Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim pristojbama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, Članak 2. U članku 2. riječi: „3.981,68 eura“ treba zamijeniti s riječima: „3.980,00 eura“ jer je člankom 69. stavkom 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22. i 88/22.- ispravak) propisano: „Prilikom predlaganja zakona, podazkonskih propisa i općih akata koji sadržavaju prekršajne, kaznene i druge odredbe s novčanim kaznama te drugim novčanim obvezama njihov iznos preračunava se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona nakon čega se dobiveni iznos zaokružuje na nižu deseticu.“. Dakle nakon što se na temelju zakonskih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iznos od 30.000,00 kuna preračuna u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (7,53450 kuna za jedan euro) i zatim zaokruži, dobije se iznos od 3.981,68 eura, koji se mora zaokružiti na nižu deseticu, a to je iznos od 3.980,00 eura, sukladno članku 69. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22. i 88/22.- ispravak). Kako konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim pristojbama, sadrži druge novčane obveze (upravne pristojbe), stoga se na njega odnosi, članak 69. stavak 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22. i 88/22.- ispravak). Jasno je da se radi o iznosu od 30.000,00 kuna koji se ne odnosi na novčane obveze, nego na imovinski cenzus za oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, no potrebna je dosljednost u konverziji. Nije prihvaćen U skladu s načelom neutralnosti, novčani iznosi se preračunavaju uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu sa člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22, 88/22-Ispravak), te ako je primjenjivo i člankom 15. tog Zakona tj. bez zaokruživanja na nižu deseticu, dok se pravilo vezano za zaokruživanje na nižu deseticu iz članka 69. stavka 3. istog Zakona primjenjuje samo i isključivo na odredbe o novčanim kaznama prekršajne i kaznene naravi.
2 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, Članak 3. 2. U članku 3. riječi: „13,27 eura“ treba zamijeniti s riječima: „10,00 eura“ jer se nakon što se iznos od „100,00 kuna“ preračuna u eure primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije i zaokruži na dvije decimale sukladno članku 14. stavcima 2. i 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22. i 88/22.- ispravak), tako dobiveni iznos od 13,27 eura se zatim mora zaokružiti na nižu deseticu, odnosno na 10,00 eura, a sukladno članku 69. stavku 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22. i 88/22.- ispravak) s kojim je propisano: „Prilikom predlaganja zakona, podazkonskih propisa i općih akata koji sadržavaju prekršajne, kaznene i druge odredbe s novčanim kaznama te drugim novčanim obvezama njihov iznos preračunava se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona nakon čega se dobiveni iznos zaokružuje na nižu deseticu.“. Kako članak 3. konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o upravnim pristojbama, sadrži druge novčane obveze (upravne pristojbe), stoga se na njega odnosi, članak 69. stavak 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22. i 88/22.- ispravak). Nije prihvaćen U skladu s načelom neutralnosti, novčani iznosi se preračunavaju uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu sa člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22, 88/22-Ispravak), te ako je primjenjivo i člankom 15. tog Zakona tj. bez zaokruživanja na nižu deseticu, dok se pravilo vezano za zaokruživanje na nižu deseticu iz članka 69. stavka 3. istog Zakona primjenjuje samo i isključivo na odredbe o novčanim kaznama prekršajne i kaznene naravi.