Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Osječko-baranjska županija NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE ŽUPANIJSKIM PROGRAMIMA U SEKTORU MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, 5.  KORISNICI POTPORE U točki 5. Programa stavak 1. navedeno je "Prihvatljivi korisnici potpore su jedinice područne (regionalne) samouprave na čije programe je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dalo suglasnost na provedbu do 31. svibnja 2022. godine, te ispunjavaju sljedeće uvjete:" Neke jedinice područne (regionalne) samouprave svoje programe potpora provode jednu, neke dvije a neke tri godine. U neravnopravnom položaju bit će one jedinice područne (regionalne) samouprave koje programe potpora provode u kraćem vremenskom razdoblju ili one koje su u razdoblju od 01.01 do 31.05.2022. godine dobile suglasnost. Ako predlagatelj ima namjeru obuhvatiti provedbu i onih programa koji su protekli radi njihovog vremenskog ograničenja, (a novi programi potpora čekaju suglasnost ili su u provedbi godinu dana), te kako bi sve jedinice područne (regionalne) samouprave bile u ravnopravnom položaju i u obuhvatu imale isti broj godina provedbe svojih programa potpora predlažemo U točki 5. Programa u stavku 1. mijenjati navedeni tekst tako da glasi; „Prihvatljivi korisnici potpore su jedinice područne (regionalne) samouprave na čije programe je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dalo suglasnost na provedbu do 31. svibnja 2022. godine, a koji se provode ili su se provodili od 01.01.2019. godine, neovisno je li je riječ o jednom ili više programa jedinice područne (regionalne) samouprave, te ispunjavaju sljedeće uvjete: Primljeno na znanje Kroz Mjeru 1. Uzgoj uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka i Mjeru 2. Kupovina uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva će se dodatno sufinancirati mjere koje su definirane prihvaćenim županijskim programima provođenim u 2022. godini na način da krajnjim korisnicima potpora, uzgajivačima koji su uzgojili grlo mliječnih i kombiniranih pasmina koje će upotrijebiti za proširenje ili remont vlastitog stada ili koji su kupili grlo mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka, uz potporu koju kroz svoje programe dodjeljuje jedinica područne (regionalne) samouprave, dodijeli dodatna potpora čiji intenzitet ovisi o namjeni dodjele (uzgoj ili kupovina) i indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Mjerom 3. Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva namjera je sufinanciranje mjera potpore jedinicama područne (regionalne) uprave koje su kroz svoje programe predvidjele sufinancirati sakupljanje i prijevoz mlijeka na svojem području u tijeku 2022. godine. Iz svega navedenog je razvidno da na provedbu Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva nema utjecaja od kada su pojedini Programi potpore jedinica područne (regionalne) uprave za pomoć sektoru mliječnog govedarstva dobili suglasnost na provedbu, jer se Program provodi u tijeku 2022. godine, odnosno odnosi se na natječaje i potpore od strane županija u mliječnom sektoru realizirane u 2022. godini.
2 Ličko-senjska županija NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE ŽUPANIJSKIM PROGRAMIMA U SEKTORU MLIJEČNOG GOVEDARSTVA, 6. PROVEDBA PROGRAMA Nacrtom objavljenog Programa predviđeno je da jedan Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev koji može obuhvaćati jednu ili više mjera prihvatljivih Programom. Znači da svaka županija može sudjelovati u sufinanciranju više mjera, ali ukupan iznos po Županiji ne može prijeći 400.000,00 kuna. S obzirom na specifičnosti Ličko-senjske županije (velike udaljenosti između proizvođača mlijeka, veliki troškovi sakupljanja i prijevoza mlijeka koje je potrebno sufinancirati) moguće je da će potrebni troškovi sufinanciranja po mjeri 3 (Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka) na nivou godine u 50% iznosu premašiti iznos od programom predviđenih 400.000,00 kn. Isto tako, u tom slučaju županija neće moći koristiti sredstva potpore iz Programa za potporu razvoju proizvodnje mlijeka (Mjeru 1. i Mjeru 2) a koje je na nivou naše županije nužno provoditi kako bi se smanjili troškovi sakupljanja i prijevoza mlijeka po litri proizvedenog mlijeka i kako bi proizvodnja mlijeka postala ekonomski isplativija, a koje mjere bi uz potporu Ministarstva bile znatno učinkovitije zbog izuzetno ograničenih proračunskih mogućnosti Ličko-senjske županije. Stoga predlažemo limite po županijama odrediti prema stupnju razvijenosti s time da manje razvijene županije dobiju priliku ishodovati veća sredstva potpore. Prihvaćen Najveći iznos po korisniku županiji uvećava se na 500.000,00 kuna.