Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog izmjena Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE, „ 3. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA Smatramo da iznos sredstva za 2023. godinu mora biti isti ili veći u odnosu na 2022. godinu s obzirom na inflaciju i sva poskupljenja. Na sastanku sa ministricom poljoprivede Marijom Vučković dogovoreno je povećanje iznosa financijskih projekcija u 2022. i 2023. godini. Primljeno na znanje Povećanje iznosa sredstava za provedbu programa u 2022. financijskoj godini osigurano je rebalansom proračuna za 2022. godinu. Sredstva za 2023. financijsku godinu u iznosu od 2.700.000,00 kuna biti će osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
2 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE, „ 3. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA Predlažemo da se financijska projekcija za 2023. godinu poveća ili se zadrži isti iznos od 2.700.000,00 kuna kao što je projekcija za 2022. godinu. Isto je potrebno radi još učinkovitijeg provođenja uzgojnih ciljeva propisanih uzgojnim programom koje Središnji savez obavlja samostalno. Primljeno na znanje Povećanje iznosa sredstava za provedbu programa u 2022. financijskoj godini osigurano je rebalansom proračuna za 2022. godinu. Sredstva za 2023. financijsku godinu u iznosu od 2.700.000,00 kuna biti će osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
3 Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka „ 3. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA, 3.1. IZNOS SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIHUDRUŽENJA Predlažemo da maksimalan iznos do 400.000,00 kn vrijedi samo za saveze udruga kojima treća strana odrađuje dio poslova iz razloga što treća strana je financirana iz proračuna RH, dok uzgojna udruženja koja u potpunosti samostalno provode uzgojni program ostvaruju pravo iznosa prema zbroju glavnih i dodatnih kriterija. Isto tako predlažemo da ona uzgojna udruženja koja u potpunosti samostalno provode uzgojni program budu izuzeta iz proporcionalnog umanjenja jediničnih iznosa sredstava sufinanciranja iz ovog Programa. Primljeno na znanje Postojanje i rad trećih strana je definiran Zakonom o uzgoju domaćih životinja te bi predloženi uvjet predstavljao diskriminaciju uzgojnih udruženja koja zbog prirode posla u smislu obujma i raznolikosti moraju koristiti treću stranu. Proporcionalno umanjenje jediničnog iznosa sredstava sufinanciranja se provodi u slučaju nedostatka sredstava u odnosu na opravdane zahtjeve te ne može biti diskriminirajuće za pojedina udruženja, odnosno mora se provoditi za sva udruženja kojima je odobreno sufinanciranje rada.
4 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac „ 3. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA, 3.1. IZNOS SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIHUDRUŽENJA Savezi koji su ovlaštena uzgojna udruženja i svu djelatnost uzgojnog rada obavljaju samostalno bez treće strane trebaju biti izuzeti iz proporcionalnog umanjenja jediničnih iznosa sredstava sufinanciranja iz Programa. Primljeno na znanje Postojanje i rad trećih strana je definiran Zakonom o uzgoju domaćih životinja te bi predloženi uvjet predstavljao diskriminaciju uzgojnih udruženja koja zbog prirode posla u smislu obujma i raznolikosti moraju koristiti treću stranu. Proporcionalno umanjenje jediničnog iznosa sredstava sufinanciranja se provodi u slučaju nedostatka sredstava u odnosu na opravdane zahtjeve te ne može biti diskriminirajuće za pojedina udruženja, odnosno mora se provoditi za sva udruženja kojima je je odobreno sufinanciranje rada.
5 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac 3.2. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIHUDRUŽENJA, 3.2.1. GLAVNI KRITERIJ Glavni kriteriji bi trebali biti u manjim iznosima, za saveze udruga 200.000,00 kn i za udruge iznos od 30.000,00 kn obzirom da svaki savez odnosno udruga preko dodatnih kriterija prikazuje svoju stvarnu potrebu za financijskim sredstvima. Primljeno na znanje Glavni kriteriji osiguravaju uzgojnim udruženjima osnovan iznos sredstava koji mogu ostvariti, a dodatnim kriterijima se taj iznos povećava s obzirom na obujam poslova, rasprostranjenost populacije i broj djelatnika. Zbrajanjem glavnog i dodatnih kriterija određuje se iznos sredstava koja uzgojno udruženje ostvaruje temeljem ovoga Programa. Iznosi definirani u prijedlogu Izmjena Programa su usuglašeni na sjednici Povjerenstva na kojoj su sudjelovali i predstavnici vašeg uzgojnog udruženja.
6 Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka 3.2. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIHUDRUŽENJA, 3.2.1. GLAVNI KRITERIJ Predlažemo smanjenje glavnih kriterija, kako slijedi: -savez udruga: 200.000,00 kn -udruga: 30.000,00 kn Obrazloženje: kroz dodatne kriterije uzgojna udruženja/udruge prikazuju stvarnu potrebu za financijskim sredstvima. Primljeno na znanje Glavni kriteriji osiguravaju uzgojnim udruženjima osnovan iznos sredstava koji mogu ostvariti, a dodatnim kriterijima se taj iznos povećava s obzirom na obujam poslova, rasprostranjenost populacije i broj djelatnika. Zbrajanjem glavnog i dodatnih kriterija određuje se iznos sredstava koja uzgojno udruženje ostvaruje temeljem ovoga Programa. Iznosi definirani u prijedlogu Izmjena Programa su usuglašeni na sjednici Povjerenstva na kojoj su sudjelovali i predstavnici vašeg uzgojnog udruženja.
7 SASA FRANIC 3.2. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIHUDRUŽENJA, 3.2.2. DODATNI KRITERIJI "implicira" ???? sto znaci ova rijec?? zato postoje nerazumljive rjeci u sluzbenim dokumentima? zar ne bi dokument trebao biti na sluzbenom hrvatskom jeziku? Primljeno na znanje Komentar ne zahtijeva odgovor pošto se ne odnosi na sadržaj predmetnih izmjena Programa.