Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. POSEBNI CILJ 1. Povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene , Mjera 1.1. Povećanje ulaganja u učinkovite i održive tehnologije u akvakulturi PRIJEDLOG U MJERI 1.1: iza riječi " intenzivno-ekstenzivne akvakulture" brisati točku i dodati "te korištenje ribnjaka za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora sa ciljem ublažavanja klimatskih promjena." ...odnosno, predlažemo da rečenica glasi: "U tom kontekstu prioritet će imati projekti koji su usmjereni na ulaganja u okolišno održivo intenziviranje proizvodnih sustava u akvakulturi, poput recirkulacijskih sustava (RAS) , kao jamstva za kontrolirane uzgojne uvjete s kraćim proizvodnim ciklusom koji ujedno osiguravaju siguran proizvod, otpornost na klimatske promjene i jednostavan način pročišćavanja ispusnih voda, ili sustava integrirane multitrofične akvakulture (IMTA), uključujući i kombinirane sustave intenzivno-ekstenzivne akvakulture te korištenje ribnjaka za proizvodnju energije iz obnovjivih izvora sa ciljem ublažavanja klimatskih promjena." OBRAZLOŽENJE: Među ključnim izazovima s kojima ćemo se suočiti u nastupajućem razdoblju su klimatske promjene te je u sklopu navedene mjere poželjno/potrebno iskoristiti potencijale ribnjaka u svrhu zelene tranzicije i predvidjeti mogućnost postavljanja infrastrukture za proizvodnju zelene energije, što će zasigurno doprinijeti ostvarenju kako ciljeva NPRA, tako i ciljeva Strategije prilagodbe klimatskim promjenama i Strategije niskougljičnog razvoja RH. Prihvaćen Komentar je prihvaćen te je Mjera 1.1. dopunjena dodavanjem sljedeće rečenice na kraju opisa mjere: "Ovom mjerom bit će obuhvaćene i aktivnosti koje su povezane s korištenjem uzgajališta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s ciljem ublažavanja klimatskih promjena te istovremeno povećanje profitabilnosti poduzeća u akvakulturi.".