Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene Zakona o označavanju hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Katalenić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Potpuno nepotreban Zakon jer se u okviru Uredbe 1169/2011 jasno ističe obaveza da se proizvodi GMO i proizvodi koji potječu od GMO MORAJU deklarirati. U ovom slučaju želi se DOBROVOLJNIM označavanjem istaknuti da proizvod nema ili ne potječe od GMO. Takav način postići će suprotan učinak jer će većina proizvoda imati oznaku da ne potječu ili ne koriste GMO , što je apsurd ako je ISTICANJE korištenja GMO obaveza. Ovdje je jasno da se Zakon i podzakonski akti rade na interes industrije i proizvođača hrane bez GMO , a ne POTROŠAČA pa smatram taj zakon apsurdnim i suprotnim i Zakonu o zaštiti potrošača i Uredbi o informiranju potrošača. Glupo izgleda kada se na proizvodima proizvođača i sirovina i hrane, recimo očišćenih piceka nalazi oznaka "bez GMO" koja više izaziva podzrijenje potrošača i smjeh znalaca. Da bi prosječan potrošač uopće razumio tu oznaku morao bi proučiti Zakon i podzakonske akte i opet bi odlučio prema cijeni koja bi kod proizvoda sa ovom oznakom bila veća- Zato se ovaj Zakon i radi, za proizvođače i povišenju cijena. Bolje bi bilo da se poradi na edukaciji i jasnijoj primjeni POSTOJEĆE UREDBE o informiranju potrošača , nego na produciranju Zakona i popratnih akata koje prosječnom potrošaču neće dati pravu informaciju nego ga samo dovesti u zabludu. Cijena proizvoda, izbor sirovina je stvar proizvođača a ne potrošača, i to ne smije biti argument za donošenje Zakona, posebno ako se zna da su i proizvodi GMO i konvencionalni proizvodi ISTI po prehrambenom sastavu. Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo više poraditi na educiranju potrošača a DI na sklanjanju hrane sa tržišta koja nije deklarirana u skladu s Uredbom. Sve je više takvih proizvoda na tržištu, posebno od starih zemalja EU, a ovaj Zakon će stvoriti samo dodatnu konfuziju. Dakle kako ovaj Zakon nije napravljen za informiranje potrošača nego za dizanje cijene hrane za nikakvu dobrobiti potrošača i smatram da ga se ne bi trebalo niti donositi. Primljeno na znanje Iako europsko zakonodavstvo ne regulira označavanje hrane koja ne sadrži GMO-e i koja je proizvedena bez upotrebe GMO-a, odnosno nema harmoniziranog propisa, ovo je područje regulirano na nacionalnoj razini u pojedinim državama članicama. Trenutno subjekti u poslovanju s hranom u Republici Hrvatskoj informacije da hrana ne sadrži GMO-e i da je proizvedena bez upotrebe GMO-a mogu pružati na dobrovoljnoj osnovi i na različite načine budući nisu propisani jedinstveni zahtjevi za takvo informiranje potrošača, međutim predmetna informacija mora biti navedena u skladu sa praksom poštenog informiranja potrošača o hrani sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Različiti načini pružanja ovih informacija mogu biti zbunjujući za potrošače. Budući je jedan od ciljeva Uredbe (EU) br. 1169/2011 pružiti krajnjim potrošačima jasnu informaciju pri odabiru hrane, u tom je pogledu važno osigurati da su krajnji potrošači u mogućnosti lako razumjeti navedene informacije na etiketi što bi se osiguralo predmetnim zakonodavnim okvirom, a isti bi bio i doprinos Deklaraciji o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a (Narodne novine, broj 40/22) i Deklaraciji Dunav soja, koja je 2013. godine potpisana u Berlinu i čime je dana politička potpora projektu "Kvalitetna soja bez GMO-a iz Dunavske regije“ koji u prvom redu ima za cilj povećati proizvodnju soje bez GMO-a u Europi. U svjetlu navedenoga Ministarstvo poljoprivrede je započelo s aktivnostima izrade zakonodavnog prijedloga te je upravo i ovaj korak Prethodne procjene učinaka propisa dio hodograma zakonodavnih aktivnosti koji će uz ostale propisane aktivnosti uključujući rad Povjerenstva, savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i brojne druge doprinositi i usmjeravati predstojeće aktivnosti.