Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska kontrola zračne plovidbe DIO PRVIOPĆE ODREDBE, Pojmovi i kratice Članak 2. Čl. 2 (1) točka 39) i 2 (2) točka 20) NOTAM - nije više Notice to airmen – koristiti samo definiciju iz PUK 2017/373 Uvesti kraticu AISP - „Pružatelj AIS usluga“, - u cijelom Pravilniku izmijeniti: - „na način uobičajen u zračnom prometu“ u „putem produkata zrakoplovnih informacija“ - „zrakoplovno navigacijsko upozorenje“ u „navigacijsko upozorenje“ Djelomično prihvaćen Prihvaćaju se komentari vezi uz NOTAM te promjenu izraza "na način uobičajen u zračnom prometu“ u „putem produkata zrakoplovnih informacija“ Smatra se da nema potrebe posebno isticati pružatelja usluga zrakoplovnog informiranja (AISP) s obzirom da u RH postoji jedan integrirani pružatelj usluga.
2 Hrvatska kontrola zračne plovidbe  DIO DRUGIOGRANIČENJA I ZABRANE U ZRAČNOM PROSTORU, Ograničenja i zabrane Članak 3. Čl 3.(12) – potrebno je ukinuti ili preformulirati članak na način da se ne spominje riječ „objavljuje“ i „zajedničke usluge informiranja“ kako ne bi došlo do krivog razumijevanja da AMC objavljuje zrakoplovne informacije (jer je to AIS usluga) kao autoritativni izvor zrakoplovnih informacija. Nije prihvaćen Ovim se člankom otvaraju preduvjeti za pružatelje zajedničkih usluga informiranja koji će služiti operatorima sustava bespilotnih zrakoplova, kako je i propisano Provedbenom Uredbom Komisije664/2021 o regulatornom okviru za U-space. Pružanje zajedničke usluge informiranja će se moću provoditi samo uz koordinaciju više dosadašnjih pružatelja usluga (AIS, MET, ASM i drugi).
3 Hrvatska kontrola zračne plovidbe  DIO DRUGIOGRANIČENJA I ZABRANE U ZRAČNOM PROSTORU, Ograničenja i zabrane Članak 3. Čl. 3 (11) – Preformulirati u: Za privremeno rezervirana područja objavljena u AIP-u objavljuje se i NOTAM te AUP/UUP. Nije prihvaćen Obaveza NOTAMA ukinuta je za nekontrolirani zračni prostor. Aktivacija zone koja je upisana u AIP bit će objavljena kroz AUP ili UUP poruke.
4 Hrvatska kontrola zračne plovidbe  DIO DRUGIOGRANIČENJA I ZABRANE U ZRAČNOM PROSTORU, Ograničenja i zabrane Članak 3. čl. 3 (10)– potrebno je obrisati zastarjelu definiciju „na način uobičajen u zračnom prometu“ i umjesto toga napisati: „Ograničenja, zabrane, uvjete i način letenja iz ovog članka objavljuje Pružatelj AIS usluga putem produkata zrakoplovnih informacija, a Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) putem AUP/UUP poruka.“ Nije prihvaćen Smatra se da nema potrebe posebno isticati pružatelja usluga zrakoplovnog informiranja (AISP) s obzirom da u RH postoji jedan integrirani pružatelj usluga.
5 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Zahtjevi u svezi uspostave i/ili načina korištenja određenog dijela zračnog prostora Članak 9. Čl 9. (3) preformulirati u: Standardni obrazac iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje Povjerenstvo i dostavlja ga Pružatelju AIS usluga na objavu putem produkata zrakoplovnih informacija. Djelomično prihvaćen Preformulirano na način da se jasno naznači da Povjerenstvo propisuje obrazac, ali ga objavljuje pružatelj usluga u zračnoj plovodbi putem produkata zrakoplovnih informacija.
6 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Donošenje konačne odluke i objava Članak 13. Čl 13. (2) preformulirati u: Podatke temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo dostavlja Pružatelju AIS usluga na objavu putem produkata zrakoplovnih informacija. Djelomično prihvaćen Preformulirano na način da se jasno naznače dužnosti Povjerenstva i pružatelja usluga u zračnoj plovodbi.
7 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Strukture uspostavljene po ad hoc postupku Članak 14. Čl. 14 (7) preformulirati u: Pružatelj AIS usluga dužan je objaviti utvrđene i dostavljene uvjete i pravila iz stavka 3., kao i obrazac iz stavka 6. ovog članka putem produkata zrakoplovnih informacija. Nije prihvaćen Smatra se da nema potrebe posebno isticati pružatelja usluga zrakoplovnog informiranja (AISP) s obzirom da u RH postoji jedan integrirani pružatelj usluga. Prihvaćeno korištenje formulacije " objava putem produkata zrakoplovnih informacija".
8 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Aktivnosti u zračnom prostoru za koje se provodi uspostava struktura po ad hoc postupku Članak 15. Čl. 15 (7) Izmijeniti u: „….i objavljen putem produkata zrakoplovnih informacija“ Prihvaćen Komentar prihvaćen
9 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Uspostava struktura po ad hoc postupku u posebnim okolnostima Članak 16. Čl. 16(2) i (3) Izmijeniti u: „…. putem produkata zrakoplovnih informacija“ Prihvaćen Komentar prihvaćen
10 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Zrakoplovno navigacijsko upozorenje NOTAM-om Članak 17. Čl. 17(7) Izmijeniti u: „Svaka uporaba struktura zračnog prostora koja se ne smatra fleksibilnom mora se objaviti putem produkata zrakoplovnih informacija, sukladno PUK 373/2017 kako je zadnje izmijenjena i dopunjena. Djelomično prihvaćen Odlučeno je da će se ukloniti poveznice na druge propise kojima su definirani standardi i postupci objave zrakoplovnih informacija.
11 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Zrakoplovno navigacijsko upozorenje NOTAM-om Članak 17. Čl. 17(4), 17(5) izmijeniti u „ objavljuje pružatelj AIS usluga putem produkata zrakoplovnih informacija“ Prihvaćen Smatra se da nema potrebe posebno isticati pružatelja usluga zrakoplovnog informiranja (AISP) s obzirom da u RH postoji jedan integrirani pružatelj usluga. Prihvaćeno korištenje formulacije " objava putem produkata zrakoplovnih informacija".
12 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Zrakoplovno navigacijsko upozorenje NOTAM-om Članak 17. Čl. 17(1) promijeniti u … „objavljuje se navigacijsko upozorenje putem NOTAM-a.“ - „zrakoplovno navigacijsko upozorenje“ u „navigacijsko upozorenje“ Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća jer je predmetni naziv korišten u prethodnim iteracijama Pravilnika te se kao takav još uvijek koristi u zrakoplovnoj zajednici.
13 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava II.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA USPOSTAVU I/ILI NAČIN KORIŠTENJA ODREĐENOG DIJELA ZRAČNOG PROSTORA, Zrakoplovno navigacijsko upozorenje NOTAM-om Članak 17. Čl. 17 – Promijeniti naziv: Objava navigacijskog upozorenja putem NOTAM-a Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća jer je predmetni naziv korišten u prethodnim iteracijama Pravilnika te se kao takav još uvijek koristi u zrakoplovnoj zajednici.
14 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava III.UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM NA PREDTAKTIČKOJ RAZINI (ASM razina 2), Ovlašteni subjekti Članak 21. Čl 21(2) – izmijeniti u: „putem produkata zrakoplovnih informacija“ Prihvaćen Komentar prihvaćen
15 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava III.UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM NA PREDTAKTIČKOJ RAZINI (ASM razina 2), Dužnosti ovlaštenih subjekata Članak 22. Čl. 22(c) i 23(d)– provjeriti odgovarajuću referencu (ne radi se o ICAO Dodatku 15) Prihvaćen Odlučeno je da će se ukloniti poveznice na drugi propis kojim su definirani standardi i postupci objave zrakoplovnih informacija.
16 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava III.UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM NA PREDTAKTIČKOJ RAZINI (ASM razina 2), Dužnosti korisnika zračnog prostora Članak 23. Čl. 22(c) i 23(d)– provjeriti odgovarajuću referencu (ne radi se o ICAO Dodatku 15) Prihvaćen Odlučeno je da će se ukloniti poveznice na drugi propis kojim su definirani standardi i postupci objave zrakoplovnih informacija.
17 Hrvatska kontrola zračne plovidbe Glava VI.OBJAVA INFORMACIJA O UPORABI FLEKSIBILNIH STRUKTURA ZRAČNOG PROSTORA, Plan uporabe zračnog prostora (Airspace Use Plan – AUP) Članak 30. Čl. 30(2) – nije jasna odredba da se AUP dostavlja Međunarodnom NOTAM odjelu jer AUP nije osnova za objavu? Primljeno na znanje Ovdje je propisana obaveza diseminacije informacija međunarodnom NOTAM uredu radi podizanja svjesnosti.