Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o natpisnim pločama javnopravnih tijela

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRIJEDLOG ZAKONA O NATPISNIM PLOČAMA JAVNOPRAVNIH TIJELA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Kako su dosadašnje ploče uglavnom izrađivane od materijala plexiglasa, stakla ili sl. transparentnog materijala otisnutog sa zadnje strane, a koji je bio dosta lomljiv svakako bi predložio da se razmotri opcija polikarbonata koji ima bitno bolja tehn. svojstva. Odnosno inox ili mesing ukoliko se radi o metalnim pločama. Također bi ovdje trebalo definirati osim materijala i vrste tiska prilikom izrade (npr, sitotisak, glodanje cnc, lasersko graviranje s ispunom bojom ili jetkanje.) a ne ostavljati slobodno da se te odluke donose na razini ministara (koji svakako nisu kvalificirani), te bi za to svakako trebalo konzultirati struku oko najpovoljnijih rješenja. Odnosno grafičke dizajnere oko standardizacije i izrade knjige grafičkih standarda, izgleda tipografije itd. npr. Hrvatsko društvo dizajnera ili sličnu instituciju. Primljeno na znanje Vezano za dani komentar ističe se da su Nacrtom prijedloga zakona utvrđena normativna ovlaštenja temeljem kojih će ministar nadležan za opću upravu (ministar pravosuđa i uprave) pravilnikom propisati izgled, veličinu, boju, vrstu slova te materijal od kojeg se izrađuju natpisne ploče tijela državne vlasti, drugih državnih tijela, tijela državne uprave, tijela i upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima, dok će izgled, veličinu, boju, jezik, vrstu slova te materijal od kojeg se izrađuju natpisne ploče diplomatskih i drugih predstavništava pravilnikom propisati ministar nadležan za vanjske poslove, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za opću upravu. Pravilnici su provedbeni propisi kojima se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene, a donose ih ministri i drugi čelnici tijela državne uprave kada su na to izrijekom zakonom ovlašteni, u granicama dane ovlasti. Tehnička i druga uža te sadržajno specifična pitanja, kojima se ne propisuju uvjeti pod kojima se ostvaruju prava ili izvršavaju obveze niti uvjeti za obavljanje određene djelatnosti, u pravilu se razrađuju pravilnicima, jer bi u protivnom opterećivala tekst zakona i iziskivala njegove česte izmjene. O nacrtu pravilnika također se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi izneseni u komentaru u pogledu materijala i tehnike izvedbe natpisa na pločama, kao i drugi prijedlozi takve vrste, biti će razmotreni prilikom izrade nacrta spomenutog pravilnika.