Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o obveznom savjetovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu II. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE RAZVODA BRAKA, Članak 4. Čl. 4. i čl. 8.- iako nije, na žalost, uobičajeno da socijalni pedagog sudjeluje u radu Tima za brak i obitelj, bilo bi potrebno dodati i socijalnog pedagoga u čl.4. st. 2 čl. 8. st 3. Naime u OZ čl. 321 navodi da obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb (stručni tim je i socijalni pedagog). Nema odgovora
2 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu III. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE POKRETANJA SUDSKIH POSTUPAKA U VEZI S DJETETOM, Članak 8. Čl. 4. i čl. 8.- iako nije, na žalost, uobičajeno da socijalni pedagog sudjeluje u radu Tima za brak i obitelj, bilo bi potrebno dodati i socijalnog pedagoga u čl.4. st. 2 čl. 8. st 3. Naime u OZ čl. 321 navodi da obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb (stručni tim je i socijalni pedagog). Nema odgovora
3 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu III. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE POKRETANJA SUDSKIH POSTUPAKA U VEZI S DJETETOM, Članak 9. Treba li izvješće o provedenom savjetovanju sadržavati i zajednički plan skrbi ako je donesen? To bi bilo logično jer je to jedan od osnovnih razloga za pokretanje obveznog savjetovanja. Nema odgovora