Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – tip operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova NATJEČAJ Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sukladno čl. 22. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Zakon; Narodne novine, br. 82/08, 69/17) prati provođenje Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Sukladno članku 23. st. 1. Zakona, Pravobraniteljica je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke. Sukladno nadležnostima, Pravobraniteljica je razmotrila Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – tip operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (dalje: Nacrt) kojega je u javno savjetovanje uputilo Ministarstvo poljoprivrede 5. srpnja 2022. godine. Položaju žena u ruralnim područjima Pravobraniteljica pridaje značajniju pažnju imajući u vidu kako se radi o posebno osjetljivoj društvenoj skupini izloženoj riziku višestruke diskriminacije, a na što ukazuju i brojni međunarodni dokumenti. U tom smislu Pravobraniteljica kontinuirano prati i donošenje javnih politika u području ruralnog razvoja te u okviru svojih godišnjih izvješća o radu analizira položaj ruralnih žena. Uvidom u predmetni Nacrt, Pravobraniteljica je utvrdila da je u poglavlju 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika navedeno da, između ostalog, u upravnom (izvršnom) tijelu korisnika moraju sudjelovati žene s najmanje 30% zastupljenosti. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržava ovakav vid poticanja sudjelovanja žena u ruralnom razvoju i procesima donošenja odluka na lokalnoj razini te isti smatra primjerom dobre prakse. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova smatra da su lokalne akcijske grupe izrazito važan dionik lokalnog ruralnog razvoja te s obzirom na to da kreiraju lokalne razvojne strategije putem kojih raspoređuju sredstva za razvoj ruralnog područja, od izrazite je važnosti sudjelovanje žena u njihovom radu. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova potiče Ministarstvo poljoprivrede da ovakav model poticanja većeg sudjelovanja žena u politikama ruralnog razvoja adekvatno primjenjuje i prilikom donošenja drugih propisa i javnih politika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.