Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Duvančič PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Potrebno je uskladiti i druge dijelove zakona, a ne samo u pogledu valute kako ne bi dolazilo do diskriminacije među građanima. Potrebno je izmijeniti članak 28. stavak 4. i uskladiti sa ostalim zakonima koji uređuju pitanje stručnosti (izjednačavanje sveučilišnog obrazovanja sa veleučilišnim na stručnoj razini) kao što ima npr. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pod člankom 27., 28., 29. Obrazloženje: Potpuno je nelogično da osoba koja je stekla stručni naziv građevinske struke struč.spec.ing.aedif. ne može dobiti ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara što je stručna razina rada a ne znanstvena razina rada. Dok sva ostala stručna ovlaštenja može dobiti kao npr. ovlašteni inženjer građevine, ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni voditelj radova, sudski vještak za graditeljstvo i procijenu nekretnina, ovlašteni energetski certifikator, stručnjak zaštite na radu i sl. Predlažem da se doda u članak 28., stavak (4), točki 1. iza riječi „smjera“, a prije zareza doda: „ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.
2 Tomislav Fabrični PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Obzirom na sve već navedeno, a u cilju izbjegavanja diskriminatorne odredbe na štetu svih specijalista struke (300 ETCS) potrebno je izmijeniti članak 28. stavak 4. i uskladiti po pitanju stručnosti (izjednačavanje sveučilišnog obrazovanja sa veleučilišnim na stručnoj razini). Predlažem da se doda u članak 28., stavak (4), točki 1. iza riječi „smjera“, a prije zareza doda: „ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova“ Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.
3 Ines Fabrični PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Slažem se s kolegama. Zakonima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje izjednačeni su stručni i sveučilišni studiji, što je potrebno učiniti i sa ovim Zakonom. Stoga predlažem da se u članak 28., stavak (4), točki 1. iza riječi „smjera“, a prije zareza doda: „ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.
4 Antonio Rođak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Prema članku 28. stavak 4. stoji kako samo osoba koji je završila diplomski sveučilišni studij može biti ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara. Osobe koje su završile diplomski specijalistički stručni studij također imaju nakon studija 300 ECTS bodova kao i studenti koji su završili sveučilišni studij. Kako prema Zakonu o gradnji (NN 153/2013) i Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 078/2015) studenti koji su završili specijalistički diplomski stručni studij imaju pravo biti: ovlašteni inženjer građevine, ovlašteni voditelj građenja, sudski vještak za graditeljstvo, ovlašteni energetski certifikator i stručnjak zaštite na radu. Predlažem da se doda u članak 28., stavak (4), točki 1. iza riječi „smjera“, a prije zareza doda: „ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova“ Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.
5 Božica Lekić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Slažem se sa Markom i kopiram njegov komentar:''Potrebno je uskladiti i druge dijelove zakona, a ne samo u pogledu valute kako ne bi dolazilo do diskriminacije među građanima. Potrebno je izmijeniti članak 28. stavak 4. i uskladiti sa ostalim zakonima koji uređuju pitanje stručnosti (izjednačavanje sveučilišnog obrazovanja sa veleučilišnim na stručnoj razini) kao što ima npr. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pod člankom 27., 28., 29. Obrazloženje: Potpuno je nelogično da osoba koja je stekla stručni naziv građevinske struke struč.spec.ing.aedif. ne može dobiti ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara što je stručna razina rada a ne znanstvena razina rada. Dok sva ostala stručna ovlaštenja može dobiti kao npr. ovlašteni inženjer građevine, ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni voditelj radova, sudski vještak za graditeljstvo i procijenu nekretnina, ovlašteni energetski certifikator, stručnjak zaštite na radu i sl. Predlažem da se doda u članak 28., stavak (4), točki 1. iza riječi „smjera“, a prije zareza doda: „ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova“ Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.
6 Dalibor Cvek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Slažem se s g. Markom, a obzirom da inženjeri sigurnosti koji su završili 8 semestara stručnog studija i stekli VSS i stručni naziv diplomirani inženjer sigurnosti (stari naziv) izjednačen sa (odgovarajućim novim stručnim nazivom) stručni specijalist inženjer sigurnosti smjer zaštita od požara, a koji su sukladno programu obrazovanja tokom svih godina visokog obrazovanja slušali i polagali predmete iz područja zaštite od požara, predlažem da se u članak 28., doda novi stavak „ili da je završila odgovarajući stručni studij iz područja zaštite od požara i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer sigurnosti te ima minimalno 5 godina iskustva u izradi elaborata zaštite od požara i/ili prikaza primjenjenih mjera zaštite od požara a na temelju kojih je izdana Potvrda ili drugi odgovarajući akt , što dokazuje sa minimalno 3 supotpisana elaborata različite namjene ili ima položen stručni ispit za dobivanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara i prikaza primijenjenih mjera zaštite od požara“ Obzirom na dosadašnje iskustvo, Predlažem i da se u Zakon uvede stručni ispit za dobivanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara i prikaza primijenjenih mjera zaštite od požara s obvezom stalnog stručnog usavršavanja što se dokazuje prikupljanjem bodova iz građevno tehničke regulative i dr. iz područja zaštite od požara unutar 5 godina na koliko se izdaje ovlaštenje Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.
7 Ivan Markić 84 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Slažem se s Markom. Mi imamo problem u poslovanju da određeni inženjeri nemogu dobiti ovlaštenje radi formalnosti koja je kod svih drugih ovlašenja već usklađena. Samo ZAkon o zaštiti od požara zaostaje. Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.
8 Marko Markić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Potrebno je uskladiti i druge dijelove zakona, a ne samo u pogledu valute kako ne bi dolazilo do diskriminacije među građanima. Potrebno je izmijeniti članak 28. stavak 4. i uskladiti sa ostalim zakonima koji uređuju pitanje stručnosti (izjednačavanje sveučilišnog obrazovanja sa veleučilišnim na stručnoj razini) kao što ima npr. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pod člankom 27., 28., 29. Obrazloženje: Potpuno je nelogično da osoba koja je stekla stručni naziv građevinske struke struč.spec.ing.aedif. ne može dobiti ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara što je stručna razina rada a ne znanstvena razina rada. Dok sva ostala stručna ovlaštenja može dobiti kao npr. ovlašteni inženjer građevine, ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni voditelj radova, sudski vještak za graditeljstvo i procijenu nekretnina, ovlašteni energetski certifikator, stručnjak zaštite na radu i sl. Predlažem da se doda u članak 28., stavak (4), točki 1. iza riječi „smjera“, a prije zareza doda: „ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova“ Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.
9 FRANJO DONČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA , USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Potrebno je izmijeniti članak 28. stavak 4. i uskladiti sa ostalim zakonima koji uređuju pitanje stručnosti (izjednačavanje sveučilišnog obrazovanja sa veleučilišnim na stručnoj razini) kao što ima npr. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pod člankom 27., 28., 29. Još veća konfuzija će nastati uskoro s primjenom novog zakona o akademskim nazivima koji je u Saborskoj proceduri skorog donošenja kojim se ukida naziv stručni specijalist te će i osobe koje su završile stručni studij nositi akademski naziv mag.ing.aedif, dok osobe koje su završile sveučilišni studij će imati akademski naziv univ.mag.aedif. Obrazloženje: Potpuno je nelogično da osoba koja je stekla stručni naziv građevinske struke struč.spec.ing.aedif. ne može dobiti ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara što je stručna razina rada a ne znanstvena razina rada. Dok sva ostala stručna ovlaštenja može dobiti kao npr. ovlašteni inženjer građevine, ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni voditelj radova, sudski vještak za graditeljstvo i procijenu nekretnina, ovlašteni energetski certifikator, stručnjak zaštite na radu i sl. Predlažem da se doda u članak 28., stavak (4), točki 1. iza riječi „smjera“, a prije zareza doda: „ili da je završila odgovarajući diplomski studij i ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova“ Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara.