Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Luka Marinovic Metodologija izračuna, Članak 2. Poštovani, izražavanje u HRK/100km je ludost! Primjer: moj auto troši 7litara goriva na 100km, prošle godine je to bilo 7*8=56kn/100km, a danas je 7*13=91kn/100km. Zar moj auto više troši ili su se samo cijene energenta promijenile? Zar ne bi bilo jednostavnije i bolje izražavati potrošnju u kJ/100km? Time bi auto koji izađe na cestu uvijek imao ISTU VRIJEDNOST kJ/100km. A to što je jedinična cijena (goriva, struje, vodika, itd.) mijenja po formuli X kJ/HRK na polugodišnjoj ili tjednoj razini, to je manji problem. Izražavanje cijene u HRK/100km će za isti auto prošli tjedan s cijenom od 14kn/litri imati jednu cijenu, a ovaj tjedan s cijenom od 12kn/litri imati drugu cijenu. Auto jednako troši i prošli tjedan i ovaj tjedan, samo se cijena energenta (goriva, struje, vodika, ...) mijenja. Zar će prodavači automobila svaki tjedan mijenjati potrošnju vozila u HRK/100km, zbog promjene cijene energenta? S potšovanjem, Luka Marinović. Nije prihvaćen Cilj ovog pravilnika je pružanje informacija o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva, prema metodologiji usvojenoj od strane Europske komisije.