodavna mjera iz Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2016. godinu, koji je na zahtjev MVEP-a nedavno ažuriran i planirano je donošenje navedenog Zakona u 2. tromjesečju 2016. godine (zbog drugih razloga u odnosu na one koje kao razlog donošenja ovoga Zakona navodi UPKH, a koji će se razmotriti u postupku javnog savjetovanja o tom Zakonu), predlaže se da se donošenje Zakona planira u 2. tromjesečju 2016. Uvažavajući razloge navedene u komentaru UPKH, te prijedlog Sektora za elektroničke komunikacije Prijedlog Plana normativnih aktivnosti izmijeniti će se na način da se upućivanje navedenog Zakona u proceduru planira u 2. tromjesečju 2016. godine.