Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA Hrvatska obrtnička komora podržava izmjene Zakona o PDV-u koje se odnose na ublažavanje rasta cijena energenata, privremenim smanjivanjem stope PDV-a i primjene najniže propisane stope. Smatramo ove izmjene prilikom da se nastavi tijek poreznih reformi na način da se povisi prag za obavezni ulazak u sustav PDV-a. Sukladno uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, predlažemo da se prag propiše u iznosu od 50.000,00 eura. Smatramo da bi pomoglo poboljšanju konkurentnosti hrvatskog obrtništva. Predlažemo također propisati primjenu snižene stope PDV-a od 5% kod tradicijskih i umjetničkih obrta. Tradicijskim i umjetnički obrti definirani su Zakonom o obrtu (NN 143/2013, 127/2019, 44/2020), kao obrti za koje je potrebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada. Tradicijska proizvodnja i usluge imaju i višu cijenu i kvalitetu, upravo zbog velike zastupljenosti rada odnosno dodane vrijednosti. Obrtnici u tradicijskim obrtima suočeni su s otežanom konkurencijom na tržištu te stalnom i neizvjesnom borbom za opstanak. Takvih je obrta svakim danom sve manje. Primjena snižene stope neće ni na koji način ugroziti državni proračun. Međutim, njihov opstanak je nužan radi očuvanja hrvatskog identiteta i očuvanja baštine na globalnom tržištu. Upravo iz tih razloga tradicijske obrte treba tretirati kao vrijedne zaštite, poput dnevnih novina i/ili kinoulaznica. Ponovljeno predlažemo da se PDV za ugostiteljstvo smanji te da se na sve ugostiteljske usluge primjenjuje snižena stopa od 13%. Prema sadašnjem stanju, sniženom stopom oporezuje se samo ugostiteljska usluga u sklopu usluge smještaja tj. kao dio usluge polupansiona ili punog pansiona u hotelima i objektima slične namjene. Time su u nejednak položaj stavljeni svi ostali ugostitelji jer se na taj način ista usluga posluživanja hrane i pića različito opterećuje PDV-om. Primjenom snižene stope za ugostiteljske usluge ujedno bi se ostvarilo povećanje konkurentnosti ugostiteljskih usluga u Republici Hrvatskoj s drugim zemljama u EU koje imaju propisane niže stope PDVa. Uz to predlažemo i produljiti rokove plaćanja PDV-a na dva mjeseca u cilju olakšavanja izlaska iz krize koja se nakon dvije godine ugroženosti zbog pandemije koronavirusa i prije njena završetka produbila zbog posljedica rata u Ukrajini. Primljeno na znanje Glede povećanja praga za upis u registar obveznika PDV-a skreće se pažnja da je Republici Hrvatskoj odobreno povećanje praga za upis u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2020/1661 od 3. studenoga 2020. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2024. godine te je u navedenom razdoblju obvezna primjenjivati odobreni prag. Ostali prijedlozi koji se odnose na smanjenje stope PDV-a te produljenje rokova plaćanja PDV-a nisu predmet trenutnih izmjena i dopune, međutim isti će se analizirati i razmatrati prilikom budućih izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
2 GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA STRATEGIJOM ENERGETSKOG RAZVOJA RH predviđeno se intenzivnije korištenje OIE u toplinarstvu, a poglavito geotermalne energije. Izostankom uvrštenja geotermalne energije za koju bi ovakvim propustom imala stopu od 25% u odnosu na plin sa stopom od 5% dolazi se do zaključka da se potiče korištenje ugljikovodika (plina) umjesto dok se OIE penalizira. Važno je u sniženu stopu staviti sve izvore OIE iz kojih se može pridobivati toplina, ako ne i u nižu stopu, dok je minimum uvrstiti OIE u isti rang sa plinom. Poticanjem domaćih OIE generalno utječe na smanjivanje volumena korištenja skupog uvoznog plina što je najbolji put i ušteda kako za RH tako i za pojedinca, dok se na ovakav način smanjivanje cijena plina smanjenim stopama PDV-a gura stanovništvo dalje od OIE u sve veću ovisnost o plinu što je protivno razumu i Strategije RH i EU. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti i analizirati sa svih relevantnih aspekata uzimajući pritom u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ s kojom Zakon o PDV-u mora biti usklađen i porezna rasterećenja planirana Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.-2024.
3 NIKŠA VRHOVAC NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA U vremenima kad se smanjuje stopa PDV-a na sve energente, zaista je čudno da se predlagatelj Zakona nije sjetio velikog broja građana, koji za grijanje koriste ukapljeni naftni plin (propan-butan smjesu) za male spremnike. Taj je energent izuzetno koristan u krajevima gdje nema mreže prirodnog plina, a osobito u našim priobalnim predjelima. Cijena spomenutog energenta u posljednih 15-ak godina porasla je za više od 300% (4,10 kn/kg u lipnju 2007. godine, 12,48 kn/kg u lipnju 2022. godine), pa bi smanjenje stope PDV-a sa 25% na 5% zaista pomoglo građanima da prebrode tešku nadolazeću zimu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer prema Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, s kojom Zakon o PDV-u mora biti usklađen, države članice mogu, među ostalim, primjenjivati sniženu stopu na isporuku prirodnog plina i to do 1. siječnja 2030. Obzirom da prirodni plin i ukapljeni naftni plin nisu identični plinovi, te da ukapljeni naftni plin nije naveden u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije.
4 Vesna Varšava ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, Članak 14. Ako se u članku 79. stavku 12. 700 kn mijenja u 100 eura (ne drži se striktno tečaja preračunavanja), zašto onda u stavku 90 st.1 ne zamijenimo 300.000 kn u 40.000 eura radi lakšeg računovodstvenog praćenja probijanja limita za ulazak u sustav PDV-a ? Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen, obzirom da se u skladu s načelom neutralnosti, novčani iznosi preračunavaju uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22-Ispravak), te ako je primjenjivo i člankom 15. tog Zakona tj. bez zaokruživanja na nižu deseticu, dok se pravilo vezano za zaokruživanje na nižu deseticu iz članka 69. stavka 3. istog Zakona primjenjuje samo i isključivo na odredbe o novčanim kaznama prekršajne i kaznene naravi. Također, sukladno uputi glede zakonodavnih aktivnosti u 2022. godini koje su vezane uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prilikom izmjena zakona ili drugog općeg akta koji sadrži novčane iskaze vrijednosti u kuni dobivene preračunavanjem iznosa eura utvrđenog u propisu Europske unije (prvenstveno u direktivi koja je prenesena u odgovarajući nacionalni zakon) potrebno je voditi računa da se prepišu iznosi eura iz propisa tj. direktive Europske unije. U skladu s navedenom uputom, iznos od 100 eura prenesen je iz članka 220.a stavka 1. točke a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Prag za upis u registar obveznika PDV-a od 300.000,00 kuna nije prenesen iz Direktive Vijeća 2006/112/EZ, stoga je obvezno prilikom njegovog preračunavanja u eure primijeniti fiksni tečaj za preračun kune u eure.
5 Božidar Zubčić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA , MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU Kako živim u priobalnom području gdje nemamo mogućnost grijanja na prirodni plin, grijem sa sa UNP (Ukapljeni Naftni Plin, smjesa propan-butan ) koji koristim iz malog spremnika. Mišljenja sam da bi zakonodavac trebao uzeti u obzir prilikom smanjenja PDV-a na energente i nas korisnike plina iz malih spremnika. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer prema Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, s kojom Zakon o PDV-u mora biti usklađen, države članice mogu, među ostalim, primjenjivati sniženu stopu na isporuku prirodnog plina i to do 1. siječnja 2030. Obzirom da prirodni plin i ukapljeni naftni plin nisu identični plinovi, te da ukapljeni naftni plin nije naveden u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije.