Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jasmina Kranjčević Ćosić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Prijedlogom pravilnika o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovaj Pravilnik. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Sanja Simić PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovaj Pravilnik i slažem se s dosad iznijetim primjedbama. S poštovanjem, Sanja Simić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 MAJA COLNAGO PRAVILNIK Poštovani, uglavnom se slažam s ovim Pravilnikom. Smatram da svakom novom državljaninu, ako ispunjava sve uvjete propisane u RH, treba dati priliku da se školuje i suradnički istražuje. Istraživački bi rok trebao biti fleksibilan ovisno o kompleksnosti istraživanja. Srdačno Maja Colnago Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 SANJA MRZLJAK JOVANIĆ PRAVILNIK Poštovani, podnosim primjedbu na čl.6, stavak 1 - imenovanje stručnog povjerenstva. Smatram da bi Pravilnikom trebalo definirati koliko osoba i kojih kvalifikacija čini stručno povjerenstvo. Članak 6, stavak 4 - Provođenje projekata s trajanjem minimalno 30 dana, a ne minimalno 3 mjeseca otvorilo bi put dolasku više istraživača u našu državu. Sanja Mrzljak Jovanić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju. Vezano uz dopunu članka 6. stavka 1. Prijedloga pravilnika, predlagatelj je mišljenja kako nema potrebe Pravilnikom propisati broj osoba i kvalifikacije članova stručnog povjerenstva. Vezano uz članak 6. stavak 4. Prijedloga pravilnika, isti je u skladu je sa Zakonom o strancima. Dodatno, navedenom odredbom nije ograničeno provođenje projekata, nego je propisano da je za provođenje projekata čije je trajanje najmanje 3 mjeseca i duže potrebno ishoditi odobrenje.
6 Vedran Lakovic PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažam s ovim pravilnikom. Smatram da svakom novom državljaninu treba dati priliku da se školuje, istražuje, volontira.. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Aurika Matković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Prijedlogom pravilnika o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja. Svima treba pružiti priliku. Nama kada odemo u drugu zemlju, a i njima kada dođu kod nas. Pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 Ivan Livajić PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovaj pravilnik. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Jasenka Celić PRAVILNIK Poštovani, podržavam ovaj Pravilnik. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 Gracijela Orobabić PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, podržavam sve navedeno u Pravilniku. Lijep pozdrav, Gracijela Orobabić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
12 Kata Špika PRAVILNIK, Članak 16. Poštovani, u potpunosti prihvaćam i pohvaljujem Prijedlog pravilnika o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja, osim što bih u članku 6. Upute o postupku ugošćavanja bilo potrebno osim na hrvatskom i engleskom jeziku objaviti na još nekom od svjetskih stranih jezika, nrp. na francuskom, njemačkom ili španjolskom jeziku. Zahvaljujem, Kata Špika, prof. francuskog i španjolskog jezika Članak 16. Upute o postupku ugošćavanja stranih istraživača objavit će se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za znanost, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove, Agencije za mobilnost i programe EU (portal EURAXESS) i pravnih osoba akreditiranih za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja, a sve na hrvatskom i engleskom jeziku. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju. S obzirom na to da su mrežne stranice ministarstava dostupne na hrvatskom i engleskom jeziku, predlagatelj nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog dopune članka 16. Prijedloga pravilnika.