Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRAVILNIK Predlažemo izmijeniti članak 6. stavak 1. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak, kojim se propisuje neoporezivi primitak učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, koji sada iznosi 15.000,00 kn, a već je najavljeno njegovo podizanje na 24.000,00 kn. Naime, u postupku javnog savjetovanja na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak predviđeno je povećanje praga primitaka uzdržavanih članova obitelji, a u obrazloženju teksta najavljeno je isto i za neoporezive primitke učenika i studenata (drugi dohodak), a koji su uređeni Pravilnikom o porezu na dohodak. Budući da je on već u proceduri izmjene, a izmjena se ne odnosi na usklađivanjem za prijelaz na euro, za učenike i studente bilo bi veliko olakšanje da se ova izmjena već sad uvrsti u Pravilnik i odredi primjena za cijelu 2022. godinu i nadalje. Nije prihvaćen Pravilnik o porezu na dohodak dopunjuje se zbog uvođenja eura kao službene valute odnosno izbjegavanja mogućih problema koji bi mogli zbog toga nastati. Cilj predložene dopune Pravilnika je administrativno rasterećenje poreznih obveznika te lakše povezivanje nepovezanih uplata, nastalih ponajviše s osnove uplata izvršenih u ovršnom postupku s osnove plaća za protekla porezna razdoblja koje je radnik utužio u sudskom postupku, do kraja godine odnosno prije uvođenja eura kao službene valute. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak za koje je javno savjetovanje trajalo od 4. kolovoza 2022. do 2. rujna 2022. predloženo je povećanje iznosa primitaka do kojeg se neka fizička osoba može smatrati uzdržavanim članom s 15.000,00 kn na 24.000,00 kuna te je istim najavljeno kako će se shodno povećanju iznosa do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom izvršiti i prilagodba iznosa primitaka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga na koje se ne plaća porez na dohodak s 15.000,00 kn na 24.000,00 kuna. Prema predloženom olakšica za uzdržavanog člana primjenjivala bi se već u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. i nadalje obzirom da je za istu propisima o porezu na dohodak propisana mogućnost korištenja iste i na godišnjoj razini, a ne samo na mjesečnoj. Povećanje neoporezivog iznosa primitaka učenika i studenata će se prema Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak primjenjivati od 1. siječnja 2023. u skladu s usklađenim Pravilnikom o porezu na dohodak, obzirom da se radi o obračunu koji se primjenjuje pri svakoj isplati.
2 Antonio Prtenjača PRAVILNIK, Članak 1. Predlaže se da se za potrebe neoporezive isplate iz čl. 7.st. 2. r.br. 3. Pravilnika o porezu na dohodak, predvidi (barem za potrebe ove isplate) da se članovima uže obitelji smatraju i braća i sestre. S poštovanjem, Antonio Prtenjača Nije prihvaćen Pravilnik o porezu na dohodak dopunjuje se zbog uvođenja eura kao službene valute odnosno izbjegavanja mogućih problema koji bi mogli zbog toga nastati. Cilj predložene dopune Pravilnika je administrativno rasterećenje poreznih obveznika te lakše povezivanja nepovezanih uplata, nastalih ponajviše s osnove uplata izvršenih u ovršnom postupku s osnove plaća za protekla porezna razdoblja koje je radnik utužio u sudskom postupku, do kraja godine odnosno prije uvođenja eura kao službene valute. S obzirom na navedeno, te budući da isti nije predmet ove dopune Pravilnika, prijedlog se ne prihvaća.