Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedlogaZakonao izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Natura beef PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, I.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Broj komentara na ovako važan zakon daje odgovore na sva pitanja. Smatram da se više niti predlagatelji zakona i njihovih izmjena više ne snalaze u toj šumi članaka i zaključak je da se od forme izgubio svaki smisao sadržaja. Rezultati naše poljoprivredne politike su svima vidljivi i lako je zaključiti da i dalje nastavljamo u lutanjima. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje
2 Marijan Katalenić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, I.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Generalna primjedba je da se izmjene i dopune trebaju objaviti kao integralni tekst ovog Zakona jer s ovoliko izmjena i dopuna i uspoređivanja sa Zakonom koji je sada na snazi nitko se ne snalazi. Ove izjemene i dopune više služe za smutnju a ne unapređenje i poboljšanje postojećeg Zakona. Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje