Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA RADIJSKIH NAKLADNIKA - HURiN PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA TELEVIZIJE I/ILI RADIJA I VOĐENJU OČEVIDNIKA Zakonom o elektroničkim medijima elektoničke publikacije stekle su pravo participiranja u Fond za pluralizam elektroničkih medija i time stekli pravo financiranja/sufinanciranja programa sredstvima koja se smatraju državnom potporom male ili velike vrijednosti. Zbog te činjenice bilo bi potrebno ovim pravilnikom obuhvatiti i elektroničke publikacije. Nije prihvatljivo da elektroničke publikacije nemaju baš nikakve kadrovske, prostorne, tehničke, financijke uvijete.... a da sudjeluju u Fondu za pluralizam elektroničkih medija. To nisu jednaki tržišni uvjeti, posebno u današnje vrijeme kada jedan radijski nakladnik ima trošak električne energije za jedan mjesec više nego elektronička publikacija za cijelu godinu a moguće i nekoliko godina. Ujedno na predloženi način i dalje se nastavlja prereguliranost radijskog nakladnika i potpuno ne reguliranje drugog medija iz ZEM-a , elektroničke publikacije . Predlažemo da se u PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA... uvrste i elektroničke publikacije te da se i za elektroničke publikacije odrede minimalni uvijeti kao što su za radijskog i televizijskog nakladnika. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE. Postoji posebni pravilnik koji se odnosi na elektroničke publikacije i uvjete kojima moraju udovoljavati. Ovim pravilnikom se ne može propisivati više uvjeta i stroži uvjeti kojima moraju udovoljiti elektroničke publikacije, a koji nisu propisani ZEM-om ili Pravilnikom o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija (Narodne novine 48/22).
2 Odašiljači i veze d.o.o. Članak 9., Članak 12. Predlaže se u čl. 12. iza riječi ''Pružatelj medijske usluge televizije'' dodati '' i digitalnog radija. Naime kod digitalnog radija kao i kod digitalne televizije može se prenositi i programski vodič (EPG) koji je važan sastavni dio ukupnog iskustva krajnjeg korisnika. Prihvaćen PRIHVAĆA SE. Ovo je tehnički detalj i može se prihvatiti.