Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Luka Marinovic ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 289. Poštovani, zbog velikog broja "recidivista", predložio bih: - kod vozača u točkama 4., osim oduzimanja slobode, potrebno je oduzeti i vozilo. Te predlažem da se ona to isto vozilo, ako za njega nema potrebe u Ministarstvu unutarnjih poslova, proda na aukciji. Time bi se dodatno popunila sredstva u proračunu. Nadam se kako se ovim mjerama vozaču s oduzetom vozačkom dozvolom više nikada ne bi palo na pamet sjesti za volan bez vazećih dokumenata! S poštovanjem, Luka Marinović Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
2 Luka Marinovic ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 199. Poštovani, zbog velikog broja "recidivista", predložio bih: - kod vozača u točkama 6. i 7., osim vozačke oduzeti vozilo s kojim je počinjen prekršaj na deponij, koji bi se osnovao i o kojemu bi brinule državne službe. Nakon povrata vozačke dozvole, vozač smije doći po svoje vozilo i platiti "ležarinu" za protekla 3, 6 ili 12 mjeseci. - kod vozača u točkama 8., osim oduzimanja slobode, potrebno je oduzeti i vozilo. Te predlažem da se ona to isto vozilo, ako za njega nema poterbe u Ministarstvu unutarnjih poslova, proda na aukciji. Time bi se dodatno popunila sredstva u proračunu. Nadam se kako se ovim mjerama vozaču pod utjecajem više nikada ne bi palo na pamet sjesti za volan dok je pod utjecajem! Slične odredbe se mogu naći u Kaliforniji, gdje se vozila zbrinu na deponiju i sprešaju. Kako ne mislim kako je to novčano opravdano u Republici Hrvatskoj, predložio sam način oduzimanja vozila i aukcije, kao dodatni prihod u Republici Hrvatskoj. S poštovanjem, Luka Marinović. Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
3 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 208. Članak 212., stavak (2): ovlaštenim ispitivačima također produljti period provjere stručne osposobljenosti sa dvije na četiri godine. Naime, i stručni voditelj i predavač u autoškoli moraju raspolagati jednakim stručnim znanjem kao i ovlašteni ispitivač pa nema smisla da se prave razlike u učestalosti izlaska na ispite provjere stručne osposobljenosti. Primljeno na znanje Prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
4 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 51. Stavak (4) nije trebalo mijenjati. Uz normalne prometne uvjete brzina kretanja vozila ne treba biti ispod 40 km/h. Nema smisla da se negdje nepotrebno stvaraju kolone vozila, ako postoje uvjeti za brže, ali sigurno kretanje vozila. Primljeno na znanje Prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
5 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 102. Stavak (1) bi se mogao modoficirati tako da svjetla moraju biti upaljena od 15. studenog do 15. travnja kako bi bilo jednostavnije povezati tu obvezu s obvezom stavljanja zimskih guma. Jer i jedno i drugo je ipak vezano za vožnju u zimskom periodu. Primljeno na znanje Prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
6 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 92. U ovaj članak bi se mogao nadodati i neki stavak koji se odnosi posebno na kombajne da u trenutcima dok se kreću javnom cestom ne smiju imati montirane adaptere (tzv. "hedere") ukoliko je širina tih adaptera tolika da njima prelaze preko uzdužne razdjelne crte i time ometaju promet vozila iz suprotnog smjera. U tim slučajevima takvi adapteri moraju biti skinuti i vući se priključnim vozilom. Primljeno na znanje Prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
7 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 55. U stavku (1) trebalo bi pisati: "Iznimno od odredbi članka 54. ovoga Zakona, brzina kretanja pojedinih vozila na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti te na ostalim cestama IZVAN NASELJA dodatno se ograničava na:" Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
8 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 45. U stavku (2) trebalo bi iza riječi "gradilišta" nadodati još riječi "oranica, voćnjaka, vinograda, šumskih puteva i sličnih zemljanih ili travnatih površina". A trenutne riječi "i sličnih površina" treba brisati. Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
9 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 36. Stavak (2) treba proširiti na način da se iza riječi "pod uvjetom" nadopuni riječima na sljedeći način: "da postavljeni predmeti (tende, suncobrani, ograde, stolovi, stolice, štandovi, kiosci i sl.) ne zadiru u slobodan prostor kolnika na visini manjoj od 4.5 metra, da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa širine najmanje 1,6 m koja ne smije biti uz rub kolnika". Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
10 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 35. Stavak (4) bi trebalo izmijeniti tako da se riječ "Vozač" zamijeni riječima "Sudionik u prometu na cesti", a riječi "tijekom vožnje" trebalo bi brisat. I malo pobliže proširiti znašanje riječi "predmete" kako ne bi došlo do uklanjanja predmeta koji su privremeno na kolniku u svrhu privremene regulacije prometa. Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
11 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 21. U stavku (1) treba pisati "...kojima se na kolniku čije kolničke trake imaju više od jedne prometne trake obilježene uzdužnim crtama..." jer mnogi ulasci u tunele ili na mostove imaju u startu već samo po dvije prometne trake za promet u istom smjeru. U slučajevima kada je zbog radova neophodno zatvoriti jednu tunelsku cijev ili jedan kolnički trak na mostu, promet iz suprotnog smjera se preusmjerava na jednu od dvije prometne trake u ovoj drugoj tunelskoj cijevi odnosno slobodnoj kolničkoj traci mosta pri čemu sad jedna od te dvije prometne trake gledajući iz jednog smjera dolaska (ulaska u tunel) ima iznad lijeve trake crvene prekrižene crte, a iznad desne trake ima zelenu strelicu vrhom okrenutim nadolje. Nije prihvaćen Ovim Prijedlogom zakona mijenjaju se samo one odredbe važećeg Zakona kojima su kao prekršajne sankcije propisane novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute u ovom Zakonu zamjenjuju se iznosi novčanih kazni izraženi u kunama tako da budu izraženi u eurima. Ostale odredbe važećeg Zakona nije moguće mijenjati ovim Zakonom, no, prijedlog će biti razmotren prilikom sljedećih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
12 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 230. U stavku 3. spominje se "M" kategorija koja više ne postoji u vozačkim dozvolama. Mopedi su sada "AM" kategorija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Domagoj Pavošević ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU , Članak 229. Stavak 7. i 8. su identični. Prihvaćen Prihvaćen
14 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Prijedlog izgleda sasvim uredan i nakon komparacije usklađen sa otvorenim Savjetovanjem o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Prekršajnog zakona, s Konačnim prijedlogom Zakona. Primjetno je kako su niže novčane kazne za blaže prekršaje zaokruživanjem na niže desetice također postigle pozitivan efekt na sudionike u cestovnom prometu, dok su veće novčane kazne za teže prekršaje i recidiviste koje prelaze 3.000kn odnosno 5.000kn i više smanjene neznatno. POŠTENO Primljeno na znanje Primljeno na znanje