Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o strancima, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agencija za mobilnost i programe Europske unije PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA U svrhu olakšavanja mobilnosti i pojednostavnjenja postupka podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u svrhu istraživanja, predviđenog za reguliranje boravka i rada istraživača državljana trećih zemalja, predlažemo u Zakon o strancima uvrstiti odredbu koja bi i hrvatskim poslodavcima omogućila podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u svrhu istraživanje. Naime, u Republiku Hrvatsku dolazi znatan broj istraživača državljana trećih zemalja koji – temeljem ugovora o gostovanju – zasnivaju radni odnos s hrvatskim poslodavcem te rade na međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima. Člankom 58. stavak 2. Zakona o strancima predviđena je mogućnost podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u svrhu istraživanja samo za istraživače državljane trećih zemalja, no ne i za njihove poslodavce, što ponekad dovodi do situacije da istraživači državljani trećih zemalja borave duže razdoblje u Republici Hrvatskoj bez mogućnosti početka rada. S druge strane, mogućnost da poslodavac, umjesto državljanina treće zemlje, podnese zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad predviđena je člankom 90. stavak 1. Zakona o strancima čime se znatno olakšava i pojednostavnjuje dolazak istraživača državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku koji na ovaj način ne moraju provoditi duže razdoblje u Republici Hrvatskoj dok čekaju samo odobrenje boravka i rada. Primljeno na znanje Zakonom o izmjenama Zakona o strancima, s Konačnim prijedlogom Zakona mijenjaju se prekršajne odredbe kojima je propisano sankcioniranje pravnih i fizičkih osoba za ponašanja suprotna odredbama toga Zakona odnosno iznosi novčanih kazna izraženi u kunama zamjenjuju se iznosima izraženim u eurima. Prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena odnosno dopuna Zakona o strancima.