Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor