Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske ZDRAVSTVENI PREGLED KANDIDATA I SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 2. Stavak 3 da se stavi svake 2 godine obavi pregled: antropometrijski podaci: visina, težina, tjelesna građa,mjerenje tlaka krvi, pulsa i tjelesne temperature,fizikalni pregled kože i vidljivih sluznica glave i vrata, prsnog koša i pluća, srčanog žilnog sustava, trbuha i trbušnih organa, mokraćnog sustava, lokomotornog sustava i kralježnice,ispitivanje vidnih sposobnosti,ispitivanje osjetila sluha,laboratorijske pretrage: sedimentacija, kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kompletna pretraga urina, te testovi na droge i metabolite.A svake 4 godine kompletan sistematski. Jer bi ovakvim sistematskim pregledom uveliko omogućilo prevenciju možebitnih bolesti,što bi Sistematskom pregledu i trebala biti svrha. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Predmet ovog Pravilnika je utvrđenje posebne zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te periodično samih službenika pravosudne policije, u koju se svrhu obavljanje redovnih zdravstvenih pregleda svake tri godine i u navedenom opsegu smatra opravdanim, uzimajući u obzir posebnosti poslova pravosudne policije. Redovni zdravstveni pregledi iz navedenog razloga nisu preventivne naravi i ne treba ih poistovjećivati sa sistematskim pregledima službenika koji se provode na temelju odredaba važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
2 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske ZDRAVSTVENI PREGLED KANDIDATA I SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 2. U stavak 4 ili 5 dodati o upućivanju službenika na izvanredan pregled zbog objektivnih okolnosti da se jedan primjerak zahtjeva uručiti i djelatniku koga se upućuje. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i unesena u odredbu čl. 2. st. 6. Pravilnika.
3 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske ZDRAVSTVENI PREGLED KANDIDATA I SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE, Članak 4. Stavak 3 pasus 6 kod laboratorijskih pretraga,bilo bi poželjno napraviti i pretrage na Hepatitis jer su službenici pravosudne policije u radu sa strankama svakodnevno izloženi mogućoj zarazi,kao i kontrola masnoće i šećera u krvi radi prevencije. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. U skladu s očitovanjem na prethodnu primjedbu ističe se da svrha redovnog zdravstvenog pregleda nije prevencija bolesti kojima su službenici pravosudne policije eventualno izloženi u obavljanju svojih poslova, a iz kojeg se razloga ne prihvaća prijedlog da ovaj pregled obuhvati i pretrage za dijagnosticiranje hepatitisa. Krvne pretrage navedene u čl. 4. Pravilnika obuhvaćaju utvrđivanje glukoze i kolesterola u krvi.
4 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske ZDRAVSTVENA KOMISIJA ZA UTVRĐENJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, Članak 5. Stavak 1 šta je sa kartonima službenika pravosudne policije kad se mijenja zdravstvena ustanova za lječničke preglede Npr.do sad se lječnički provodio u Šrengrdaskoj sad u Mediradu,šta je sa kartonima službenika iz Šrengradske oće li se objediniti ili će se iznova otvarati karton,i kako će se pratiti dali ima određenih odstupanja od pregleda do pregleda ako karton nije dostupan. Stavak 3 na koji način,odnosno kje kriterije trebaju zadovoljiti dva službenika ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa,iz razloga da se komisija bude nepristrana. Djelomično prihvaćen U odnosu na dostupnost rezultata pregleda i evidenciju o obavljenim pregledima primjedbe su prihvaćene te su na odgovarajući način izmijenjene odredbe čl. 8. i 9. Pravilnika. Broj članova zdravstvene komisije iz reda ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela smanjen je u odredbi čl. 5. st. 3. Pravilnika s dva na jedan.
5 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske UTVRĐENJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, Članak 6. U članku 6 nije jasno možda dali kandidat koji ne zadovolji po procjeni ove komisije,može zatražiti pregled i mišljenje drugih specijalista u drugim domovima zdravlja ili klinikama i dali ima bilo kakvo pravo žalbe na mišljenje liječničke komisije? Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Odredbom čl. 116. st. 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13, 33/15 i 82/15) već je propisano da posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje isključivo zdravstvena komisija koju osniva ministar pravosuđa te se Pravilnikom ne može mijenjati ovako zakonom utvrđena nadležnost.
6 Sindikat Pravosudne Policije Hrvatske PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE TE O IZBORU ČLANOVA  I NAČINU RADA ZDRAVSTVENE KOMISIJE, PRILOG 3. Dali nakon obavljenog lječničkog pregleda službenik pravosudne policije može dobiti uvid svoj karton,i dali je moguće da se službeniku dostavi nalaz sa laboratorijske pretrage: sedimentacija, kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kompletna pretraga urina, te testovi na droge i metabolite,da bi istu moga pokazati svom lječniku opće prakse radi upućivanja na eventualne dodatne pretrage. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i unesena u čl. 8. st. 2. Pravilnika.