Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE II. GODIŠNJA NAGRADA, Članak 5. Smatramo neprihvatljivim ovakvo smanjenje iznosa visine nagrade i za pojedinca i za člana skupine. Ovim prijedlogom bi se npr. iznos za pojedinca s cca 20.000,00 kn smanjio na 6.300,00 kn što je osjetna razlika. Obzirom da nema previše godišnjih nagrada mišljenja smo da se iznos ne bi trebao ovako drastično smanjiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog Sindikata policije Hrvatske obzirom da je u dosadašnjoj komunikaciji prihvaćen prijedlog predlagatelja Pravilnika da se iznosi za novčane nagrade pravednije raspodjele, a što je odredbama Konačnog teksta Pravilnika I postignuto.
2 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK, ZAHVALNICA Grafički prijedlozi i rješenja koja su ovdje navedena i ponuđena bi trebalo prepusti stručnim osobama i svakako bi se s njima trebalo konzultirati oko ovih prijedloga izgleda i dizajna , te se u skladu s tim napraviti novi prijedlozi uz postoječe elemente. Ovo sada izgleda poprilično loše i vidi se da nije konzultirana struka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.