Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Općeg poreznog zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA Prijedlog: Predlažem da se općenito konverzija kune u euro provede korištenjem takozvanih okruglih brojeva kakvi su korišteni i u postojećem Zakonu. Primjerice, za Članak 8. Stavak 7. predlažem da se „100.000,00 kuna“ zamijeni s „13.000,00 eura“; „300.000.00 kuna“ zamijeni s „40.000,00 eura“, a „15.000,00 kuna“ zamijeni s „2.000,00 eura“. Obrazloženje: U Prijedlogu zakona iznosi u eurima identični su onima koji se dobiju pomoću tečaja konverzije „1 euro = 7,53450 kuna“ (1kn=0,13272281 euro), čime se gubi preglednost i jasnoća zakonskih odredbi. Inače, za novčane iznose koji se navode u propisima kao što su zakoni u pravilu se uzimaju takozvani okrugli brojevi s jednom do najviše dvije vodeće znamenke, tako da se na preostalim dekadskim mjestima upisuje „0“ (1.000.000,00 kn; 150.000,00 kn…). U postojećem Općem poreznom Zakonu korišteni su upravo okrugli brojevi pa bi bilo dobro da se isti princip zadrži i kod konverzije kune u euro. Uostalom, Zakon je ionako u nadležnosti Ministarstva kao državnog tijela koje samostalno utvrđuje tekst zakona i predlaže njihovu izmjenu pa se kod konverzije kune u euro može predložiti svaki iznos istog reda veličine. Dakle, preporuka bi bila da se okrugli brojevi za kune zamijene okruglim brojevima za euro. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisana su pravila za preračunavanje novčanih iznosa iskazanih u kunama u novčane iznose iskazane u eurima primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97.