Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O OBRAZACU ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Čalušić PRILOG 4. U tekst ugraditi odredbu da će se korisnicima prijevremenih starosnih mirovina nakon navršenih 68 godina života postotak penalizacije prepoloviti. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća jer nije predmet izmjena ovoga Prijedloga zakona. Međutim, ističemo kako je destimuliranje prijevremenog umirovljenja jedan od važnijih ciljeva u mirovinskom sustavu kojim se stvaraju uvjeti za osiguranje održivosti mirovinskoga sustava i primjerenije razine mirovina, a prijedlog o smanjenju penalizacije nakon navršene 68. godine svakako ne doprinosi navedenom cilju.