Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 4. Pravo na upis subjekta u ekološkoj proizvodnji ne bi trebali imati oni subjekti koji se bave proizvodnjom od uvoznih sastojaka ako su ti sastojci od sirovina koji su uzgojeni izvan Europe, posebice ako su iz zemalja u kojima se zbog širenja poljoprivrede događa masovno uništavanje prašuma, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta i genocid protiv domorodačkih naroda. To uključuje sve iz Južne i Sjeverne Amerike, Australije, jugoistočne Azije i pod-saharske Afrike. To uključuje sirovine kao što su palmino i kokosovo ulje, šećer od trske, kvinoju, avokado, banane, kavu i slično. Neprihvatljivo je što je tržište veganskih i 'zdravih' proizvoda preplavljeno takvim proizvodima. Država porijekla (barem glavnih) sirovina treba biti vidljiva na pakovanju proizvoda i neprihvatljivo je da na mnogim proizvodima piše "Zemlja porijekla sirovina: EU i/ili izvan EU" (ili nešto slično). Nikakvi životinjski proizvodi ne bi trebali nositi ikakvu ekološku oznaku jer ti proizvodi uzrokuju mučenje i ubijanje životinja i zbog svakog proizvoda životinjskog porijekla je potrebno potrošiti nekoliko puta više prirodnih sirovina i prostora nego zbog biljnog proizvoda iste količine i hranjive vrijednosti. Još je gore ako se životinje hrane sojom koja je uzgojena na štetu južnoameričkih prašuma ili ako je uzgojena riba hranjena divljom ribom iz ulova jer za jedan kilogram uzgojene ribe treba potrošiti nekoliko kilograma ulovljene ribe a gospodarski ribolov je neselektivan pokolj svih živih bića u moru. Proizvodi koji nose ekološku oznaku bi trebali biti u pakovanju koje se može, ne samo u teoriji nego u stvarnosti, u Hrvatskoj reciklirati ili kompostirati. Nije prihvaćen Pravila ekološke proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda propisana su Uredbom (EU) 2018/848 kojs obuhvaća i pravila životinjske proizvodnje kojima je propisano da se životinje u ekološkoj proizvodnji hrane ekološkom hranom koja uglavnom potječe s istog gospodarstva ili iz iste regije. Označavanje mjesta podrijetla poljoprivredne sirovine – uzgojeno u EU može se zamijeniti nazivom države ukoliko sus vi sastojci proizvoda iz te države. Pravila ekološke proizvodnje životinja podrazumjevaju da je svaka patnja životinja svedena na minimum, Opća i posebna načela ekološke proizvodnje propisana su člancima 5. do 8. Uredbe (EU) 2018/848, a uključuju i brigu o okolišu u kojem se odvije ekološka proizvodnje. Ovim nacionalnim propisom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2018/848 tako da isti ne sadrži odredbe koje su već propisane navedenom Uredbom.
2 Šime Validžić VI. PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 32. Pravo na Nacionalni znak ekološkog proizvoda nikako ne bi trebao imati proizvod od uvoznih sastojaka ako su ti sastojci od sirovina koji su uzgojeni izvan Hrvatske, posebice ako su iz zemalja u kojima se zbog širenja poljoprivrede događa masovno uništavanje prašuma, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta i genocid protiv domorodačkih naroda. To uključuje sve iz Južne i Sjeverne Amerike, Australije, jugoistočne Azije i pod-saharske Afrike. To uključuje sirovine kao što su palmino i kokosovo ulje, šećer od trske, kvinoju, avokado, banane, kavu i slično. Država porijekla (barem glavnih) sirovina treba biti vidljiva na pakovanju proizvoda i neprihvatljivo je da na mnogim proizvodima piše "Zemlja porijekla sirovina: EU i/ili izvan EU" (ili nešto slično). Proizvodi koji nose ekološku oznaku bi trebali biti u pakovanju koje se može, ne samo u teoriji nego u stvarnosti, u Hrvatskoj reciklirati ili kompostirati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2018/848, ekološki proizvod može se proizvesti samo od ekoloških sastojaka. Ekološki sastojci proizvode se u skladu s pravilima ekološke proizvodnje i poštujući načela ekološke proizvodnje propisana člancima 5. do 8. te Uredbe (EU) 2018/848, koja uključuju i brigu o okolišu u kojem se odvije ekološka proizvodnje. Ovim nacionalnim propisom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2018/848 tako da isti ne sadrži odredbe koje su već propisane navedenom Uredbom.
3 Biotechnicon poduzetnicki centar d.o.o. VII. IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 34. Referenca na pogrešnu Uredbu, ispravno je Uredba (EU) 2020/464 Prihvaćen Tekst će se uskladiti da se ispravi pogrešno navođenje Uredbe.
4 Biotechnicon poduzetnicki centar d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH KONTROLA, Članak 37. Ujednačiti kroz tekst korištenje termina "prilog certifikata" s terminom "dio II. certifikata". Nije prihvaćen Prilog certifikata nije sinonim za dio II. certifikata. Dio II. certifikata sadrži procjenu proizvodnje subjekta u razdoblju važenja certifikata, dok prilog certifikata predstavlja potvrdu o stvarno proizvedenoj količini.
5 Biotechnicon poduzetnicki centar d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH KONTROLA, Članak 37. Stavak 1, točka d) izmijeniti u: d) na zahtjev subjekta ili nadležnog tijela izdati potvrdu o proizvedenim količinama (dio II potvrdnice/certifikata). Obrazloženje: Certifikacija proizvoda tek po dovršetku proizvodnje onemogućava stavljanje na tržište proizvoda koji se proizvode u kontinuitetu, napr. povrće, jagode. Nije prihvaćen Certifikacija sukladnosti s odredbama Uredbe (EU) 2018/848 podrazumijeva certifikaciju procesa, a ne pojedinačnih proizvoda.
6 Biotechnicon poduzetnicki centar d.o.o. PRAVILNIK, PRILOG 1. U rubrici 4. aktivnosti nisu usklađene s definicijama aktivnosti iz Uredbe 2018/848 (čl.3, st. 44) Nije prihvaćen Aktivnost iz polja 4. A-proizvodnja podijeljena je na grupe proizvoda koji su usklađeni s člankom 35. stavkom 7. Uredbe (EU) 2018/848 i Prilogom VI. te Uredbe.