Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vedran Lakovic PRAVILNIK Poštovani, pohvalno je da se skrbi o dobroj prehrani djece. Važno je da je ta prehrava raznovrsna i zdrava. Podržavam ovaj prijedlog pravilnika. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te je isti primljen na znanje.
2 Rankica Benc PRAVILNIK Poštovani, veoma je pohvalno da država skrbi o kvalitetnoj i redovnoj prehrani širokog kruga djece i to mora činiti uvažavajući najbolje prakse ostvarivanja dobrobiti djece, pogotovo kada imamo u vidu činjenicu da mnogi roditelji iz raznih razloga to nisu u stanju realizirati. Predlažem da se u pravilniku propiše da jednaki položaj kao mlijeko i mliječni proizvodi imaju i proizvodi biljnog podrijetla sa sličnim nutritivnim učincima te da roditelji mogu izabrati da li će njihovo dijete dobivati u školskoj prehrani takve proizvode. Nadalje predlažem da se iz kruga dobavljača voća i povrća favorizira one koji rabe ekološke metode uzgoja odnosno koriste manje umjetnih gnojiva, pesticida, herbicida, antibiotika i sličnih metoda. Predležem i norme kojima bi se iz kruga dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda isključilo proizvođače koji nemaju stoku u slobodnom uzgoju i koji prelaze određeni (posebno nisko postalvjeni) prag uporabe dodataka prehrani (npr. antibiotika, hormona i slično). Nomotehnčki je naravno potrebno da ove prijedloge formuliraju stručnjaci agronomske i nutricionističke struke. S poštovanjem vas pozdravljam. Djelomično prihvaćen Program Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda dio je javnozdravstvene politike Europske unije u kojemu sudjeluju sve države članice pa tako i Republika Hrvatska. Zakonodavni okvir kojim je omogućena provedba programa, propisan je Uredbom (EU) br. 1308/2013 kojom se uređuje zajednička organizacija tržišta. U skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i nizom provedbenih uredbi EU-a, posebno člankom 1. Uredbe (EU) br. 2016/791 (kojim je izmijenjena Uredba (EU) br. 1308/2013), navedeni su proizvodi prihvatljivi u okviru Školske sheme. Uvažavajući i poštujući različitosti prava pojedinaca i skupina te njihovo pravo na izbor, pravila programa (Školske sheme) u smislu prihvatljivosti proizvoda, osim mlijeka bez laktoze, ne predviđaju mogućnost uvođenja druge vrste proizvoda budući da nisu prihvatljivi za financiranje sredstvima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi iz kojega se Shema financira. Općenito, postojeći pravni okvir za provedbu Školske sheme usklađuje se s dopunama europskog zakonodavstva te smjernicama Europske komisije za njezinu provedbu i to u dijelu jasnije definicije mjera koje se provode, preporučenih količina proizvoda po učeniku, Liste prihvatljivih proizvoda, kriterija odabira dobavljača, najviše prihvatljive cijene proizvoda, praćenja i ocjenjivanja te proračuna za provedbu, sa ciljem dodatne prilagodbe stvarnim mogućnostima provedbe, jasnijeg definiranja uloga i povećanju uspješnosti sudjelovanja dionika u provedbi, promoviranja i približavanja sadržaja i smisla Školske sheme korisnicima (djeci, roditeljima, široj javnosti) što bi, u konačnici trebalo utjecati na povećanje korištenja dodijeljenih financijskih sredstava za provedbu. Cilj programa Školske sheme promicanje je uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama, dok program ima širi društveni, ponajprije socijalni i zdravstveni, a zatim i ekonomski aspekt. Proizvodi distribuirani u okviru provedbe Školske sheme u Republici Hrvatskoj, ne sadrže dodane šećere, dodanu sol, dodane masti, dodana sladila niti dodatne umjetne pojačivače arome u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Jedan od kriterija za odobravanje i vrednovanje dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi je i da li je proizvođač upisan Upisnik ekoloških subjekata za proizvod koji je naveden na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme za koji posjeduje certifikat za glavnu djelatnost: proizvodnja (za svježe voće i povrće/mlijeko) i/ili prerada (za sokove (mliječne proizvode)), sukladno Uredbi (EU) 2018/848.