Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HP-Hrvatska pošta d.d. Način pristupa, Članak 7. Predlaže se da osobe koje nemaju pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije kako je definiran Zakonom o parničnom postupku, Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji te ovim Pravilnikom mogu sud obavijestiti o korištenju drugog informacijskog sustava koji omogućava sigurnu elektroničku komunikaciju. Smatramo kako nije opravdano isključiti druge sustave za elektroničku komunikaciju kojima se osigurava pravni učinak u sudskim postupcima, a sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vezano za prijedlog da osobe koje nemaju pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije kako je definiran Zakonom o parničnom postupku, Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji te ovim Pravilnikom mogu sud obavijestiti o korištenju drugog informacijskog sustava koji omogućava sigurnu elektroničku komunikaciju jer smatraju kako nije opravdano isključiti druge sustave za elektroničku komunikaciju kojima se osigurava pravni učinak u sudskim postupcima, a sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, ističemo odredbu članka 79. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.-pročišćeni tekst, 91/12.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22), kao i da se upravo na temelju Zakona o kaznenom postupku donosi ovaj Pravilnik. Jednaka odredba propisana je Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji (NN 139/2021).
2 Udruga Dar Dodjela prava pristupa sustavu, Članak 8. Članak 8. (3) Potrebno je podići razinu pravne sigurnosti za uključene strane u postupcima na način da se provjeri vjerodostojnost potpisa stranke na odvjetničkoj punomoći. U RH sada imamo praksu koja nije usklađena sa EU zakonodavstvom, GDPR uredbom, da je odvjetniku (N.J. iz Zagreba)sa falsificiranim potpisom stranke na odvjetničkoj punomoći omogućeno pristupanje RH sudovima (Ustavni sud RH, Visoki upravni sud, Upravni sud, DORH) i drugim institucijama, te stjecanje protupravne imovinske koristi, uz opravdanje da je takva praksa usklađena sa RH zakonodavstvom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 HP-Hrvatska pošta d.d. Oblik i potpisivanje podnesaka u elektroničkom obliku, Članak 10. Predlaže se razmotriti dodavanje odredbe koja bi regulirala situacije gdje dokazi koji bi se dostavljali podneskom nisu prikladni za konvertiranje u elektronički oblik (npr. veliki formati koji se ne mogu skenirati, građevinska ili druga projektna dokumentacija uvezana u više listova i sl.). Tada bi trebalo omogućiti dostavu dokaza podneskom izvan elektroničkog sustava, odnosno poštom. Čl.10. st. 6. Predlaže se razmotriti da se izraz „u bilo kojem elektroničkom obliku“ nadopuni, na način da se onemogući dostava otvorenih dokumenata koji se mogu uređivati (npr. word dokument). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U odnosu na prijedlog da se u članku 17. stavku 1. briše odredba „dva sata“ jer se njome potencijalno skraćuje zakonom propisan rok, a alternativno se predlaže urediti odredbu na način da glasi „unutar dva sata prije isteka roka“ jer, primjerice, ako sudionik u postupku ponosi žalbu sat vremena prije isteka roka, a u čemu ne uspije jer sustav ne radi, tom sudioniku ne bi se trebalo uskratiti Ustavom zajamčeno pravo na pravni lijek (jer ima pravo podnijeti žalbu bilo kada do isteka roka), a nadalje, s obzirom kako slanje obavijesti o nedostupnosti može biti onemogućeno zbog razloga na koje sudionik u postupku ne može utjecati (npr. privremena nedostupnost usluge pružatelja telekomunikacijskih usluga) sudionici postupka u svakom slučaju trebaju imati pravo na povrat u prijašnje stanje, i ova odredba bi to trebala naglasiti, na način da se njome ni na koji način ne umanjuje pravo na podnošenje tog zahtjeva ističemo kako je predmetno propisano člankom 79. i 89. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.-pročišćeni tekst, 91/12.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22), kao i da se upravo na temelju Zakona o kaznenom postupku donosi ovaj Pravilnik. Također, jednaka odredba propisana je Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji (NN 139/2021).
4 HP-Hrvatska pošta d.d. Postupanje u slučaju nemogućnosti predaje elektroničkog podneska u roku zbog nedostupnosti sustava, Članak 17. Čl. 17. st. 1. Predlaže se brisanje odredbe „dva sata“ jer se njome potencijalno skraćuje zakonom propisan rok. Alternativno, predlaže se urediti odredbu na način da glasi „unutar dva sata prije isteka roka“. Primjerice, ako sudionik u postupku ponosi žalbu sat vremena prije isteka roka, a u čemu ne uspije jer sustav ne radi, tom sudioniku ne bi se trebalo uskratiti Ustavom zajamčeno pravo na pravni lijek (jer ima pravo podnijeti žalbu bilo kada do isteka roka). Nadalje, s obzirom kako slanje obavijesti o nedostupnosti može biti onemogućeno zbog razloga na koje sudionik u postupku ne može utjecati (npr. privremena nedostupnost usluge pružatelja telekomunikacijskih usluga) sudionici postupka u svakom slučaju trebaju imati pravo na povrat u prijašnje stanje, i ova odredba bi to trebala naglasiti, na način da se njome ni na koji način ne umanjuje pravo na podnošenje tog zahtjeva. Čl. 17. st. 4. Predlaže se brisanje odredbe. Izraz „zbog tehničkih poteškoća nastalih na njegovoj strani“ može dovesti do neustavnog uskraćenja prava na pravni lijek. Naime, tehnička poteškoća na strani vanjskog korisnika uglavnom neće biti njegova krivnja niti okolnost na koju objektivno može utjecati (npr. privremena nedostupnost usluge pružatelja telekomunikacijskih usluga, prekid isporuke električne energije) stoga nije prihvatljivo da vanjski korisnik u tom slučaju izgubi pravo podnijeti podnesak ili pravni lijek. Sudionici postupka u svakom slučaju moraju imati pravo na povrat u prijašnje stanje, Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U odnosu na prijedlog u članku 17. stavku 4. za brisanje odredbe jer izraz „zbog tehničkih poteškoća nastalih na njegovoj strani“ može dovesti do neustavnog uskraćenja prava na pravni lijek obzirom da tehnička poteškoća na strani vanjskog korisnika uglavnom neće biti njegova krivnja niti okolnost na koju objektivno može utjecati (npr. privremena nedostupnost usluge pružatelja telekomunikacijskih usluga, prekid isporuke električne energije) stoga nije prihvatljivo da vanjski korisnik u tom slučaju izgubi pravo podnijeti podnesak ili pravni lijek, a sudionici postupka u svakom slučaju moraju imati pravo na povrat u prijašnje stanje ističemo kako je institut povrata u prijašnje stanje uređen Zakonom o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.-pročišćeni tekst, 91/12.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22), kao i da se upravo na temelju Zakona o kaznenom postupku donosi ovaj Pravilnik. Također, jednaka odredba propisana je Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji (NN 139/2021).