Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE (170224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Jažić ODLUKU Poštovani, smatram da za nastavni predmet "Politika i gospodarstvo" trebaju biti uvršteni i "specijalisti javne uprave" kao nastavni kadar budući da je studij interdiciplinaran te obuhvaća temeljna znanja iz područja prava, sociologije, politologije i ekonomije. Srdačan pozdrav, Ivan Jažić Primljeno na znanje Ovim izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma, izmijenjeni su i dopunjeni kadrovski uvjeti koji se odnose na strukovne predmete te ćemo Vaš prijedlog uzeti u razmatranje prilikom izmjena i dopuna kadrovskih uvjeta općeobrazovnih predmeta.
2 Ivan Krka ODLUKU Poštovani predlagatelji zamolio bih Vas da uzmete u obzir prilikom donošenja izmjena kadrovskih uvjeta i Odluku o dopuni kadrovskih uvjeta u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge od 10. svibnja 2019. izdana od MZO prema stručnom mišljenju ASOO-a. Srdačan pozdrav, Ivan Krka Prihvaćen Kadrovski uvjeti biti će usklađeni s navedenom Odlukom.
3 Maja Tabak ODLUKU U navedenoj dopuni kadrovskih uvjeta nije uzeta u obzir Dopuna kadrovskih uvjeta u strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge od 10. svibnja 2019. izdana od MZO prema stručnom mišljenju ASOO-a. Voditeljica MŽSV poštanskog prometa Maja Tabak Prihvaćen Kadrovski uvjeti biti će usklađeni s navedenom Odlukom.
4 Kata Špika ODLUKU U potpunosti prihvaćam i pozdravljam Odluku o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru Promet i Logistika. Možda bi trebalo još dodati i Kata Špika Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Vedran Lakovic ODLUKU, I. Poštovani, podržavam Odluku o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA POŠTANSKE I FINANCIJSKE USLUGE u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.