Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o načinu suradnje Hrvatskoga Zavoda za socijalni rad i Hrvatskoga Zavoda za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor