Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« – male klaonice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor