Izvješće o provedenom savjetovanju - OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE Podržavajući uzastopno povećanje maksimalnih iznosa naknada, ističemo da je za roditelje obrtnike u paušalnom sustavu oporezivanja potrebno povisiti minimalne iznose naknade, a da bi se ojačao njihov materijalni životni standard za vrijeme rodiljnog, očinskog i roditeljskog dopusta, i time potaknulo roditeljstvo. Kao minimalna predviđena je naknada u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. Za radnike, to je prosječna plaća u posljednjih 6 mjeseci, a za samozaposlene roditelje, to je propisana mjesečna osnovica osiguranja za obračun i uplatu doprinosa umanjena za doprinose, poreze i prireze. Za obrtnike u paušalnom sustavu oporezivanja u 2022. osnovica umanjena za doprinose iznosi 3.051,84 kn. Ovaj iznos niži je od iznosa minimalne neto plaće koja u 2022. iznosi 3.750,00 kn te ne može pružiti materijalnu sigurnost obiteljima s djecom. Stoga tražimo adekvatniju kompenzaciju roditeljske naknade na način da ona za zaposlene i samozaposlene roditelje ne može iznositi manje od minimalne plaće. Nije prihvaćen Nije moguće predvidjeti iznimku za ovu kategoriju korisnika budući da se Zakon o rodiljnim i roditeljsskim potporama ne veže za iznos minimalne plaće niti u odnosu na druge skupine korisnika iz ovog Zakona.