Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zdravko Mihočinec NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Uvjet "Poslovni prihodi u jednoj od tri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose više od 30% od ukupne vrijednosti projekta" eliminirati će mnoge potencijalne prijavitelje (primarno mikro poduzeća) jer se odnosi na 2020., 2021. i 2022. godinu. Bilo bi pametno taj uvjet izostaviti ili proširiti vremenski period na 2019. godinu u kojoj je većina mikro tvrtki normalno poslovala. Taj uvjet je u korelaciji sa minimumom tražene potpore (300.000 kn) i sva mikro poduzeća koja su u navedenim godinama imala manji prihod od cca 800.000 kn neće se moći javiti na natječaj. Ukoliko se sporni uvjet ne korigira ili ne izbaci znatno će se smanjiti potpora transformaciji i jačanju konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Zdravko Mihočinec Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
2 N.E.T. d.o.o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Najprije generalno pitanje: zašto se ne može upisati više od 1 NKD broja poduzeća? Danas sam imao sastanak s konzultantskom kućom i jedno je pitanje ostalo u zraku - jesu li plaće zaposlenika koji rade na projektu prihvatljivi trošak. Vrlo pojednostavljeno - projekt je u domeni "audio/vizualnih djela uključujući i video igre". Kako je lako za pretpostaviti, u takvim kreativnim projektima najveći dio troška čine upravo zaposlenici - zaposlenici na proizvodnji računalne grafike (CGI), snimatelji, programeri, pisci, zaposleni u postprodukciji, ton majstori i sl. Jesu li troškovi zaposlenika i/ili vanjskih suradnika koji bi bili angažirani na projektu prihvatljiv trošak ili ne? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Dino Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
3 IVANA RUKAVINA HALILAGIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Uvjet "Poslovni prihodi u jednoj od tri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose više od 30% od ukupne vrijednosti projekta" je izuzetno nepotreban i ograničavajući u ovom natječaju te se stoga predlaže da se makne iz uvjeta. Naime, ovim se samo želi mikro i male prijavitelje isključiti i sav novac dodijeliti velikima. S obzirom na današnje cijene na tržištu i činjenicu da su prethodne tri godine zbog korone bile izuzetno loše za mnoge, mnogima će biti teško zadovoljiti ovaj uvjet. Smatram da uvjet uopće nije relevantan jer se ionako prije potpisa Ugovora mora dokazati zatvaranje financijske konstrukcije i zašto bi vas brinuli prihodi prijavitelja ako on može financirati svoj dio u projektu. Molim da se ovaj prijedlog uzme u obzir jer vam onda cijeli program nema smisla jer vi potičete velike da budu još veći, a malima onemogućujete sudjelovanje na natječaju i mogućnost da i oni postanu konkurentniji na tržištu. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
4 Davor Govorčinović NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Na tri mjesta se decidirano navode prihvatljivi prijavitelji i sva tri mjesta navođenja su u suprotnosti jedno s drugim Za Grupu A u točci 1.6 Inteziteti potpora navedeno je da potpore ovise o o BDP-u po stanovniku NUTS II regije pa se navode iste i iznos potpora za mala i srednja poduzeća (znači decidirano se navode "mala i srednja poduzeća". U točci 2.1. Prihvatljivosti prijavitelja navodi se slijedeće: Prihvatljivi prijavitelji grupe A: - trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti I na kraju u točci 2.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja stoji: - prijavitelju u grupi A koji nema minimalno 1(jednog) zaposlenog na temelju sati rada u n-1 godini Znači prvo se navodi da Regionalne potpore za ulaganja u Grupi A mogu primiti mala i srednja poduzeća da bi se na kraju navodio kriterij isključenja ako nema minimalno 1 zaposlenog što onda ispada da se mogu i mikro poduzetnici javiti u Grupi A. Molim da se ta nejasnoća otkloni jer je jasno propisano koji su kriteriji definiranja MSP-ova a ovo je ipak previše zbunjujuće. Prvo proizlazi da ne mogu se javiti mikro poduzetnici za Grupu A a onda na kraju da se mogu. Davor Govorčinović Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
5 TELE 5 d. o. o. NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, 1.Opće informacije U ovom nacrtu Uputa za prijevitelje nema KRITERIJA ZA DODJELU s pripadajućim bodovnim pragovima prikazanih tablično, tako smo u ovom trenutku ostali zakinuti za tu ključnu informaciju. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
6 TELE 5 d. o. o. 1.Opće informacije, 1.7.Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta Naznačeno je da se Prijavitelj obvezuje osigurati vlastita sredstva ili osigurati financiranje na drugi način, u svrhu financiranja razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova te sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projekta, napominjći da ta sredstva ne smiju predstavljati sredstva iz bilo kojeg JAVNOG IZVORA, uključujući sredstva Unije. Molimo za pojašnjenje radi li se ovdje isključivo o kreditima poslovnih banaka ili to mogu biti sredstva iz tijela koja nisu javno-pravna ( npr. JL(R)S ne mogu biti izvor financiranja ali mogu li to biti turističke zajednice, odnosno spadaju li turističke zajednice kao subjekti u kategoriju „ financiranja na drugi način „? ) Naime, turističke zajednice su, u smislu statusa javno-pravnih tijela, definirane na različite načine u različitim Zakonima RH. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
7 Kerekesh Teatar 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Kao najproduktivnija umjetnička organizacija u Hrvatskoj molimo Vas da uvažite sljedeće prijedloge: - Nejasno je zbog kojeg kriterija su umjetničke organizacije prihvatljive isključivo u grupi B, s obzirom da umjetničke organizacije također trebaju potporu za realizaciju svojih projekata. Umjetničke organizacije se također razvijaju u infrastrukturnom smislu te odgovaraju svim kriterijima kulturnih i kreativnih industrija; Kulturne i kreativne industrije ne sastoje se samo od ustanova, produkcijskih kuća, gaming i ostalih IT tvrtki, iako ona također pripremaju kvalitetne i opravdane projekte. Navedene tvrtke, za razliku od umjetničkih organizacija, imaju više mogućnosti za prijavu svojih projekata na druge natječaje iz NPOO i iz OPKK. Kriterij “Poslovni prihodi u jednoj od tri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose više od 30% od ukupne vrijednosti projekta” smatramo neprihvatljivim te smatramo da se isti mora revidirati, no ne ukinuti. Točnije, smatramo da se za umjetničke organizacije isti smanji sa 30% na 10%. Ovaj kriterij uvelike diskriminira od sudjelovanja umjetničkih organizacija u natjecanju za navedena sredstva iz NPOO-a. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
8 Projekt jednako razvoj d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da izbaci ili izmjeni dio uvjeta prihvatljivosti koji glasi "a osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti". Smatramo da ne postoji unificirani način dokazivanja ispunjavanja spomenutog uvjeta za sve vrste prihvatljivih prijavitelja. Također, predlažemo da se iz Kriterija za isključenje izbaci uvjet "osnovne djelatnosti", jer zbog neusklađenosti registara sa ostalom regulativom, dokazivanje osnovne djelatnosti nije uvijek moguće iz same registracije, a svaki drugi način dokazivanja je podložan subjektivnoj interpretaciji. Umjesto toga predlažemo da naglasak bude na području ulaganja u sklopu prijave na ovaj poziv. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
9 HOK 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja I) U poglavlju 2. točci 2.1. kojom se propisuje prihvatljivost prijavitelja, predlažemo u GRUPI B uvrstiti specifično tradicijske i umjetničke obrte kao prihvatljive prijavitelje. Naime, prihvatljivi prijavitelji grupe A su trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti i ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti, a u grupi B su to fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost i umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Ovim putem se ljubazno moli prepoznati tradicijske i umjetničke obrte kao prihvatljive prijavitelje u grupi B, budući da navedeni obrti predstavljaju zasebnu kategoriju u očuvanju, njegovanju i o prepoznatljivosti obilježja tradicijske odnosno umjetničke kulture. Znak tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta dodjeljuje se temeljem Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima, a koji je donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (»Narodne novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst i 68/07). Navedeni pravilnik pri tom definira ovu zasebnu kategoriju na sljedeći način: - Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili nacionalni identitet. - Umjetnički obrti su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta –umjetnika. Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte svrstavaju se i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a koji se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi kulturne baštine Hrvatske također se u smislu navedenog Pravilnika smatraju tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima. Svrha dodjeljivanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog proizvoda/usluge je poticanje države, županijskih i lokalnih samouprava, te posebno turističkih zajednica, ali i svih ostalih, da pomognu očuvanju, njegovanju i prepoznatljivosti obilježja tradicijske odnosno umjetničke kulture, te da u tom smislu nositeljima znaka omoguće razne pogodnosti. Upravo zbog navedenih specifičnosti obrta koji nose znak umjetničkog, odnosno tradicijskog obrta ljubazno molimo da se u uvjetima prihvatljivosti u sklopu navedenog poziva izjednači s fizičkim osobama i umjetničkim organizacijama, a kako bi se pridonijelo prepoznavanju umjetničkih i tradicijskih obrta u kontekstu kulturnih i kreativnih industrija te u svrhu doprinosa očuvanju i razvoju te promociji umjetničkih obrta koji njeguju dugu tradiciju u hrvatskoj povijesti. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
10 Apsolon d.o.o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Vezano za točku 2.1. Prihvatljivost prijavitelja, predlažemo da se u kategoriji “Prihvatljivi prijavitelj - grupa A”, uz trgovačka društva i obrte kojima nije osnivač tijelo javne vlasti te ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti, uvrste i umjetničke organizacije. Nejasno je zbog kojeg kriterija su umjetničke organizacije prihvatljive isključivo u grupi B, s obzirom da umjetničke organizacije također trebaju potporu za realizaciju svojih projekata koji imaju dalekosežne benefite za rast i razvoj društva na određenom području. Umjetničke organizacije se također razvijaju u infrastrukturnom smislu te odgovaraju svim kriterijima kulturnih i kreativnih industrija te bi morale biti uključene u grupu A. Umjetničke organizacije su neprofitne pravne osobe i mogu obavljati samo umjetničku djelatnost za koju su registrirane upisom u Registar umjetničkih organizacija. Područja umjetničkog stvaralaštva su: književno, književno-prijevodno, kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, uključujući umjetničko izvođenje autorskih djela u tim područjima, likovno i primijenjeno likovno (slikarsko, kiparsko, arhitektonsko), umjetničko oblikovanje, umjetnička fotografija, multimedijalno stvaralaštvo i sl. Infrastruktura za takve organizacije je od iznimne važnosti za obavljanje djelatnost prema području umjetničkog stvaralaštva. Sukladno svemu navedenom te nedostatku natječaja za umjetničke organizacije i njihove infrastrukturne projekte, smatramo da su u ovom slučaju iste dovedene u nepovoljniji položaj, ukoliko ih se ne uvrsti pod grupu A kao prihvatljive prijavitelje. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
11 HGK 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Vezano za točku 2.1. Prihvatljivost prijavitelja u dijelu koji glasi: "Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja: arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti, a osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.", članovi Zajednice kulturnih i kreativnih industrija pri HGK (dalje: članovi ZKKI HGK) predlažu brisanje pojma "osnovna djelatnost" te da se umjesto toga navodi "djelatnosti u koje se ulaže". Naime, članovi ZKKI HGK navode da se kasnije u tekstu ovog dokumenta često spominje osnovna djelatnost, koja bi po logici stvari trebala biti ona prema NKD-u, a u stvarnosti tvrtke možda imaju veći prihod od neke druge djelatnosti te bi iz tog razloga trebalo izmjeniti formulaciju kako članovi ZKKI HGK predlažu. Također, vezano za isti dio točke, članovi ZKKI HGK predlažu da se iza riječi "vrijednosti" dodaju sljedeće riječi: "odnosno vrijednosti u kreativnoj industriji". U dijelu ove točke koja se odnosi na Prihvatljive prijavitelje grupe A, članovi ZKKI HGK, predlažu da se u dijelu koji glasi: "Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti ", iza riječi "kulturi", dodaju riječi "i kreativnoj industriji". Predmetno članovi ZKKI HGK predlažu jer se ovaj Nacrt odnosi i na kreativnu industriju. Članovi ZKKI HGK za Tablicu: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje za dio tablice koja glasi: "Osnovna djelatnost prijavitelja je u prihvatljivom području te više od 50% prihoda ostvareno je od kulturno-umjetničkih i kreativnih proizvoda i usluga ", navode da granica prihoda od 50% iz prihvatljive djelatnosti nije uvijek održiva, budući da sam projekt odnosno projektiranje je u većini slučajeva niži iznos od same provede projekta (kupnje materijala i opreme koja je predviđena u projektu). Isto tako, snimanje emisija može biti financirano većim djelom od partnera pa se u tom slučaju ne dokazuje prihod od stvaranja audiovizualnog sadržaja, nego od nekog oblika promocije u emisiji. Također, vezano za dio tablice koja se odnosi na Izjavu prijavitelja o osnovnoj djelatnosti, članovi ZKKI HGK, navode da je osnovna djelatnost ona koja je kao takva navedena prema NKD-u. Ako se daje Izjava, onda bi se Izjava trebala odnositi na djelatnost u koje se ulaže, a ne na osnovu te iz tog razloga predlaže se da se taj dio ispravnije definira u smislu kako su naveli članovi ZKKI HGK. Osim toga za dio ove Tablice koji glasi: "Poslovni prihodi u jednoj od tri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose više od 30% od ukupne vrijednosti projekta", članovi ZKKI HGK predlažu brisanje ovog dijela. Članovi ZKKI HGK, smatraju da ovakva stipulacija isključuje mikro i male prijavitelje, tj. stavlja ih se u nepovoljan položaj u odnosu na velike prijavitelje. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
12 TELE 5 d. o. o. 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Kako je naznačeno u nacrtu UzP, osnovna djelatnost prijavitelja mora biti „…razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i / ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti….“ Molim za pojašnjenje, budući nije jasno mora li se osnovna djelatnost prijavitelja navedena u UzP podudarati sa onom specificiranom u Sudskom registru Prijavitelja ili je riječ o širem shvaćanju djelatnosti kojim se Prijavitelj bavi ( npr. potencijalni Prijavitelj zadovoljava sve gore navedene kriterije, budući razvija, stvara, proizvodi, distribura i / ili plasira proizvode i usluge visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti, iako djelatnosti nisu tako specificirane u Sudskom registru, nego su vrlo slične ) Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
13 Goran Walter 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, molim da razmotrite dopunu prihvatljivih prijavitelja (Grupa B) na organizacije civilnog društva koje nisu upisane u Registar umjetničkih organizacija, ali im je osnovna djelatnost kultura i kreativna industrija te ostvaruju prihode i vode poslovne knjige prema dvojnom računovodstvu. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
14 Ivana Bujas Rupić 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani. po kojem kriteriju trgovačka društva i obrti nisu prihvatljivi prijavitelji u grupi B? Hvala Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
15 Sanja Kanoti 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo razmotrite dopunu prihvatljivih prijavitelja za GRUPU A na način da se prijava omogući i umjetničkim organizacijama s obzirom da postoje ozbiljne inicijative gradnje kulturnog centra na sjeveru Hrvatske i gotova projektno-tehnička dokumentacija sa građevinskom dozvolom. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
16 Aranea-Ana Vede 2.Pravila poziva, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Lijepo molim razmotriti izmjenu kategorije prihvatljivih prijavitelja grupe A: molim omogućiti svim ustanovama u kuturi, dakle i onima osnovanim od tijela javne vlasti, da se prijave na poziv. Pandemija COVID-a značajno je utjecala na poslovanje svih, pa tako i tih dionika kulturnog sektora, značajno smanjila njihov investicijski potencijal a pogotovo sposobnost za digitalnu tranziciju jer su se borili za opstanak svakog radnog mjesta. Stoga molim da im se omogući prijava na poziv za bespovratna sredstva i mogućnost poboljšanja poslovnih procesa, kvalitete i dostupnosti sadržaja. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
17 Apsolon d.o.o. 2.Pravila poziva, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje Također, vezano uz tablicu "Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje", predlažemo da se u rubrici “Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje”, kriterij “Poslovni prihodi u jednoj od tri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose više od 30% od ukupne vrijednosti projekta” revidira, odnosno da se za umjetničke organizacije te da se isti smanji sa 30% na 10%. Razlog tome je što određene umjetničke organizacije ne zadovoljavaju taj kriterij ako se gleda n-1 te ih ovaj kriterij uvelike diskriminira od sudjelovanja u natjecanju za navedena sredstva iz NPOO-a. Kao što smo ranije napomenuli, umjetničke organizacije razvijaju se i u infrastrukturnom smislu te bi im navedena sredstva uvelike olakšala provedbu projekata nužnih za obavljanje djelatnosti umjetničkog stvaralaštva. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
18 HOK 2.Pravila poziva, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje Uvjet potvrde FINA-e o predanom financijskom izvješću potrebno je precizirati da se to odnosi samo na obveznike predaje financijskih izvješća FINA-i, odnosno napomenu o tome da se ovaj uvjet primjenjuje samo na one prijavitelje za koje je to primjenjivo. Zbog različitog načina poslovanja, samo dio obrta ima obvezu predaje financijskih izvješća FINA-i te je stoga potrebno dodati napomenu koju predlažemo, kako bi se izbjegle nedoumice i eliminacija obrtnika prijavitelja po osnovu ovog propisanog uvjeta za one obrte na koje se obveza predaje financijskih izvješća FINA-i ne odnosi. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
19 HOK 2.Pravila poziva, Tablica: Pregled uvjeta prihvatljivosti i izvora provjere uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje Kod uvjeta najmanje jednog zaposlenog, molimo za obrtnika kao minimalno 1 zaposleni računati samog obrtnika. Potrebno je voditi računa o specifičnosti poslovanja u obrtu. Sukladno Zakonu o obrtu, radom u obrtu obrtnik ostvaruje sva prava iz radnog odnosa ako ih ne ostvaruje prema posebnim propisima. Stoga je obrtnik obavezno osiguran kroz mirovinsko i zdravstveno osiguranje i sam radi u svom obrtu, nerijetko i bez drugih zaposlenih osoba, što se redovito prihvaća i kroz zakone i kroz natječaje. Radi jasnoće, potrebno je to posebno pojasniti kako ne bi došlo do problema prilikom utvrđivanja uvjeta prihvatljivosti. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
20 TELE 5 d. o. o. 2.Pravila poziva, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta A / Budući da dio prijavitelja neće imati interne stručne kapacitete za samostalno imenovanje Projektnog tima, predlažemo da se UzP-om predvidi angažman vanjskog suradnika kao mogućnost Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
21 HGK 2.Pravila poziva, 2.6.          Prihvatljivost projekta U ovoj točki 2.6. Prihvatljivost projekta, za dio koji glasi: "Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti/potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina; dokazuje se pravomoćnom građevinskom dozvolom s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili drugim odgovarajućim istovrijednim aktom.", članovi ZKKI HGK, predlažu brisanje navedenog uvjeta, odnosno da se dopusti da se građevinska dozvola ishodi u tijeku projekta do krajnjeg roka do kada se projekt mora završiti (nije vidljivo da je definirano pozivom). Predmetno se predlaže jer prijavitelj ionako daje instrumente osiguranja u slučaju nerealizacije projekta. Kasnije je prihvatljiv trošak "usluge izrade projektno-tehničke", a realno bi se ovim uvjetom, kako je u Nacrtu stipulirano, znatno ograničio broj onih koji žele investirati u ovom trenutku. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
22 TELE 5 d. o. o. 2.Pravila poziva, 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi Budući su u skladu s predmetom Poziva, prihvatljive aktivnosti namjenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu ( npr. nabava opreme ), unapređenje procesa i organizacije poslovanja ( npr. razvoj software-a ) te usavršavanje djelatnika, molim za potvdu da je prihvatljiv projektni prijedlog i onaj koji obuhvaća / sadržava objedinjene sve tri komponente prihvatljivih aktivnosti ( npr. nabava opreme, razvoj software-a i edukacija u jednom projektnom prijedlogu ). odnosno da ne mora isključivo doći do razdvajanja i odabira samo jedne od komponenti. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
23 TELE 5 d. o. o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Grupa A, Prihvatljive aktivnosti i troškovi,u dijelu koji se odnosi na aktivnost SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA pod stavkom TROŠKOVI NASTALI ZA NAJAM, UREĐIVANJE I VOĐENJE ŠTANDA, molimo za pojašnjenje jesu li prihvatljivi troškovi sudjelovanja na specijaliziranim KKI sajmovima / izložbama izvan granica EU ili to neće biti prihvatljivi trošak ? Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
24 TELE 5 d. o. o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Grupa A, Prihvatljive aktivnosti i troškovi,u dijelu koji se odnosi na aktivnost SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA pod stavkom TROŠKOVI NASTALI ZA NAJAM, UREĐIVANJE I VOĐENJE ŠTANDA, molimo za pojašnjenje jesu li prihvatljivi troškovi isključivo troškovi sudjelovanja na sajmu u formi IZLAGAČA ( zakup štanda ) ili su prihvatljivi troškovi i samog SUDJELOVANJA na sajmu, bez zakupa štanda, u formi posjetitelja ? Obzirom na izuzetno visoke troškove iznajmljivaanja štanda tijekom trajanja sajma ( govorimo o vrhunskim svjetskim sajmovima iz područja kulturnih i kreativnih industrija ), predlažemo da u konačnoj verziji UzP-a predvidite i mogućnost sudjelovanja Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
25 TELE 5 d. o. o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Grupa A, Prihvatljive aktivnosti i troškovi,u dijelu koji se odnosi na aktivnost SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA pod stavkom TROŠKOVI NASTALI ZA NAJAM, UREĐIVANJE I VOĐENJE ŠTANDA…nisu predviđeni putni troškovi, troškovi smještaja te dnevnice sudionika / predstavnika Prijavitelja na odabranom sajmu ili izložbi povezanoj s projektom, što samu aktivnost čini nekompletnom, izostanak kojih stvara dodatne troškove Prijavitelju. Predlažemo da navedeni troškovi budu predviđeni u konačnom prijedlogu UzP Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
26 TELE 5 d. o. o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Grupa A, Prihvatljive aktivnosti i troškovi u dijelu koji se odnosi na aktivnost ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU pod stavkom prihvatljivih troškova USAVRŠAVANJE DJELATNIKA su navedeni troškovi vezani uz samo usavršavanje, koji uključuju troškove povezane s predavačima poput smještaja, putnih troškova,,troškova materijala, potrošne robe… ukoliko Prijavitelj ima namjeru provesti usavršavanje djelatnika na koje bi doveli eminentne predavače iz Europe i svijeta iz područja KKI, takvo bi usavršavanje bilo višednevno ( recimo 7 dana ), minimalno 6 sati dnevno. Predlažemo stoga da se pod ovom stavkom kao prihvatljivi trošak predvidi trošak HONORARA za predavače te trošak OSVJEŽAVAJUĆIH PAUZA ( hrane i pića - coffe break / light lunch / catering ) za predavače i polaznike za sve dane tijekom trajanja usavršavanja te završne ceremonije zatvaranja usavršavanja i dodjele diploma. Pojašnjenje : Trošak honorara predavačima je nužan za privlačenje kvalitetnih europskih i svjetskih predavača iz područja kulturnih i kreativnih industrija. Praksa je da je trošak hrane i pića /osvježenja sudionika( coffe break / light lunch / catering ) sastavni dio programa svih edukacija, budući je poznato da je nemoguće održati višesatnu kvalitetu predavanja te zadržati razinu koncentracije sudionika bez osvježavajućih pauza, odnosno planiranja ovih aktivnosti. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
27 TELE 5 d. o. o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Grupa A, Prihvatljive aktivnosti i troškovi,u dijelu koji se odnosi na aktivnost SAVJETODAVNU USLUGE POVEZANE S PROJEKTOM, pod stavkom OSTALE USLUGE POVEZANE S PROJEKTOM ULAGANJA molimo detaljnije pojašnjenje / analitiku stavke Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
28 TELE 5 d. o. o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Grupa A, Prihvatljive aktivnosti i troškovi,u dijelu koji se odnosi na aktivnost ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU pod stavkom NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE U OBLIKU PATENATA, AUTORSKIH PRAVA, ZNANJA I DRUGIH VRSTA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA predlažemo da se doda stavka LICENCI Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
29 TELE 5 d. o. o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Grupa A, Prihvatljive aktivnosti i troškovi,u dijelu koji se odnosi na aktivnost ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU, pod stavkom prihvatljivih troškova TROŠKOVI INFORMATIČKO – KOMUNIKACIJSKIH I AUDIO / VIDEO RJEŠENJA ( softver ) molimo za pojašnjenje. Naime, ukoliko Prijavitelj ima kapacitete za samostalno, „ „tailor made“ razvijanje poslovnog software ili digitalne aplikacije, budući unutar tvrtke ima zaposlene vrhunske programere, predlažemo da se, uz opciju fizičke nabave / kupnje komunikacijskih i audio / video rješenja ( softvera ) od trećih subjekata. pod ovom stavkom kao prihvatljivi troškovi predvide troškovi SAMOSTALNOG RAZVOJA software-a / digitalne aplikacije, koje bi bile prilagođene potrebama projekta Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
30 TELE 5 d. o. o. 2.7.Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi, GRUPA A - Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta Grupa A, Prihvatljive aktivnosti i troškovi,u dijelu koji se odnosi na aktivnost ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU, pod stavkom prihvatljivih troškova NABAVA NOVIH STROJEVA, OPREME, ALATA…navedeni su troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač. Predlažemo da se kao prihvatljiv trošak predvidi EDUKACIJA osoblja prijavitelja na novonabavljenoj opremi koja bi se provela od strane proizvođača ili specijaliziranog dobavljača. Pojašnjenje : Nova digitalna oprema je tehnološki zahtjevna te iziskuje edukaciju, obuku / usavršavanje djelatnika prijavitelja koji će opremu i koristiti. Bez edukativnog momenta kao prihvatljivog troška, proces nabave novih strojeva i opreme te njihovo stavljanje u funkciju nije kompletno te će biti nepotpuno, što će krajnjim korisnicima stvoriti operativne probleme te uvelike otežati rukovanje nabavljenom opremom. Kako bi se novo nabavljena oprema ispravno koristila, ista mora biti u skladu sa uputama / preporukama te edukacijama od strane proizvođača ili specijaliziranog dobavljača. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
31 HGK NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, 3.Podnošenje projektnog prijedloga Članovi Zajednice kulturnih i kreativnih industrija HGK općenito su dali komentar na ovaj Nacrt uputa za prijavitelje koji se odnosi na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija ( referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I1 ), kao i na točku 3. Podnošenje projektnog prijedloga na način da ističu sljedeće: „Dodjela sredstava provodi se po modelu poziva kao otvorenog postupka u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2024. godine u 11:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni poziv. Takav modalitet se kolokvijalno naziva "najbrži prst", te smatramo kako je isti zaista neprimjeren za ovakav natječaj koji se odnosi na kulturne i kreativne industrije gdje se ne bi trebalo fokusirati na zadovoljavanje formalnih kriterija i najbržu prijavu nego doista na prihvaćanje programa koji bi se trebali evaluirati i najbolji programi odobriti za potpore. Smatrmo da bi se trebao koristiti modalitet privremenog poziva u sklopu kojeg se sve prijave evaluiraju i na temelju postavljenih uvjeta projekti budu rangirani i dodjeljuju se slijedom. Smatramo da sreća ne bi trebala biti najvažniji faktor koji može odlučivati o tome hoće li se projekt financirati bespovratnim sredstvima ili ne. Takav modalitet miče fokus sa kvalitete projektnih prijava, te je sustav bodovanja sporedan. Prijavitelji se moraju nadati da će njihova internetska veza biti stabilna, "klikati" u točan trenutak, nadajući se da neće biti problema u sustavu, tehničkih problema ili čak negativnih vanjskih utjecaja poput pokušaja korištenja "botova" ili hakiranja sustava. Ovakav natječaj gdje se prijavljuju brojne prijave različite kvalitete nikako nije dobar da se provodi kao "najbrži prst". Za očekivati je da će biti izuzetno velike razlike u kvaliteti projektnih prijava, obuhvatu projekata, potencijalu koji može realizirati na tržištu i efektima na kulturu i gospodarstvo. Stoga nije dobro žrtvovati kvalitetu projekata radi brzine provedbe natječaja jer se neće ostvariti željeni učinak. Ukoliko je problem očekivane velike količine projektnih prijava, tada je bolje pojačati odnosno bolje definirati kriterije za prijavu kako bi se osiguralo da se izbjegne velik broj neadekvatnih prijavitelja te time smanjiti vrijeme potrebno za evaluaciju natječaja. Također, predlažemo dostavu dokaza o solventnosti tvrtke koja se prijavljuje. Mnogi će se prijaviti, neće imati novca, a možda dobiju na natječaju i onda neće moći ostvariti projekt, a smanjit će mogućnost dodjele novca iz ovog Poziva drugima, koji uz dobivenu potporu imaju mogućnost ostvariti prijavljeni projekt." Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
32 Klaster hrvatskih proizvođača videoigara 3.Podnošenje projektnog prijedloga, 3.1.Projektni prijedlog Iako razumijemo da je trajni poziv brži model za obradu i na taj način korisnicima lakši za operativno provođenje projekta, ipak smatramo da bi za veće projekte (primjerice, za kategoriju A) prijavitelji već morali imati dovoljnu financijsku stabilnost da im niti privremeni poziv ne bi trebao biti problem za prijavu i provedbu. Ako se radi o tome da se želi omogućiti veći vremenski period prijaviteljima radi ishođenja dozvola, smatramo da bi period od najave i objave do zatvaranja privremenog poziva trebao biti dovoljan da ozbiljni prijavitelji prikupe svu potrebnu dokumentaciju. U svakom slučaju, smatramo da bi privremeni poziv možda bio elegantnije rješenje, kako bismo izbjegli probleme koji se tehnički znaju događati s trajnim pozivima, poput fenomena "najbržeg prsta" o kojima su mediji već mnogo puta pisali, zatvaranja prijava u roku od sat vremena od objave poziva, radi iskorištenja sredstava, i slično. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
33 Ira Payer 3.Podnošenje projektnog prijedloga, 3.1.Projektni prijedlog Smatramo da je neophodna promjena modaliteta iz otvorenog postupka u modalitetu trajnog poziva do iskorištenja raspoloživih sredstava, što se kolokvijalno naziva "metoda najbržeg prsta" u modalitet privremenog poziva u sklopu kojeg se sve sve pristigle prijave evaluiraju i rangiraju prema kvaliteti. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765
34 Ivana Bujas Rupić 3.Podnošenje projektnog prijedloga, 3.1.Projektni prijedlog "Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2024. godine u 11:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv." - METODA NAJBRŽEG PRSTA Predlažemo navedeno izmijeniti u modalitet privremenog poziva. Primljeno na znanje Tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ izmijenjen je slijedom komentara i komunikacije s Europskom komisijom, kako je predviđeno pokazateljima Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Novi tekst Nacrta Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ objavljen je na e-savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765