Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DARKO JEMBREK PRILOG 2., Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za održavanje programa osposobljavanja Pravilnik je dosta opširan i sveobuhvatan pa vjerujem da ga je stručna skupina i kvalitetno odradila. Nemam primjedbi na pravilnik i nadam se da će ustanove koje budu vršile osposobljavanje to i kvalitetno odraditi. Pretpostavljam da trenutačno nema ovlaštene ustanove koja vrši takvo osposobljavanje jer je to sve tek u proceduri, pa me zanima, ako se u dogledno vrijeme nitko ne prijavi za takva osposobljavanja, da li Ministarstvo može imenovati neku ustanovu koja zadovoljava propisane uvjete ? Pozdrav, Darko Jembrek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Svaka ustanova za obrazovanje odraslih koja zadovolji uvjete propisane predmetnim Pravilnikom bit će u mogućnosti ishoditi rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu programa osposobljavanja osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne može imenovati određenu ustanovu za provođenje navedenoga programa, no očekujemo da će ustanove za obrazovanje odraslih, a naročito one koje provode programe iz sektora Promet i logistika, podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja za provedbu navedenoga programa.
2 Vedran Lakovic PRILOG 4., 2. Naknada za obrazac svjedodžbe: 100,00 HRK, odnosno 10,00 EUR. Poštovani, pročitao sam novi Pravilnik i slažem se s napisanim. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.