Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA Na tekst „Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina“ Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije nema primjedbi i prijedloga no koristimo priliku da ukažemo na potrebu promjena teksta samog „Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina“ (NN 148/08, 75/09, 51/13) i to kako slijedi. U članku 10. stavak 2. briše se tekst „, te se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad podacima“. U Prilogu 7. rečenica „Upoznati smo s činjenicom da smo preuzimanjem stekli pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu/posao, te nam ni na koji način nije preneseno pravo vlasništva nad podacima.“ mijenja se i glasi: „Upoznati smo s činjenicom da smo preuzimanjem stekli pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu/posao, te se isti ne smiju koristiti u druge svrhe niti ustupiti bez odobrenja Državne geodetske uprave.“ U prilogu 7. briše se rečenica „Po okončanju posla nećemo zadržati niti jednu kopiju, odnosno sa svojih računala izbrisat ćemo sve podatke dobivene od Državne geodetske uprave.“. Obrazloženje uz navedene prijedloge promjena: Drugi dio rečenice iz Izjave u Prilogu 7. „… te nam ni na koji način nije preneseno pravo vlasništva nad podacima.“ je pravno neosnovan, jer se u odnosu na podatke pravo vlasništva niti ne može prenositi. Podaci se naime čine dostupnim ili pak ne, i jednom kad se podaci učine dostupnim stranci, ona tim podacima smije raspolagati u skladu sa zakonom, a u slučaju podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina isključivo u svrhu za koju su joj podaci učinjeni dostupnim. Preuzimanjem medija na kojem su joj podaci učinjeni dostupnim, bilo da govorimo o tiskanom izvodu, prijepisu i sl. ili pak o digitalnom mediju, stranka je postala vlasnik tog medija. Mišljenja smo stoga da je drugi dio rečenice članka 10. Pravilnika (koji je preuzet u tekst Izjave u Prilogu 7.), a koji glasi: „…te se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad podacima.“ pravno suvišan. Drugim riječima, ta odredba nema uporišta u Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, ali je zapravo suvišna i kao takva nepotrebna jer niti stvara niti proizvodi pravne učinke obzirom na navedeno. Drugu rečenicu iz Izjave u Prilogu 7. „Po okončanju posla nećemo zadržati niti jednu kopiju, odnosno sa svojih računala izbrisat ćemo sve podatke dobivene od Državne geodetske uprave.“ također smatramo u cijelosti suvišnom, jer obzirom je stranka postala vlasnikom medija na koji joj je podatak učinjen dostupnim, DGU niti itko treći ne može od stranke tražiti da taj medij uništi. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje, ali se ne odnosi na ovaj prijedlog izmjena i dopuna pravilnika, te nije prihvaćen.