Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PGP Sisak OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Iako nije predmet ove prethodne procjene Udruga PGP Sisak mora naglasiti sljedeće: Inicirali smo izmjenu odredbi čl. 9. Zakona o državnim maticama (NN 96/93 i 76/13) tijekom 2016.godine, 2020.g. te sredinom svibnja 2022.g. iz razloga što trenutna zakonska regulativa ne dozvoljava izmjenu jednom izjavljene nacionalne pripadnosti u matici rođenih. Na problematiku ove pravne nemogućnosti legitimnog izražavanja nacionalne pripadnosti upozoravamo već dulji niz godina jer se svakodnevno susrećemo sa činjenicom da trenutnu zakonsku regulativu treba izmijeniti. Osobito je to uočeno kod pripadnika romske nacionalne manjine ukoliko njihovi roditelji kod temeljnog upisa izjave da je djetetova narodnost Hrvat/Hrvatica, a u registru birača se takva osoba vodi kao pripadnik romske nacionalne manjine. S tim u vezi takve osobe će otežano ostvarivati prava koja im pripadaju po osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini jer se u većini slučajeva za ostvarivanje određenih prava ostvaruje dostavljanjem rodnog lista u kojem stoji dokaz o nacionalnoj pripadnosti. Zapravo dolazi do situacije da jedna osoba ima dvije nacionalnosti istovremeno, a time se kod popisa birača ne može utvrditi stvarni broj pripadnika određene nacionalne manjine. Stava smo da je nacionalnost osobno određenje i samim time utječe na osobno stanje i u pravnom smislu te kako Zakon o državnim maticama dozvoljava da se u naknadnim bilješkama zabilježi promjena osobnog imena i prezimena, ista takva mogućnost trebala bi postojati i za nacionalnost. U prilog gore narečenom ističemo važnost izmjene čl. 9 Zakona o državnim maticama na način da Zakon dozvoli izmjenu ili naknadni upis narodnosti po svojoj osobnoj volji. Razlog tomu je i što u Plan zakonodavnih aktivnosti Vlade RH za 2022.g. nisu uključene naznačene izmjene. Primljeno na znanje U maticu rođenih naknadno se upisuje niz podataka koji u pravilu nisu ili ne mogu biti poznati u vrijeme temeljnog upisa (npr. sklapanje braka, promjena osobnog imena, smrt i drugo), a utječu na osobni status osobe. Prema Ustavu Republike Hrvatske i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj ne postoji evidencija o nacionalnosti i to iz razloga što se pripadnost određenom narodu ne dokazuje ispravama već se o njoj osoba izjašnjava i kao takvo izjašnjavanje ne utječe na osobni status pojedinca. Osim toga, ne postoji poseban propis koji bi utvrđivao postupak promjene nacionalnosti (npr. kao što je to promjena osobnog imena). Registar birača je posebna evidencija koja je ustrojena po drugom propisu i služi za ostvarivanje biračkog prava.